Skogsstyrelsen

Nya råd ska ge bättre hänsyn vid dikesåtgärder i skogen

Dela

Nu blir det lättare för skogsägare att ta miljöhänsyn vid dikesrensning och skyddsdikning i skogen. I dag presenteras nya rekommendationer, så kallade målbilder, som praktiskt beskriver hur man kan göra för att minska negativa effekter på miljön.

Foto: Daniel Palm, Skogsstyrelsen
Foto: Daniel Palm, Skogsstyrelsen

Både dikesrensning och skyddsdikning kräver stor försiktighet i skogen för att inte sjöar och vattendrag nedströms ska påverkas negativt. De nya målbilderna som presenteras i en ny rapport ger praktisk vägledning för hur det bör göras. Sedan tidigare finns ett 50-tal målbilder som visar hur skogsägare kan göra för att ta god miljöhänsyn vid olika åtgärder i skogen.

– De här målbilderna har genom sin komplexitet krävt extra mycket arbete och överväganden från arbetsgruppen. De är framtagna i bred enighet med skogssektorn utifrån dagens kunskapsläge och praktiska erfarenheter från både Sverige och Finland. Åtgärder vid och i vatten ska alltid ske med stor försiktighet, säger Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Med målbilderna publiceras också ett kunskapsunderlag som kan bidra till att minska en del osäkerheter som finns inom området.

– Dikesrensning och skyddsdikning är viktiga skogsbruksåtgärder där det finns behov. Målbilderna blir ett viktigt stöd för att utföra åtgärderna på ett sätt så att de negativa effekterna minimeras, säger Jonas Eriksson från Norra Skogsägarna som deltagit i utvecklingen av de nya målbilderna.

Målbilderna åskådliggör och dokumenterar praktisk erfarenhet och kunskap ihop med de senaste forskarrönen för att ge vägledning till skogsägare, skogsföretag och yrkesverksamma i skogsbruket. Här står bland annat:

  • Dikessträckor som inte bidrar till bibehållen tillväxt lämnas orensade eller täpps igen
  • Slamtransport förhindras till sjöar, vattendrag och värdefulla våtmarker
  • Skyddsdiken och dikesrensning avslutas med god marginal innan de når sjöar och vattendrag

Nya utbildningar kring målbilderna är redan på gång.

– Arbete pågår med att föra in de nya målbilderna i Skötselskolan och SYN-utbildningen, säger Anders Tosteby som är samordnare för Skötselskolan, ett samarbete mellan flera större skogsföretag, skogsägarföreningar, Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) och Skogforsk.

Om och hur man vill använda målbilderna bestämmer varje organisation och skogsägare själv.

Skogsstyrelsen stödjer de nya målbildsbeskrivningarna och kommer att verka för att de sprids, implementeras och används i skogsbruket.

Läs mer i rapporten här: http://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-6-nya-malbilder-for-god-miljohansyn-vid-dikesrensning-och-skyddsdikning.pdf

Mer om målbilderna: https://www.skogsstyrelsen.se/malbilder

Mer information:

Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen, 090-15 83 17, elisabet.andersson@skogsstyrelsen.se

Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna, 070-336 12 35, jonas.eriksson@norra.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Foto: Daniel Palm, Skogsstyrelsen
Foto: Daniel Palm, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Inventering: älgar tillbaka i stort antal i brandområdet i Västmanland26.4.2019 08:44:39 CESTPressmeddelande

Älgarna har återvänt i stor skala till brandområdet i Västmanland. En unik inventering som Skogsstyrelsen har gjort med drönare visade att det fanns mer än fyra gånger så många älgar i det inventerade brandområdet jämfört med ett genomsnittligt älgförvaltningsområde. Det betyder att åtgärderna måste sättas in tidigare när det brunnit i en skog för att minska betesskador.

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum