Umeå kommun

Pandemin präglade året som slutade på plus

Dela

Den pågående coronapandemin satte sin prägel på verksamheternas arbete under stora delar av förra året med åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Vid årets slut redovisade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 13,8 miljoner kronor. Detta främst beroende på färre elever än budgeterat inom gymnasieverksamheten, i första hand på introduktionsprogrammen, samt att flera arbetsmarknadsåtgärder inte har kunnat startas upp på grund av pandemin.

Lite förvånande så har sjukfrånvaro minskat något under året jämfört med tidigare år (4,8 procent 2020 jämfört med 5,0 procent 2019). Siffrorna visar att det är kvinnornas sjukfrånvaro som har minskat, medan den är konstant bland män inom nämndens ansvarsområde. Andelen långtidsfriska är oförändrat i jämförelse med föregående år.

Fjärr- och distansundervisning
Under året har fjärr- och distansundervisning bedrivits inom de kommunala gymnasieskolorna samt vuxenutbildningen i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inför starten av höstterminen fattades ett beslut om att nyttja cirka 70 procent av kommunens undervisningslokaler inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, det vill säga delvis fjärr- och distansundervisning, för att ta fortsatt ansvar under pågående pandemi. För gymnasieskolan innebar detta att årskurs 1 hade sin undervisning på plats på skolan, medan elever i årskurs 2 och 3 hade fjärr- och distansundervisning varannan vecka och undervisning på plats på skolan varannan vecka. Beslutet gällde fram till höstlovet (vecka 44). Efter ett par veckor med ordinarie undervisning på gymnasieskolorna återgick skolorna till delvis distansundervisning från och med vecka 47. Och 7 december infördes distansundervisning på landets alla gymnasieskolor efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Populära gymnasieskolor och nya lokaler för vuxenutbildningen
I början av maj avslutades årets gymnasieval. Dragonskolan fortsätter att vara kommunens största och populäraste skola. Midgårdsskolan och Maja Beskowgymnasiet har fått fler elever jämfört med förra året. Totalt valde cirka 80 procent av eleverna en kommunal gymnasieskola. Flera delar av den kommunala vuxenutbildningen, Umevux, flyttade under hösten in i nya lokaler på Vasaskolan. I Vasaskolan har också ett Lärcentrum startats upp som servar alla medborgare som studerar inom Komvux och Yrkeshögskolan.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Delvis distans fram till påsklovet på kommunala högstadieskolor25.2.2021 12:12:24 CETPressmeddelande

Eleverna på de kommunala högstadieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet för att minska trängsel i skolans lokaler. Elever i årskurs 7 och 8 växlar varannan vecka mellan att ha undervisning i skolan och på distans till och med den 1 april. Elever i årskurs 9, elever i grundsärskolan och vissa elever med särskilda behov fortsätter ha undervisning på skolan.

Distansundervisning fram till påsklovet på de kommunala gymnasieskolorna24.2.2021 14:02:26 CETPressmeddelande

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet (till och med torsdag 1 april). Precis som tidigare innebär det att endast en tredjedel av eleverna får närundervisning på skolorna. – Det är tyvärr ett helt nödvändigt beslut. Vi befinner oss i ett kritiskt läge med ökad smittspridning i stora delar av länet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum