Europaparlamentet

Parlamentet antar nytt mål för kolsänkor som höjer EU:s klimatinsatser för 2030

Dela
Ny lag höjer EU:s mål för kolsänkor i sektorn för markanvändning och skogsbruk. Detta ska minska växthusgaserna i EU 2030 med upp till 57 procent jämfört med 1990.

Parlamentet antog på tisdagen med 479 röster för, 97 röster emot och 43 nedlagda röster översynen av förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Den ska förbättra de naturliga kolsänkorna så att EU ska kunna bli den första klimatneutrala kontinenten senast 2050 och förbättra den biologiska mångfalden i linje med EU:s klimatsatsning, den gröna given.

Mål både på EU-nivå och nationellt för att förbättra kolsänkorna senast 2030

EU:s mål för 2030 för nettoupptag av växthusgaser inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk ska nu fastställas till 310 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är cirka 15 procent mer än i dag. Tanken med det här nya EU-målet är att ytterligare minska EU:s växthusgasutsläpp 2030 från 55 procent till ungefär 57 procent jämfört med 1990 års nivåer.

Alla EU-länder ska ha nationellt bindande mål för 2030 för koldioxidupptag och koldioxidutsläpp i markanvändnings- och skogsbrukssektorerna baserat på upptag från den senaste tiden och på potentiellt ännu större upptag. De nuvarande reglerna gäller till 2025 och enligt dem måste EU-länderna se till att utsläppen inom sektorn inte överstiger den mängd som har upptagits. Från och med 2026 kommer EU-länderna att ha en fyraårig budget för 2026–2029 i stället för bindande mål varje år.

Styrning, flexibilitet och övervakning

För att nå sina nationella mål kan EU-länderna köpa och sälja utsläppskrediter mellan de två olika utsläppsrättssystemen i förordningen om införande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och i förordningen om ansvarsfördelning. En mekanism ska också införas så att EU-länderna får ersättning om det inträffar naturkatastrofer, exempelvis skogsbränder.

Övervakningen, rapporteringen och verifieringen av utsläpp och upptag ska förbättras. Det ska bland annat ske genom att använda en större mängd geografiska data och genom att tillämpa fjärranalys, så att EU-ländernas framsteg mot att uppnå sina mål kan följas mer noggrant.

EU-länderna måste nu bättra sig om deras mål inte uppnås. Det blir också påföljder om landet inte uppfyller skyldigheterna: 108 procent av växthusgasutsläppen över landets budget för 2026–2029 kommer att läggas till målet för 2030. För att EU:s mål ska uppnås ska EU-kommissionen lägga fram en lägesrapport senast ett halvår efter den första globala inventeringen som man kom överens om i Parisavtalet. Vid behov ska kommissionen följa upp med lagstiftningsförslag.

Citat

Efter omröstningen sa föredraganden Ville Niinistö (De gröna/EFA, Finland), så här: ”EU:s kolsänkor har minskat under det senaste årtiondet. Den här lagen tvingar markanvändningssektorn att ta sitt ansvar i klimatkrisen, eftersom vi nu har högre uppställda mål och bättre skyddsåtgärder, inte minst bättre data och strängare rapporteringskrav, mer öppenhet och en översyn senast 2025. För första gången får vi en lag som samtidigt hanterar förlusten av biologisk mångfald och kampen mot klimatförändringarna. EU-länderna måste nu också ta hänsyn till principen om att inte orsaka betydande skada.”

Nästa steg

Nu måste texten formellt godkännas av rådet. Den kommer sedan att offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.

Bakgrund

Översynen av förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk är en del i det så kallade 55-procentspaketet (”Fit for 55”), EU:s plan för att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer, i linje med EU:s klimatlag.

Mer information

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Ledamöterna vill att företag ska minska sin negativa påverkan på människor och planeten1.6.2023 15:28:49 CEST | Pressmeddelande

Företag måste integrera tillbörlig aktsamhet i sin styrning Ta itu med barnarbete, slaveri, exploatering av arbetskraft, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald Böter på minst 5 procent av ett företags globala nettoomsättning om de inte följer reglerna Företag måste ta hänsyn till hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter och miljön © AdobeStock/Tinnakorn På torsdagen antog parlamentet sin ståndpunkt inför förhandlingarna med EU:s medlemsländer om nya regler för att integrera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i företagens styrning. Enligt de nya reglerna skulle företagen vara skyldiga att identifiera, och om nödvändigt förebygga, mildra eller sätta stopp för den negativa påverkan som deras verksamhet har på mänskliga rättigheter och miljön, till exempel med anledning av barnarbete, slaveri, föroreningar eller förlust av biologisk mångfald. De skulle också behöva utvärdera hur deras partner i värdekedjan, till exempel leverantörer eller aktörer so

Parlamentet stöder plan för att tillhandahålla mer ammunition till Ukraina1.6.2023 12:44:37 CEST | Pressmeddelande

Ökad europeisk produktion av ammunition och missiler Leveranserna till Ukraina ska påskyndas 500 miljoner euro i finansiering Ledamöterna vill se på en snabb överenskommelse med rådet enligt det brådskande förfarandet Den föreslagna lagen syftar också till att öka EU:s produktionskapacitet © Lionel Bonaventure/AFP På torsdagen ställde sig Europaparlamentet bakom ett lagförslag om att öka den europeiska produktionen av ammunition och missiler. Den föreslagna akten till stöd för ammunitionstillverkning (ASAP) syftar till att påskynda leveransen av ammunition och missiler till Ukraina och att hjälpa EU-länderna att fylla på sina arsenaler. Genom att införa riktade åtgärder, inklusive 500 miljoner euro i finansiering, syftar ASAP till att öka EU:s produktionskapacitet för att hantera den nuvarande bristen på försvarsprodukter, särskilt mark/mark- och artilleriammunition, missiler och deras komponenter. EU-kommissionen kommer att identifiera, kartlägga och kontinuerligt övervaka tillgången

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum