Statens Institutionsstyrelse

Omstrukturering i ledningen på Bärby ungdomshem

Dela

Statens institutionsstyrelse (SiS) har för avsikt att inom ramen för arbetsledningsrätten omplacera 8 av 12 medarbetare i ledningsgruppen på Bärby ungdomshem. Detta sker mot bakgrund av den osunda arbetskultur, med bland annat tystnadskultur och informella ledningsstrukturer, som identifierats på Bärby ungdomshem.

Foto: Statens institutionsstyrelse
Foto: Statens institutionsstyrelse

Det planerade beslutet innebär att medarbetarna ska börja jobba på annan arbetsplats inom myndigheten, och får nya geografiska placeringsorter inom dagspendlingsavstånd att utgå ifrån. Medarbetarna kommer att erbjudas liknande arbetsuppgifter inom ramen för deras anställning. Omplaceringarna genomförs formellt sett inom ramen för arbetsledningsrätten.

– Det krävs omfattande förändringar av ledarskapet på Bärby för att kunna bryta upp den osunda kultur som finns på arbetsplatsen. Oavsett var och på vilken nivå man arbetar inom SiS krävs professionalitet och att man lever upp till rollen som statsanställd, säger Helena Finér, tf. verksamhetsdirektör ungdomsvård norr.

SiS kommer nu att följa den arbetsrättsliga ordningen och har för avsikt att verkställa besluten i början av mars. Myndigheten kommer därefter att rekrytera nya avdelningsföreståndare samt biträdande institutionschef.

Tills den nya ordinarie ledningsgruppen är på plats kommer Bärby att ha en väl fungerande tillfällig ledningsstruktur, som kommer att inleda det nödvändiga förändringsarbetet. En viktig uppgift för institutionschefen och den nya ledningsgruppen på Bärby blir att etablera en professionell och god arbetskultur med SiS målgruppers bästa som mål.

Kontakter

Bilder

Foto: Statens institutionsstyrelse
Foto: Statens institutionsstyrelse
Ladda ned bild

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

SiS går upp i stabsläge på grund av platsbristen21.6.2022 10:31:20 CEST | Pressmeddelande

Statens institutionsstyrelse, SiS, kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. SiS har på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför upprättas nu en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum