Försäkringskassan

Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober

Dela

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar. Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Det betyder att läkarintyg kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden. Även för ersättning för vab kommer intyg behövas från och med dag 8.

Under pandemin införde regeringen tillfälliga regler i socialförsäkringen för att göra det enklare för människor att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed bromsa smittspridningen i samhället. Även Försäkringskassan vidtog åtgärder, bland annat genom en tillfällig hantering av läkarintyg vilket i praktiken innebar att läkarintyg inte efterfrågades innan dag 22 i sjukperioden vid ansökan om sjukpenning. Försäkringskassan beslöt även att intyg för vab inte behövde lämnas förrän dag 22 i barnets sjukperiod.

Den 30 september löper de förordningar som reglerar de flesta av dessa åtgärder ut. Det betyder en återgång till de tidsgränser för läkarintyg som gällde innan pandemin och även att bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättning upphör. Själva tjänsterna ligger dock kvar för att man ska kunna söka ersättning retroaktivt för dagar innan 1 oktober 2021.

Återgång till tidigare tidsgränser för läkarintyg och intyg för vab

Förordningarna har inneburit undantag för när den som är sjuk ska inkomma med läkarintyg under sjukperioden. I och med att det undantaget nu försvinner återgår även Försäkringskassan till tidigare tidsgränser. Från och med den 1 oktober ska man som anställd återigen inkomma med läkarintyg till sin arbetsgivare från och med dag 8 i sjuklöneperioden och dag 15 till Försäkringskassan när man ansöker om sjukpenning. Övriga grupper, till exempel arbetssökande och egenföretagare som ansöker om sjukpenning direkt från Försäkringskassan, ska inkomma med läkarintyg från och med dag 8.

Vid ersättning för vab återgår Försäkringskassan till en ordinarie hantering vilket innebär att man från och med dag 8 ska inkomma med intyg från sjuksköterska eller läkare.

För smittbärarpenning ska man inkomma med läkarintyg från första dagen, även för Covid-19.

 

FAKTA. Det här gäller:

Dessa ersättningar försvinner eller förändras:

Ersättning för karens: Ersättningen upphör den 30 september. Ersättningen kan dock sökas retroaktiv fram till den 31 december 2021 för karensavdrag som gjorts på lönen innan den 1 oktober 2021.

Ersättning för riskgrupper och ersättning för vissa närstående till person i riskgrupp: Ersättningen upphör den 30 september. Ersättningen kan dock sökas retroaktiv för dagar man inte kunnat arbeta som skett innan den 1 oktober.

Ersättning för vab: Från och med dag 8 ska intyg bifogas ansökan. Intyget kan utfärdas av sjuksköterska eller läkare.

Sjukpenning: Den som är sjuk behöver från och med dag 8 i sjukperioden uppvisa ett läkarintyg. Anställda visar det för sin arbetsgivare vid dag 8 i sjuklöneperioden (de första 14 dagarna av sjukperioden) och därefter, om man är fortsatt sjuk, för Försäkringskassan dag 15 när man ansöker om sjukpenning. Arbetssökande, egenföretagare och behovsanställda ansöker om sjukpenning direkt från Försäkringskassan och ska inkomma med läkarintyg i samband med ansökan från och med dag 8.

Smittbärarpenning. Den som ansöker om smittbärarpenning ska uppvisa läkarintyg från första dagen, oavsett om det gäller Covid-19 eller någon annan samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Ersättning för sjuklönekostnader. Ersättningen ändrades tillfälligt under pandemin men återgår den 1 oktober till ordinarie regelverk.

Dessa ersättningar fortsätter:

Vab vid skolstängning. Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att föräldrar till barn vars skola eller förskola stängs med anledning av covid-19 kan få ersättning om de måste vara hemma från sitt arbete.

Ersättning för allvarligt sjuka barn. Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att föräldrar till barn som har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19 kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

Uppskjuten vård och behandling. Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att den utökade möjligheten att, vid ansökningar om sjukpenning, skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av pandemin kommer finnas kvar.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

ALS-drabbade ska prioriteras vid handläggning av assistansersättning28.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

För den som drabbas av sjukdomar där kroppens förmågor försämras mycket fort, till exempel den neurologiska sjukdomen ALS, är den normala handläggningstiden vid ansökan om assistansersättning inte tillräckligt snabb. Därför inför Försäkringskassan nu en hantering där dessa fall kommer prioriteras med förtur. Något som ska korta processen till beslut, både vid nyansökan och ansökan om fler timmar, till 45 dagar.

Prognos: Lågkonjunktur väntas dämpa utgifter för sjukpenning23.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen väntas bli något lägre år 2023 för att sedan öka och bli ännu högre från och med 2024. Kommande lågkonjunktur väntas inverka dämpande på sjukfrånvaron – och därmed kostnaderna för sjukpenning – under de kommande 1–2 åren. Samtidigt beräknas inte eventuella ytterligare utbrott av covid-19 påverka utgifterna för sjukpenning. Det visar den utgiftsprognos som Försäkringskassan lämnar till regeringen idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum