Business Wire

Organon lanserar ett nytt företag för kvinnohälsa

Dela

Organon (NYSE: OGN) har idag startat som det enda globala hälsoföretaget i sin storlek, med en vision: att göra varje dag bättre och hälsosammare för varje kvinna. Med en majoritet av kvinnor i ledningsgruppen kommer företaget att ha sitt huvudkontor i USA, med kontor över hela världen, inklusive ett i Köpenhamn, Esbo, Oslo och Stockholm. Organon har mer än 60 produkter med en internationell närvaro som kommer att betjäna människor i mer än 140 länder, och nästan 80 % av dess årliga intäkter på cirka 6,5 miljarder dollar genereras utanför USA.

"Det är spännande att ta över rodret i ett nytt och dynamiskt företag med ett så starkt syfte, ett engagemang för att förbättra kvinnors hälsa", säger Simon Nicholson, VD för Organon UK&ENI Cluster (Storbritannien, Irland, Israel, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Lettland, Litauen, Estland och Island). "Nya förvärv och partnerskap kommer att hjälpa Organon att expandera utöver våra kärnverksamheter inom preventivmedel och fertilitet för att tillgodose kvinnors hälsobehov i alla skeden av livet. Detta kommer att drivas av ett förnyat fokus på vår portfölj för kvinnors hälsa, ytterligare lanseringar av biosimilarer och en förnyad energi som läggs bakom våra pålitliga varumärken inom dermatologi, smärta, andningsvägar och kardiovaskulära sjukdomar."

"Vår styrka kommer inte bara att komma från våra läkemedel och lösningar, utan också från det mångsidiga team av Organon-grundare som vi har samlat för att starta detta unika företag. Vi är alla personligen investerade i den här möjligheten och det vi gör är verkligen viktigt."

Mångsidig portfölj kommer att driva hållbar tillväxt: Organon kommer att utforska nya möjligheter och partnerskap inom sina tre huvudpelare: kvinnohälsa, biosimilarer och etablerade varumärken.:

  • Kvinnors hälsa: Organon har ett engagerat team som fokuserar på att förbättra tillgången till preventivmedel och fertilitetsprodukter, och ett omfattande utbildnings- och träningsprogram för att hjälpa kvinnor och sjukvårdspersonal att förstå de valmöjligheter som står till buds. Det finns en fortsatt övergång till långtidsverkande reversibla preventivmedel och en stor fertilitetsmarknad med outnyttjad potential som drivs av förändrade sociala demografiska förhållanden.
  • Biosimilarer: Med utgångspunkt i vår nuvarande tillväxtverksamhet är detta en dynamisk marknad med flera lanseringsmöjligheter under de kommande åren. Ett centralt tillväxtområde med potential att skapa värde för både Organon, hälso- och sjukvårdssystemen och patienterna i Danmark, Finland, Norge och Sverige.
  • Etablerade varumärken: Portföljen med etablerade varumärken kommer att stärkas för att maximera marknadsledande, välkända varumärken som omfattar viktiga terapiområden som kardiovaskulära, respiratoriska, smärta, ben och dermatologi.

Kvinnor i centrum: Organons strategi för innovation: Organons FoU-filosofi är att bygga en verksamhet kring patienternas behov, med målet att identifiera och utveckla vårdalternativ för kvinnor som gör det möjligt för dem att leva sina bästa liv varje dag.

Företagets omfattande globala kapacitet inom klinisk utveckling och patientsäkerhet, regulatoriska och medicinska frågor gör det väl positionerat för att identifiera lovande läkemedel, diagnostik och utrustning som har störst potential att påverka kvinnors hälsa.

“Alltför länge har kvinnor fått höra att de ska acceptera många vanliga tillstånd, som tunga, smärtsamma och oregelbundna menstruationsblödningar, inkontinens och klimakteriet", säger Jennifer Olovson Nordic Business Unit Director, Organon UK&ENI. "Organons uppdrag är att ändra på detta. Vi tror att vi genom att identifiera sjukdomar tidigare och ändra sjukdomsförloppet eller hälsotillståndet kan förbättra livskvaliteten för kvinnor i varje skede av deras liv.”

För att markera den första handelsdagen samlade Organon hundratals röster från hela världen för att skapa "Wall of Voices", en multimedieinstallation utanför New York-börsen som symboliserar Organons engagemang för att lyssna på kvinnors behov och utmaningar. ”Wall of Voices" visar kraftfulla perspektiv, röster och bilder av kvinnor som lyfter fram de hälsofrågor som är viktiga för dem.

Installationen "Wall of Voices" kommer att finnas tillgänglig på HereForHerHealth.com. Kvinnor runt om i världen kan lägga till sina röster genom att ta till mikrofonen på HereForHerHealth.com.

Om du vill veta mer om Organon kan du besöka organon.com.

Om Organon

Organon (NYSE: OGN) är ett globalt hälsovårdsföretag som bildades genom en avknoppning från Merck för att fokusera på att förbättra kvinnors hälsa under hela livet. Här för hennes hälsa har företaget en portfölj med mer än 60 läkemedel och produkter inom en rad terapeutiska områden. ledd av portföljen för reproduktiv hälsa i kombination med en expanderande biosimilarverksamhet och en stabil franchise av etablerade läkemedel, ger Organons produkter starka kassaflöden som kommer att stödja investeringar i framtida tillväxtmöjligheter inom kvinnors hälsa, inklusive affärsutveckling. Dessutom söker Organon möjligheter att samarbeta med biofarmaceutiska innovatörer som vill kommersialisera sina produkter genom att utnyttja sin skala och närvaro på snabbväxande internationella marknader.

Organon har en global närvaro med betydande skala och geografisk räckvidd, kommersiell kapacitet i världsklass och cirka 9 000 anställda med huvudkontor i Jersey City, New Jersey.

För mer information, gå in på www.organon.com och kontakta oss på LinkedIn och Instagram.

Framåtblickande uttalande från Organon & Co., Jersey City, N.J., USA

Detta pressmeddelande från Organon & Co., Jersey City, N.J., USA ("företaget") kan innehålla "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i safe harbor-bestämmelserna i den amerikanska Private Securities Litigation Reform Act från 1995. Dessa uttalanden är baserade på företagets lednings nuvarande uppfattningar och förväntningar och är föremål för betydande risker och osäkerheter. Om underliggande antaganden visar sig vara felaktiga eller om risker eller osäkerheter förverkligas, kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från dem som anges i de framåtblickande uttalandena.

Risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till, allmänna branschförhållanden och konkurrens, allmänna ekonomiska faktorer, inklusive ränte- och valutakursfluktuationer, effekterna av det senaste globala utbrottet av ny coronavirus-sjukdom (COVID-19), effekterna av läkemedelsindustrins reglering och hälsovårdslagstiftning i USA och internationellt, globala trender mot kostnadsbegränsning inom hälsovården, tekniska framsteg, nya produkter och patent som konkurrenterna har uppnått; Utmaningar i samband med utveckling av nya produkter, inklusive att erhålla myndighetsgodkännande, företagets förmåga att korrekt förutse framtida marknadsförhållanden, tillverkningssvårigheter eller förseningar, finansiell instabilitet i internationella ekonomier och statsrisker, beroende av effektiviteten hos företagets patent och andra skydd för innovativa produkter samt exponering för tvister, inklusive patenttvister, och/eller myndighetsåtgärder.

Bolaget åtar sig inte att offentligt uppdatera något framåtblickande uttalande, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt. Ytterligare faktorer som kan leda till att resultaten skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i de framåtblickande uttalandena finns i företagets dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission (SEC) och som finns tillgängliga på SEC:s webbplats (www.sec.gov).

Detta meddelandes ursprungliga källspråkstext är den officiella versionen. Översättningar tillhandahålls endast som ett stöd och skall jämföras med källspråkstexten, vilken är den enda versionen av texten som har rättslig verkan.

För att se det här innehållet från cts.businesswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Contact information

Kontakt media:
Priya Lakhani-Quiling
Priya.lakhani-quiling@organon.com
Tel: +44 (0) 7957 234632 / +44 (0) 7812 743 644

Om

Business Wire
Business WireFölj Business Wire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Business Wire

Celltrion Healthcare presents the first real-world data for Truxima ® (biosimilar rituximab) in patients with diffuse large B-cell lymphoma at the EHA 2021 Virtual Congress12.6.2021 17:45:00 CEST | Press release

Celltrion Healthcare today presented new data from its post-approval study evaluating the real-world clinical effectiveness and safety of Truxima® (biosimilar rituximab, CT-P10) in patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) at the European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress.1 CT-P10 was granted European Medicines Agency approval in 2017 for the treatment of rheumatoid arthritis (RA) and specific blood cancers, including non-Hodgkin’s lymphoma (NHL).2 DLBCL is the most common subtype of NHL, representing an estimated 30-40% of adult cases.3,4,5,6 This non-interventional post-authorisation safety study (PASS) involved the collection of patient-level data from hospital medical records for patients with DLBCL who received CT-P10 treatment in five European countries (United Kingdom, Spain, France, Germany and Italy). CT-P10 treatment pattern data were collected retrospectively during the 30-month observation period and patients were selected based on the treatment t

Janssen Announces Results from Phase 3 MAIA Study Showing Significant Overall Survival Benefits for Treatment with DARZALEX ® ▼ (daratumumab) in Patients with Newly Diagnosed Multiple Myeloma Who are Transplant Ineligible12.6.2021 09:01:00 CEST | Press release

The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson announced overall survival (OS) results from the Phase 3 MAIA (NCT02252172) study showing the addition of DARZALEX® ▼(daratumumab) to lenalidomide and dexamethasone (D-Rd) resulted in a statistically significant survival benefit over lenalidomide and dexamethasone (Rd) alone in patients with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) who were ineligible for autologous stem cell transplant (ASCT) and were treated to progression.1 These data were featured in the European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Press Briefing and will be presented as a late-breaking abstract during the EHA Virtual Congress (Abstract #LB1901). The prespecified interim analysis for OS found that after a median follow-up of nearly five years (56.2 months), a 32 percent reduction in the risk of death was observed in the D-Rd treatment arm vs. Rd arm.1 Median OS was not reached in either arm [hazard ratio (HR): 0.68, 95 percent confidence interval (CI),

New Phase 3 Study Results Show IMBRUVICA ® (ibrutinib)-Based Combination Regimen as an All-Oral Fixed-Duration Treatment Demonstrated Superior Progression-Free Survival in Adult Patients with Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukaemia12.6.2021 09:00:00 CEST | Press release

The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson today announced primary results from the pivotal Phase 3 GLOW study (NCT03462719) evaluating fixed-duration IMBRUVICA® (ibrutinib) plus venetoclax (I+V) compared to chlorambucil plus obinutuzumab (Clb+O) for first-line treatment of elderly or unfit patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL). The study demonstrated superior progression-free survival (PFS) of a once-daily, all-oral, fixed-duration regimen of I+V versus Clb+O as first-line treatment of CLL; the study also showed improved duration of remission and significantly improved depth of remission.1 With I+V, undetectable minimal residual disease (uMRD) in peripheral blood (PB) was sustained by 85 percent of patients one year after end of treatment.1 The safety and tolerability profile of I+V was consistent with CLL treatment in an older population with comorbidities.1 These data were featured in the European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Press Briefing an

Alluzience ® , the first ready-to-use BoNT-A neuromodulator, receives positive decision for use in Europe11.6.2021 11:53:00 CEST | Press release

Galderma today announced that Alluzience® has completed its European decentralized procedure resulting in a positive decision for the first ready-to-use neuromodulator, a wrinkle relaxing injection, in Europe. National approvals will now take place across the region in line with local processes in each country. Designed for precision, Alluzience® is a liquid form of botulinum toxin type A intended for use in adult patients as a treatment to temporarily improve the appearance of moderate to severe glabellar lines (vertical lines between the eyebrows), when the severity of these lines has an important psychological impact on the patient.1 "The introduction of Alluzience® marks a new era in treatment innovation for upper facial lines in Europe. Like many aspects of physical appearance, glabellar lines can have a significant impact on patients’ confidence and wellbeing. I’ve heard first-hand that the transition to living and working in a virtual world has only exacerbated these issues. As

Secure Communities Forum: Behavioural Insights Can Assist Governments in the Post-Pandemic World11.6.2021 10:15:00 CEST | Press release

The Secure Communities Forum, a global collaboration of security professionals, has convened a leading panel of experts to discuss how behavioural science can impact positive social cohesion, build on the concept of positive citizenship, and encourage positive individual behaviours. The virtual event was attended by 134 people from 18 countries. The Secure Communities Forum convened the webinar in response to the ongoing Covid-19 pandemic. Governments and law enforcement agencies have used behavioural science to encourage adherence to public health measures like social distancing and mask-wearing. Lindsay Juarez, Director at Irrational Labs, USA, opened the session, offering the view that we assume humans are rational, which is not the case. She said: “Behavioural science is about setting people up for success and breaking through the noise. Information isn't enough to change behaviour, the decision-making context matters. “People don’t always act in their own long-term best interests,

Luxembourg’s Supercomputer MeluXina is Operational11.6.2021 09:18:00 CEST | Press release

Luxembourg’s high performance computer MeluXina was officially launched on June 7 putting the country on the global map of computer super powers. MeluXina is capable of executing more than 10 Petaflops, the equivalent of 10 million billion calculations per second, which will rank it among the world’s top 50 supercomputers. The petascale computer is powered by green energy and is part-funded under the European High Performance Computing Joint Undertaking. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210611005115/en/ Minister of State Xavier Bettel; His Royal Highness Henri, Grand Duke of Luxembourg; Minister of the Economy Franz Fayot; EuroHPC Joint Undertaking Executive Director Anders Jensen (Photo: Business Wire) In a series of 8 high-performance computers in the EU, MeluXina joins Vega, another petascale supercomputer located in Slovenia, as the first EuroHPC machines to go live. Its innovative modular architecture allo

Vertex and CRISPR Therapeutics Present New Data in 22 Patients With Greater Than 3 Months Follow-Up Post-Treatment With Investigational CRISPR/Cas9 Gene-Editing Therapy, CTX001™ at European Hematology Association Annual Meeting11.6.2021 09:05:00 CEST | Press release

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (Nasdaq:VRTX) and CRISPR Therapeutics (Nasdaq:CRSP) today announced new data on 22 patients,with follow-up of at least 3 months, and ranging from 4 months to 26 months, treated with the investigational CRISPR/Cas9-based gene-editing therapy, CTX001, that show a consistent and sustained response to treatment. CTX001 is being investigated in two ongoing Phase 1/2 clinical trials as a potential one-time therapy for patients suffering from transfusion-dependent beta thalassemia (TDT) and severe sickle cell disease (SCD). In total, more than 40 patients have been dosed across both studies to date. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20210611005069/en/ All 15 patients with TDT, including six who have the beta zero/beta zero or other severe genotypes, were transfusion-free at last follow-up, and all seven patients with severe SCD were free of vaso-occlusive crises (VOCs) from CTX001 infu

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum