Energimyndigheten

Nya klimatsamarbeten med Nepal och Dominikanska republiken

Dela

I samband med FN:s miljömöte Stockholm +50 tecknade Sverige samförståndsavtal med Nepal och med Dominikanska republiken. Avtalen lägger grunden för framtida klimatsamarbeten enligt Parisavtalets artikel 6.

För att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader behöver länder samarbeta. Inom Parisavtalet möjliggörs detta genom artikel 6 vars regelverk ger förutsättningar för en internationell handel med utsläpp. En välfungerande och global utsläppshandel kan bidra till investeringar i klimatåtgärder som annars inte skulle ha hänt – och samtidigt bidra till hållbarhetsmålen.

Samförståndsavtalen inom ramen för artikel 6 har idag undertecknats av Dominikanska republikens miljö- och naturresursminister Orlando Jorge Mera, Nepals vice skogs- och miljöminister Pem Narayan Kandel och från Sverige sida Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.

– I och med samförståndsavtalen påbörjar vi nu arbetet med att ta fram gemensamma klimatinsatser med Nepal och Dominikanska republiken. Det här är en viktig grund för vårt gemensamma arbete för att tillsammans höja den globala klimatambitionen och övergången till hållbara samhällen, säger Robert Andrén.

Sverige ligger i framkant vad gäller att omsätta Parisavtalets artikel 6 till faktiska samarbeten och har sedan tidigare även signerat ett samförståndsavtal med Ghana.

Vid frågor, kontakta:

Sandra Lindström, enhetschef internationella klimatsamarbeten på Energimyndigheten
E-post: sandra.lindstrom@energimyndigheten.se
Telefon: 016-542 06 45

Om Parisavtalets artikel 6

I artikel 6 under Parisavtalet har länder möjlighet att samarbeta genom bland annat handel med utsläppsminskningar för att nå längre än sina respektive nationella klimatmål.

Samarbetsavtal inom artikel 6 möjliggör klimatinvesteringar i ett värdland och bidrar samtidigt till kapacitets- och kunskapsuppbyggande. I korthet kan man säga att handeln med utsläppsrätter möjliggör både finansiering och utförandet av sådana klimatåtgärder som annars inte hade hänt.

Alla samarbeten inom artikel 6 ska samtidigt bidra till hållbarhetsmålen genom att skapa nya jobbtillfällen, gynna landets ekonomiska utveckling och främja en ökad jämställdhet.

Energimyndigheten ansvarar för artikel 6 för Sveriges räkning och har varit starkt drivande i att förhandla fram ett robust regelverk med hänsyn till miljöintegritet, höjd klimatambition och hållbar utveckling.

För Sverige är samarbetena inom artikel 6 en del av det som kallas för kompletterande åtgärder som vid behov kan användas för att vi ska nå vårt mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

Läs mer om artikel 6 på Energimyndighetens webbplats

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Nepals vice skogs- och miljöminister Pem Narayan Kandel och  Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.
Nepals vice skogs- och miljöminister Pem Narayan Kandel och Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.
Ladda ned bild
Nepals vice skogs- och miljöminister Pem Narayan Kandel och Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.
Nepals vice skogs- och miljöminister Pem Narayan Kandel och Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.
Ladda ned bild
Dominikanska republikens miljö- och naturresursminister Orlando Jorge Mera och Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.
Dominikanska republikens miljö- och naturresursminister Orlando Jorge Mera och Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.
Ladda ned bild
Dominikanska republikens miljö- och naturresursminister Orlando Jorge Mera och Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.
Dominikanska republikens miljö- och naturresursminister Orlando Jorge Mera och Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja17.10.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera Sveriges delar i en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum