Sida

Ökat stöd ska motverka könsstympning i 16 afrikanska länder

Dela
Fyra miljoner flickor könsstympas varje år och i samband med pandemin riskerar ytterligare två miljoner flickor att drabbas. Nu ökar biståndsmyndigheten Sida sitt stöd i kampen mot könsstympning och sexuellt våld i 16 afrikanska länder. 190 miljoner kronor ska förebygga ingrepp och bidra till god vård till de som redan har drabbats.
Sida ökar stödet i kampen mot könsstympning. Mekiya från Etiopien är glad att hon slipper genomgå ingreppet. Även om hon är för ung för att förstå alla konsekvenser, har hon lärt sig i skolan att könsstympning kan leda till komplikationer under förlossningen. Foto: FN:s barnfond Unicef / Mulugeta Ayene
Sida ökar stödet i kampen mot könsstympning. Mekiya från Etiopien är glad att hon slipper genomgå ingreppet. Även om hon är för ung för att förstå alla konsekvenser, har hon lärt sig i skolan att könsstympning kan leda till komplikationer under förlossningen. Foto: FN:s barnfond Unicef / Mulugeta Ayene

– Siffrorna är alarmerande. Nu trappar vi upp arbetet mot könsstympning. Flickor och kvinnor måste ha rätt att få bestämma över sin egen kropp och har rätt till god hälsa. Könsstympning är ett övergrepp som riskerar flickors och kvinnors liv och ger svåra och livslånga besvär, säger Elisabeth Hårleman, chef för det regionala SRHR-stödet i Afrika.

Sida ger stöd till en unik satsning, den största i sitt slag mot könsstympning. Insatserna genomförs av FN:s barnfond Unicef och FN:s befolkningsfond UNFPA. Arbetet utgår från de olika ländernas utmaningar och behov med fokus på att få lagstiftning och regelverk på plats. Förebyggande arbete inom hälso- och sjukvård och i skolan samt stöd till de som drabbats ingår också.

Ökad kunskap om könsstympning och möjligheten att prata öppet, diskutera och reflektera kring frågan bidrar till att attityder och normer förändras. Att lokala myndigheter, religiösa ledare och allmänheten har samtal om könsstympning, flickor och kvinnors rättigheter till sin kropp bidrar till att det i dag finns ett växande motstånd mot könsstympning i många länder.

– Det är viktigt att få med sig alla i kampen mot könsstympning, från lokala ledare till enskilda familjer för att förändringen ska bli bestående, säger Elisabeth Hårleman.

Lagstiftning mot könsstympning

Sidas stöd riktar sig till särskilt utsatta områden i 16 länder i Afrika: Burkina Faso, Djibouti, Egypten, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Mali, Mauretanien, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan och Uganda. Sedan Sudan 2020 antog en lag som förbjuder könsstympning har alla länder förutom Mali och Somalia en sådan lagstiftning på plats.

Att praktisera könsstympning är djupt rotat i många länder och arbetet med att ändra attityderna går långsamt. Länderna har kommit olika långt i arbetet mot könsstympning: i Senegal drabbas två av tio och i Kenya en av tio medan nio av tio kvinnor fortfarande könsstympas i Somalia, Guinea och Mali.

Sida en av de största finansiärerna

Sida har stöttat programmet sedan 2018 och är en de största finansiärerna med sammanlagt 375 miljoner kronor. Nu förlängs avtalet till 2025, och stödet ökas med ytterligare 190 miljoner kronor.

Enligt de Globala målen för hållbar utveckling ska alla länder till 2030 ha utrotat könsstympning. Men arbetet prioriterades ned när regeringar med begränsade resurser i stället tvingades lägga fokus på covid-19-krisen. Konsekvensen blev att de som utsattes för könsstympning inte fick vård eller annat stöd i den utsträckning som planerats. Även påverkansarbetet går långsammare eller har lagts på is.

– Pandemin har försvårat det här viktiga arbetet och för varje dag som går riskerar allt fler flickor att skadas för livet, just därför behöver vi öka våra ansträngningarför att sätta stopp för detta, säger Elisabeth Hårleman. 

Några av programmets resultat:

  •       Nära 35 000 kommuner och lokalsamhällen och 45 miljoner människor har offentligt tagit ställning mot könsstympning.
  •       Lokala övervakningskommittéer har inrättats och drygt en halv miljon flickor har undgått könsstympning sedan programmet startade.
  •       Sedan 2008 har sammanlagt 6 miljoner flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning eller befinner sig i riskzonen fått hälsovård och/eller juridiskt stöd.
  •       Statistik från FN:s barnfond Unicef visar att könsstympning bland flickor 15-19 år minskat från 49 procent till 34 procent de senaste 30 åren.
  •       I 14 av länderna som ingår i programmet finns i dag en nationell samordning för arbetet mot könsstympning och i 12 länder finns en särskild nationell budgetpost för detta arbete.

En utvärdering visar att programmet bidragit till att stärkta politiska åtaganden i arbetet mot könsstympning och att etablera ett afrikanskt system för att följa upp arbetet på landnivå. I dag har de flesta av länderna som medverkar lagstiftning och regelverk på plats och i statsbudgeten ingår nationella handlingsplaner för att utrota könsstympning.

Arbetet framåt handlar om att stärka rättighetsperspektivet och arbetet med grundorsaker till könsstympning, såsom ojämlikhet mellan könen och en önskan om att kontrollera kvinnors sexualitet.

FAKTARUTA:

Sidas arbete mot könsstympning

UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation

Arbete mot könsstympning och otrygghet ger resultat i Sudan

Sidas arbete i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter(SRHR)

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika 2022-2026 på regeringens webbplats

Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage på unfpas webbplats

UNICEF evaluation reports på Unicef:s webbplats

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sida ökar stödet i kampen mot könsstympning. Mekiya från Etiopien är glad att hon slipper genomgå ingreppet. Även om hon är för ung för att förstå alla konsekvenser, har hon lärt sig i skolan att könsstympning kan leda till komplikationer under förlossningen. Foto: FN:s barnfond Unicef / Mulugeta Ayene
Sida ökar stödet i kampen mot könsstympning. Mekiya från Etiopien är glad att hon slipper genomgå ingreppet. Även om hon är för ung för att förstå alla konsekvenser, har hon lärt sig i skolan att könsstympning kan leda till komplikationer under förlossningen. Foto: FN:s barnfond Unicef / Mulugeta Ayene
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Rissneleden 110
174 57 Sundbyberg

08-698 50 00https://www.sida.se
Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Rekordstora stöd till miljontals krigsdrabbade ukrainare24.2.2023 12:21:55 CET | Pressmeddelande

Det har gått ett år sedan Ryssland fullskaliga invasion av Ukraina. Ett år fyllt av svårt mänskligt lidande och stora utmaningar. 14 miljoner ukrainare är på flykt, 6,5 miljoner i det egna landet. Sida har stöttat med rekordstora humanitära stöd på 545 miljoner kronor till Ukrainas långsiktiga utvecklingssamarbete med 457 miljoner under 2022. Samtidigt har Sidas långsiktiga bidrag till samhällsreformer ökat motståndskraften, återställt krigsskador och gett befolkningen tillgång till samhällsservice under krigstid.

Sida bidrar till den största globala satsningen hittills för fattiga barns utbildning30.12.2022 08:52:13 CET | Pressmeddelande

Hälften av världens barn bor i länder, där utbildningen ibland håller så låg kvalitet att ett stort antal 10-åringar inte kan läsa en hel mening – trots att de gått i skola i flera år. Utbildningens kvalitet i låg- och lägre medelinkomst länder måste höjas rejält, men för det saknas det finansiering. Biståndsmyndigheten Sida gör nu därför sin största satsning hittills och ger en lånegaranti på drygt 2,8 miljarder kronor där länderna kan få förmånliga lån för att stärka utbildningen för de mest utsatta barnen.

Världens första orange obligation ska mobilisera hundratals miljoner30.11.2022 05:45:00 CET | Pressmeddelande

En av utmaningarna i fattigdomsbekämpning är kvinnors tillgång till kapital. Exempelvis har kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer svårt att få tillgång till lånefinansiering. För att bidra till att möta utmaningen går en svensk garanti till världens första orange obligation som ger små och medelstora kvinnoägda företag möjlighet att låna totalt 600 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum