Myndigheten för press, radio och tv

Nya tidningar söker driftsstöd för ytterligare 100 miljoner kronor

Dela

UPPDATERAD VERSION: Totalt har 79 ansökningar om driftsstöd för 2020 kommit in till Myndigheten för press, radio och tv. Nu inleds handläggningen och granskningen av ansökningarna.

Sex tidningar som inte har ett driftsstöd idag har ansökt om stöd, det gäller bland annat Sydsvenskan, Upsala Nya Tidning, Norrbottens-Kuriren och Vestmanlands Läns Tidning. Skulle samtliga ansökningar för dessa tidningar bifallas innebär det att driftsstödet ökar med 100 miljoner kr – från 520 miljoner till 620 miljoner kronor.

- 2018 var det värsta året någonsin för den svenska dagstidningsmarknaden. Att upplagorna fortsätter sjunka under 2019 är synnerligen oroande. Med fallande upplagor får allt fler tidningar rätt till driftsstöd. Det finns en uppenbar risk att stödet till den betydelsefulla lokala journalistiken och innovation och utveckling minskar rejält, samtidigt som behovet ökar, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid Myndigheten för press, radio och tv. Det är oroande med hänsyn till den vikt tidningarna har för de demokratiska processerna och opinionsbildningen.

Att flera nya tidningar nu ansökt om driftsstöd innebär att de medel som finns kvar att fördela till lokal journalistik samt för innovation och utveckling, minskar eftersom de stöden fördelas ”i mån av tillgängliga medel”. Regeringen har i budgeten för 2020 höjt anslaget för mediestöd. Mot bakgrunden av de nya ansökningarna återstår det att se hur långt höjningen räcker när det gäller att säkra medel till lokal journalistik och innovation och utveckling. 

Bakgrund

Mediestödsnämnden är ett självständigt beslutande organ inom Myndigheten för press, radio och tv och fördelar stöd till dagspressen. Driftsstödet är den största delen av presstödet och ges till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen. Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Stödet baseras på hur stor upplagan är och hur ofta tidningen kommer ut. Driftsstödet är – till skillnad mot lokalstödet och innovations- och utvecklingsstödet – ett rättighetsstöd. Stöd för lokal och innovation och utveckling ges i mån av medel. 

Genom press- och mediestöd bidrar myndigheten till att värna om mångfalden på mediemarknaden för att bidra till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning i hela landet

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Arenavägen 55
121 77 Johanneshov

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Ny rapport: Nytt bottenår för dagspressen - under 2019 sjönk tidningsföretagens försäljning med omkring 1 miljard kronor21.10.2020 09:02:44 CESTPressmeddelande

Den svenska mediemarknaden, som redan innan 2020 präglades av en allt tuffare global konkurrens, gjorde en tvärnit i pandemins spår. Sämst rustad var dagspressen som gick in i 2020 med sämsta året hittills i ryggen. Det visar siffror från vår nya rapport "Medieutveckling 2020 - Medieekonomi" som publiceras idag. Rapporten analyserar de svenska medieföretagens bokslut för 2019, men tar också en titt på hur reklammarknaden har utvecklats under det första halvåret 2020. Medieekonomi är skriven av Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet, på uppdrag av MPRT.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum