Umeå kommun

Ökad respekt mellan ungdomar i Umeå kommun

Dela

Fler ungdomar uppger att de känner sig respekterade av sina klasskamrater och även av vuxna i skolan. Färre uppger att de hamnat i bråk och de flesta ser ljust på sin framtid. Däremot är det stora skillnader mellan skolor och olika program gällande frågan om de unga ser ljust på sin framtid. Det framgår av Unga18, en stor folkhälsoundersökning bland 6 100 unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun.

Att vara en bra kompis är den faktor som ger högst status bland unga. Fler tjejer än killar har någon gång eller ofta blivit utsatta för kränkande eller nedvärderande behandling. 38 procent av tjejerna och 24 procent av killarna säger att de försökt spendera mindre tid på sociala medier de senaste månaderna.

Andelen ungdomar som aldrig druckit alkohol ökar för varje undersökning. Nu är det 55 procent av tjejerna och 62 procent av killarna som aldrig druckit alkohol. Tre procent av tjejerna och killarna har använt narkotika under de senaste 30 dagarna eller de senaste 12 månaderna. Två procent använde narkotika för mer än 12 månader sedan. Andelen som röker ligger på en liknande nivå som 2018 men snusning har ökat sedan 2018.

Nytt i årets enkät är frågor om ansvar. En av tre tjejer svarar att de mycket ofta tar ansvar för saker och ting i skola, fritid och hem. Bland killarna är det bara en av fyra som anger motsvarande. Var femte tjej och var fjärde kille skulle vilja ta mer ansvar.

Även frågor om civilkurage är nya. Fyra av fem ungdomar skulle troligtvis ringa polisen om de såg någon bli omkullknuffad och bestulen på sin telefon. Nio av tio ungdomar skulle vara villiga att peka ut personen för polisen. Killarna är något mer benägna än tjejerna att ringa polisen vid en sådan händelse medan tjejerna är något mer benägna än killarna att peka ut personen för polisen.


– Pandemin har ju gjort att det varit ett annorlunda år i år och det har varit extra viktigt att följa de ungas mående. Ungdomarnas svar ser lite annorlunda ut, men inte så mycket sämre som man skulle kunna tro. Exempelvis svarar de att de rör på sig i lägre grad än tidigare men vi ser också mer positiva svar inom flera frågeområden. De flesta unga mår bra, men vi ser också att kombination av exempelvis stress och otrygghet i hemmet påverkar hälsan kraftigt negativt. Det är intressant att följa de frågor som vi ställt under ganska lång tid nu, men vi har även med några nya spännande frågor, säger Seth Åberg, processledare på Umeå kommun.

Allmänhälsa och trygghet

Det allmänna välbefinnandet liknar resultat från tidigare år, Färre svarar att de mått bra eller mycket bra de senaste 12 månaderna men även de som svarar mått dåligt eller mycket dåligt minskar. Andelen som inte känner sig trygga i skolan har gått ner sedan föregående undersökning.

Inflytande

Ungdomarna deltar i färre fritidsaktiviteter med andra jämfört med år 2018. Främst är det tjejer som inte deltar i lika stor utsträckning som tidigare. Trots detta är det fortfarande en större andel tjejer än killar som svarat att de deltar i sådana fritidsaktiviteter.

Tre av tio ungdomar känner att de kan påverka skolans verksamhet. Det är en minskning jämfört med tidigare. 86 procent av ungdomarna upplever att de bestämmer över sina egna liv. På gymnasiet har andelen gått ned marginellt sedan år 2018. Sju procent av ungdomarna som är födda utrikes eller har en utrikes född förälder säger att de inte får välja helt själva vilken religion eller livsåskådning de ska ha. Bland övriga ungdomar är det flest som säger att de inte får välja vilken utbildning de gå. Det är strax över två procent som har uppgett detta.

Undersökningen genomförs vartannat år för att tillvarata ungdomars egna svar på frågor som rör deras hälsa och att skapa ett brett underlag för ett förebyggande arbete i ungdomarnas närmiljö.

Hela rapporten om Unga20-enkäten finns att hämta på: www.umea.se/ungaenkaten

Nyckelord

Kontakter

Seth Åberg
Processledare, Övergripande planering
070-253 58 15
seth.aberg@umea.se

Peter Thuresson
Statistiker, Övergripande planering
070-265 03 35
peter.thuresson@umea.se

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum