Skogsindustrierna

Nytt forskningsprogram för digitalisering av hållbart skogsbruk

Dela

Nu kraftsamlar industri och forskare tillsammans för att göra skogsbruket mer digitalt. Smart digitalisering kan göra att skogen nyttjas mer effektivt med ökad skonsamhet och till rätt produkter – flera viktiga delar för det hållbara skogsbruket. Mistra har nyligen beslutat att finansiera forskningsprogrammet Mistra Digital Forest.

Skogsindustrierna är värdorganisation för programmet som under fyra inledande år får 58 miljoner kronor för att digitalisera skogsbruket.

Tillgången till stora digitala informationsflöden ökar snabbt och ger nya möjligheter. Genom att länka ihop informationsflöden kan den skogliga sektorn öka effektivitet och förädlingsvärde och samtidigt öka hållbarhet och skonsamhet. Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest kommer att fokusera på digitalisering av hela den skogliga värdekedjan.

– Vi ser fram emot att starta det här starka forskningsprogrammet tillsammans med industriaktörer och akademi. Programmet kommer att bidra till ett viktigt språng i digitaliseringen av skogsbruk och skogsindustri. Det ökar branschens konkurrenskraft och är ett viktigt steg i omställningen till en hållbar cirkulär bioekonomi, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

Nya möjligheter att samla in och bearbeta data gör att det är lättare att utveckla smarta planerings‐ och beslutsstöd för skogsbruk. Med rätt planeringsstöd kan skogsråvara och maskiner utnyttjas effektivare och med bättre precision. Programmet kommer också att forska om hur digitalisering kan underlätta flödet av rester från skogsbruket och såg- och massaindustrin till förädling i bioraffinaderier, samt hur digitalisering kan bidra till att skapa cirkulära flöden av förädlade skogsprodukter. Programmet ska också ta fram digitala lösningar för skogliga hållbarhetsanalyser och en utvecklad samhällsdialog. En programgemensam testsite, Digital Forest Test Site, kommer att etableras som ett viktigt nav för programsamarbetet.

– Mistra har stora förväntningar på att programmet kommer att bidra till en ökad cirkularitet av skogliga resurser på vägen mot en hållbar bioekonomi och en ökad svensk konkurrenskraft. Med hela värdekedjan i fokus ökar möjligheten att på ett systemövergripande sätt samspela med samhällets olika aktörer i skapandet av mer hållbara biobaserade lösningar, säger Åke Iverfeldt, vd, Mistra.

– En fantastiskt viktig satsning för Sverige och industrin, digitaliseringen ger stora möjligheter att öka värdet från skog till kund. Varje produkt som vi varsamt tar från skogen ska till en viktig kund någonstans på världsmarknaden. Vi ser fram emot att utveckla dessa värden ihop med våra kunder i skogsindustrin och starka svenska forskningsaktörer, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef, Sveaskog.

Forskningsprogrammet Mistra Digital Forest finansieras via Mistras utlysning Bioekonomi och skogsbruk. Programmets vision är att skapa digitala lösningar för en hållbar och effektiv skoglig bioekonomi. Programmet leds av Skogsindustrierna, och konsortiet består av BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, Statens Lantbruksuniversitet (SLU), IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Umeå universitet samt Kungliga tekniska högskolan (KTH). 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Åke Iverfeldt, vd, Mistra. Fotograf: Anette Andersson
Åke Iverfeldt, vd, Mistra. Fotograf: Anette Andersson
Ladda ned bild
Fredrik Klang, skogsbrukschef, Sveaskog Fotograf: Patrik Svedberg
Fredrik Klang, skogsbrukschef, Sveaskog Fotograf: Patrik Svedberg
Ladda ned bild
Torgny Persson, Skogsindustirerna, Fotograf: Björn Leijon
Torgny Persson, Skogsindustirerna, Fotograf: Björn Leijon
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum