Diskrimineringsombudsmannen

Ojämställda löner under fotbolls-VM inte diskriminering

Dela

DO:s tillsyn av ersättningarna till spelarna under dam- respektive herr-VM ger inte stöd för att Svenska fotbollförbundet, SvFF, har överträtt diskrimineringsförbudet. Det skriver DO i sitt tillsynsbeslut som meddelas idag.

DO konstaterar i beslutet att spelarna i damlandslaget visserligen har missgynnats i lönehänseende, men att det inte har varit fråga om diskriminering i och med att dam- och herrlandslagen inte befunnit sig i en jämförbar situation.

Av utredningen i ärendet har framkommit att den ersättning som de båda landslagens spelare har fått bland annat består av rörliga delar som varit beroende av yttre faktorer som exempelvis publik- och marknadsförings­intäkter. Det har också framgått att den betydligt lägre ekonomiska kompensation som damlandslagets spelare mottagit har varit hänförlig till denna rörliga ersättning.

DO konstaterar i beslutet att de skillnader som finns mellan intäkterna inom dam- och herrfotboll är så markanta att det rör sig om två helt skilda marknader, där de intäkter som genereras och som kan komma spelare i damlandslaget till del är väsentligt lägre än de som genereras på herrsidan. Det innebär att spelare i dam- respektive herrlandslaget idag rent faktiskt inte befinner sig i en jämförbar situation vilket är en av förutsättningarna för att det ska vara fråga om diskriminering i lagens mening.

- Den valda ersättningsmodellen innebär att principen om lika lön för lika arbete oberoende av kön inte upprätthålls inom landslagsfotbollen. Detta är självklart otillfredsställande ur ett jämställdhetsperspektiv, men grunden för DO:s bedömning måste alltid vara diskrimineringslagen, säger Agneta Broberg.

Beslutet innebär att det enligt DO:s bedömning inte finns någon skyldighet enligt lagen för SvFF att ändra på den ersättningsmodell som gäller för dam- respektive herrlandslaget i fotboll.

- Jag vill dock understryka att beslutet inte hindrar SvFF och spelarnas representanter från att tillsammans välja en annan ersättningsmodell, som skulle garantera lika lön för spelare i dam- respektive herrlandslaget.

I och med beslutet har DO avslutat tillsynen mot Svenska fotbollförbundet.

TIL 2019/322

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka8.6.2020 09:11:00 CESTPressmeddelande

Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av DO:s stora granskning av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018.

Bristande utredningsåtgärder får kritik av DO31.1.2020 10:06:23 CETPressmeddelande

DO har nu avslutat ett av tre tillsynsärenden som har koppling till uppgifter om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion vid Karolinska universitetssjukhuset. I det aktuella beslutet konstaterar DO att Karolinska i flera avseenden har brustit i sin skyldighet att utreda påtalade trakasserier. Bristerna innebär att Karolinska inte har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Diskriminerande kollektivavtalskrav uppställs fortfarande av bemanningsföretag10.10.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

DO har beslutat att stämma ett bemanningsföretag för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Bakgrunden är ett krav i kollektivavtal att arbetssökande till tillfälligt extraarbete behöver ha annan huvudsaklig sysselsättning för att kunna få arbete. Följden är att personer med vissa funktionsnedsättningar som innebär nedsatt arbetsförmåga utesluts från arbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum