Umeå kommun

Översyn av gränser för Umeås stadsdelar och stadsdelsområden

Dela

Ett stadsdelsområde försvinner och ett tillkommer. Det är ett par av förändringarna som föreslås i ett nytt förslag till indelning av Umeås stadsdelar och stadsdelsområden. Det nya förslaget till indelning har tagits fram för att bättre passa dagens förhållanden samt för att överensstämma med befintliga statistikområden.

– När Umeå växer behöver vi göra en översyn av indelningen av våra stadsdelar och stadsdelsområden. Ortnamnen, till exempel namn på gator, kvarter, stadsdelar med mera, spelar en viktig roll när vi kommunicerar. Namnen är viktiga för att människors ska kunna orientera sig och det är viktigt att vi är konsekventa i hur de används, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Förändringarna som nu gjorts är baserade på topografiska förhållanden (vägar, vatten med mera), fastighetsgränser samt befintliga statistikområden.

Exempel på förändringar (se bilaga för fullständig lista):

  • Ett nytt stadsdelsområde med namnet Bangården tillkommer norr om Västerslätt. Ytan ingår idag i både stadsdelen Hamptjärnsliden och I-20, men är mer lämpligt att bli ett eget stadsdelsområde tillhörande stadsdelen Västerslätt/Rödäng.
  • Stadsdelen Hamptjärnsliden utgår. Områden fyller inte längre någon funktion som ett område då det aldrig bebyggdes.
  • Namnen på stadsdelsområdena Ön norra respektive Ön södra ändras till Norra Ön respektive Södra Ön för att vara språkligt korrekta.
  • Stadsdelen Haga/Sandbacka samt dess underliggande stadsdelsområden utökas österut till att även innefatta del av kvarteret Guldskrinet på grund av den nya bostadsbebyggelsen.

22 stadsdelar med 59 stadsdelsområden

Umeå stad är indelad i stadsdelar, stadsdelsområden, bostadsområden och så kallade grannskapsenheter. Staden består för närvarande av 22 stadsdelar indelade i 59 stadsdelsområden. Stadsdelsområdena består i vissa fall även av bostadsområden/grannskapsenheter. Totalt finns 47 sådana områden. Till exempel ligger bostadsområdet Söderslätt i delområdet Öst-Teg inom stadsdelen Teg.

Under senare år har det blivit allt vanligare att olika aktörer hittar på egna, stadsdelsliknande namn, för olika områden. Dessa namn är inte sanktionerade av kommunfullmäktige och ligger därför utanför regelsystemet.

– Exempel på namn som aldrig fastställts är Nydalaviken, Marielund och Mariestrand. Bor man i det som ibland kallas Nydalaviken så bor man på Tomtebo. Marielund är egentligen Olofsdal och Mariestrand är delområdet Mariehem inom stadsdelen Marieområdet, säger Anna Berglund, ortnamnshandläggare.

Byggnadsnämnden har godkänt det nya förslaget till indelning och det förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum