Fastighetsägarna

Omsättningen i Höörs stadskärna ökade under coronaåret 2020

Dela

Under pandemiåret 2020 ökade Höörs stadskärna sin totala omsättning med 8,1 procent. Den största ökningen stod kommersiell service och dagligvaruhandel för, medan försäljningen inom modehandeln och hotell- och restaurangnäringen tappade mest. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Höör betydligt bättre än jämförbara stadskärnor i landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Omsättningen inom kommersiell service, som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare, blev vinnaren under året och ökade med 13,8 procent i Höörs stadskärna. Dagligvaruhandeln i sin tur ökade under 2020 med 12,1 procent. Båda dessa ökningar ligger över snittet med jämförbara städer. Även försäljningen av hem- och fritidsprodukter ökade. De branscher som minskade var modehandeln som tappade med 9,7 procent och hotell- och restaurangnäringen som tappade med 8,5 procent. Trots tappen ligger omsättningen högre än för jämförbara städer även inom dessa branscher.

– Det är oerhört positivt att vi totalt sett haft en så pass stor omsättningsökning i centrumområdet. Vi har många företagare som visat stor kreativitet under pandemin som har gett tydligt resultat. Nu är det viktigt att vi fortsätter handla i våra butiker och köpa lokala tjänster samtidigt som vi behöver hitta tillbaka till de verksamheter som tappat i försäljning. Förhoppningsvis har vi blivit mer måna om att nyttja det lokala utbudet under pandemin, säger Peter Wollin, destinations- och näringslivschef, Höörs kommun.

I snitt minskade de svenska småstäderna sin omsättning i stadskärnan med 1,3 procent. I Höörs stadskärna ökade den med 8,1 procent. Däremot hade handeln i kommunen ett negativt försäljningsindex vilket innebär att Höör tappade köpkraft till andra kommuner.

– Restriktionerna under coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor och gjorde dagligvaruhandeln till den stora vinnaren i hela landet. Men nu när människorna söker sig tillbaka till stadskärnan är det viktigt att kunna erbjuda en mix av mötesplatser och verksamheter som både stärker stadskärnans attraktionskraft och gör den mindre sårbar för struktur- och beteendeförändringar. En levande stadskärna är ett skyltfönster för hela kommunen. Den bidrar till nyetableringar och nya arbetstillfällen, ökad inflyttning och lockande besöksnäring, säger Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna Och HUI.

5 trender Fastighetsägarna ser i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum