Region Örebro län

Nytt linjenät med sikte på framtiden

Dela

Örebros stadstrafik är en nyckel för den hållbara och effektiva staden.

- Stadstrafiken i Örebro ska präglas av effektiv linjedragning där människor bor och jobbar, menar Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och fortsätter: I dag har Örebro Sveriges långsammaste kollektivtrafik, en del beror på hur gatorna är utformade men även hur bussarna går genom staden vilket är viktigt för att minimera restiden, därför lägger vi fram detta förslag.

Med analysarbete bakom och studier om framtidens utveckling av Örebro lade Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd i dag fram en drygt 60-sidig remiss som analyserat hur ett effektivt linjenät bäst kan utformas. En remiss som Örebro kommun och övriga har på sig till början på september att inkomma med svar på.

- Vi har tagit fram ett förslag som består av färre men snabbare och rakare busslinjer. I kombination med att vi inför BRT-systemet gör det att vi kommer att kunna erbjuda tätare avgångar och kortare restid i de områden där resandet är som störst, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Örebro kommun är inte nöjda med att ha en av landets långsammaste kollektivtrafiksystem och resultatet blir att många väljer bort bussen till förmån för bilen vilket gör att bussresenärerna i Örebro är förhållandevis få jämfört med andra jämnstora städer. Inte ens det faktum att Örebros befolkning stadigt ökat har gjort att antalet bussresor blivit särskilt många fler.

- Tanken är att med samma ekonomiska ram, kunna få ut ”mer bussresor för pengarna”, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Nästa steg är även att se till att regiontrafiken kan komma in effektivt och att man som pendlare kan komma till och från arbete och skola med så få byten som möjligt. Det förslag som ska ut på remiss består av totalt sju linjer. Av dessa sju kommer två att klassas som BRT-linjer, tre som stomlinjer och två som stadslinjer. Resecentrum blir den centrala bytespunkten för samtliga linjer vilket underlättar byten dels mellan alla stadslinjer, dels till och från regiontrafik och tåg. Ambitionen är att ett nytt linjenät ska kunna införas i slutet av år 2023.

Kontakt

Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 072-085 34 10

Magnus Lagergren, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 070-296 61 71

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum