Region Örebro län

Nya regler för stöd till studieförbunden

Dela

Nu uppdaterar Region Örebro län kraven på de studieförbund som önskar ta del av ekonomiskt stöd. Det fattade kulturnämnden beslut om vid dagens sammanträde.

De riktlinjer för Region Örebro läns stöd till studieförbund som under en tid varit föremål för revidering är nu fastställda. I den uppdaterade versionen finns viktiga förutsättningar bevarade, till exempel att ett stöd bara kan betalas ut om ett studieförbund vilar på en icke diskriminerande värdegrund och om allas rättigheter, jämställdhet och jämlikhet respekteras.

Men i riktlinjerna återfinns även en del förändringar jämfört med tidigare, bland annat hur ofta träffar ska genomföras och på hur många platser i länet de ska äga rum.

- De studieförbund som vill ha bidrag från och med 2023 måste erbjuda regelbunden cirkelverksamhet i minst hälften av länets kommuner. På så sätt bidrar vi till att fler länsinvånare får glädje av studieförbundens goda arbete, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd.

Närvaro i minst hälften av länets kommuner

Då det finns tolv kommuner i länet ger en snabb uträkning besked om att verksamhet måste erbjudas i sex kommuner, och med regelbunden verksamhet avses minst 150 studiecirkeltimmar per kommun.

I riktlinjerna finns nu också en specifik skrivning riktad till den målgrupp som utgörs av personer med funktionsnedsättning samt ett avsnitt om dialog mellan Region Örebro län, Örebro läns bildningsförbund och studieförbunden.

- Med nya regler för stöd till studieförbunden vill vi bidra till att folkbildning får en god spridning i hela länet, något som gynnar arbetet med att stärka demokratin. Det är viktigt att kunskap och bildning är tillgängligt lokalt där människor lever och verkar, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

- Nu hänger de uppdaterade riktlinjerna för stöd till studieförbunden bättre ihop med riktlinjerna för föreningsstöd som vi beslutat om tidigare. Civilsamhället utgör en viktig grund och bidrar på många sätt till människors hälsa och välbefinnande, både till personer med och utan olika funktionsnedsättningar, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden.

Kontakt

Torbjörn Ahlin, kulturnämndens ordförande, telefon: 073-842 74 54

Eva-Lena Jansson, kulturnämndens vice ordförande, telefon: 070-241 13 01

Malin Silén, ledamot i kulturnämnden, telefon: 076-337 97 79

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum