Region Örebro län

Örebro län kraftsamlar kring Alfred Nobel

Dela
Fr v Johan Harryson, kommundirektör Karlskoga, Anneli Lyckeborn, verksamhetschef Björkborn, Anna-Karin Andershed, professor Örebro universitet, Sara Arvidson, kommunikationsdirektör Örebro universitet, Irén Lejegren, Regionråd, Petter Arneback, utvecklingsdirektör, Regional utveckling, Maria Larsson, landshövding, Ola Ström, projektledare Region Örebro län samt Tony Ring, kommunalråd Karlskoga.
Fr v Johan Harryson, kommundirektör Karlskoga, Anneli Lyckeborn, verksamhetschef Björkborn, Anna-Karin Andershed, professor Örebro universitet, Sara Arvidson, kommunikationsdirektör Örebro universitet, Irén Lejegren, Regionråd, Petter Arneback, utvecklingsdirektör, Regional utveckling, Maria Larsson, landshövding, Ola Ström, projektledare Region Örebro län samt Tony Ring, kommunalråd Karlskoga.

Region Örebro län, Karlskoga kommun och Örebro universitet går nu samma för att satsa på forskning och innovationer. Den samlande personen är världens mest kände svensk –  Alfred Nobel.

–  Vi har allt att vinna på att bättre nyttja Alfred Nobels anda och livsgärning för att stärka tillväxten i Örebro län. Jag är nöjd med och förväntansfull över att vi lyckats samla så många viktiga intressenter i detta gemensamma arbete, säger Iréne Lejegren, regionråd (S) och ordförande för Regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län

Regionfullmäktige gav i januari Regionala tillväxtnämnden i uppdrag att verka för att stärka Alfred Nobels som varumärke, med inriktning på industrin och innovationer. Örebro universitetet deltar i satsningen med klara mål:

– För vår del handlar det om att projektet ska bidra till kompetensförsörjning, rekrytering av internationella studenter och fungera som en sporre till höjd kvalitet i forskning och utbildning vid Örebro universitet, säger rektor Johan Schnürer.

I projektet ingår även en satsning på Björkborn i Karlskoga som var Alfred Nobels hem och numera är ett museum över mannen bakom Nobelpriset, världens mest prestigefyllda pris för vetenskap, fredsskapande och litteratur.

– Alfred Nobel har internationell lyskraft som vi ska nyttja ännu bättre! Vi ska arbeta för att Björkborn blir en självklar samlingspunkt för forskare, företag och andra som verkar för tillväxt i Karlskoga och hela länet, säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande (M) i Karlskoga.

Personen Alfred Nobel, hans anda och livsgärning, används idag i alltför för liten utsträckning för att stärka aktörer i Örebro län i deras arbete med till exempel internationalisering, forskning, innovationer och kompetensförsörjning. Projektet ska bereda möjlighet för en bred grupp av aktörer och intressenter i hela regionen att nyttja personen Alfred Nobel i detta syfte.

Projektet sker i samverkan mellan Region Örebro län, Karlskoga kommun och Örebro universitet. I styrgruppen finns även representanter för näringslivet i Karlskoga, Örebro kommun, Nobelstiftelsen samt Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn.

Projektet bygger på ett uppdrag från Regionfullmäktige som anger att Regional tillväxtnämnd ska verka för att användandet av Alfred Nobel som varumärke stärks. Inriktningen är att varumärket främst ska användas i innovations- och industriella sammanhang. Finansieringen av projektet sker i huvudsak från statliga anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, samt satsningar från ingående intressenter. (2018-11-28, § 83).

Aktiviteter under 2020-2021

Delprocess 1 Storytelling och budskapsplattform

Koppla samman dagens ambitioner i Örebro län med personen Alfred Nobel, hans anda och livsgärning. Synliggöra detta genom storytelling och en budskapsplattform.

Delprocess 2  Visualisering Björkborn

Visualisering av hur herrgården Björkborn borde utvecklas för att spegla (dp1). En framtidsbild tas fram som underlag för det fortsatta och långsiktiga utvecklings- och investeringsarbetet.

Delprocess 3 Genomförandeplan

Processa fram åtaganden från intressenter och formulera en långsiktig plan för implementering. Ta fram en genomförandeplan för implementering av resultaten på sikt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fr v Johan Harryson, kommundirektör Karlskoga, Anneli Lyckeborn, verksamhetschef Björkborn, Anna-Karin Andershed, professor Örebro universitet, Sara Arvidson, kommunikationsdirektör Örebro universitet, Irén Lejegren, Regionråd, Petter Arneback, utvecklingsdirektör, Regional utveckling, Maria Larsson, landshövding, Ola Ström, projektledare Region Örebro län samt Tony Ring, kommunalråd Karlskoga.
Fr v Johan Harryson, kommundirektör Karlskoga, Anneli Lyckeborn, verksamhetschef Björkborn, Anna-Karin Andershed, professor Örebro universitet, Sara Arvidson, kommunikationsdirektör Örebro universitet, Irén Lejegren, Regionråd, Petter Arneback, utvecklingsdirektör, Regional utveckling, Maria Larsson, landshövding, Ola Ström, projektledare Region Örebro län samt Tony Ring, kommunalråd Karlskoga.
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum