Europaparlamentet

Parlamentet kräver nya EU-regler för att främja laglig arbetskraftsinvandring

Dela

Förslag för att underlätta laglig arbetskraftsinvandring till Europa behövs före slutet av januari 2022 för att klara av utmaningen med en åldrande befolkning och kompetensbrist.

  • En EU-talangreserv för att matcha arbetssökandes profiler med EU-baserade arbetsgivare
  • Ett särskilt inreseprogram för egenföretagare och arbetstagare med låg eller medelhög utbildning
  • Minska byråkratin och underlätta rörligheten inom EU

På torsdagen antog Europaparlamentet ett lagstiftningsinitiativbetänkande om laglig arbetskraftsinvandring med 497 röster för, 160 röster emot och 38 nedlagda röster. Texten stöder inrättandet av en EU-talangreserv baserad på den nuvarande Eures-portalen för att matcha arbetssökandes profiler med behoven hos EU-baserade arbetsgivare och minska bristen på arbetskraft i medlemsländerna.

Parlamentets arbete med detta förslag till lagstiftningsbetänkande har letts av den svenska centerpartisten Abir Al-Sahlani.

Ledamöterna efterfrågar ett ambitiöst inreseprogram för arbetstagare från tredjeland med låg eller medelhög utbildning samt ett ramverk för att kunna erkänna deras kunskaper och kvalifikationer. De vill att det ska bli lättare för egenföretagare att lagligt ta sig till EU. Därför föreslår ledamöterna ett EU-omfattande program för inresa och vistelse för personer som vill etablera företag och uppstartsföretag samt för konstnärer och kulturarbetare. Europaparlamentet vill att EU-kommissionen inför en femårig visering för flera inresor som gör det möjligt för denna kategori av tredjelandsmedborgare att resa in i EU i upp till 90 dagar per år.

Revidering av befintlig EU-lagstiftning om laglig migration

Ledamöterna begär en översyn av reglerna för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare så att dessa personer kan flytta till ett annat EU-land från och med den dag då deras tillstånd utfärdas - på liknande villkor som redan gäller för EU-medborgare. Det antal år som krävs för att få ett långvarigt uppehållstillstånd i EU bör minskas från fem till tre år.

I det betänkande som godkändes i dag krävs också att ansökningsförfarandena förenklas, bland annat för viseringar, inom ramen för den befintliga lagstiftningen om kombinerade tillstånd. Detta skulle göra det möjligt att lämna in ansökningar både från ett EU-land - om den sökande har ett giltigt uppehållstillstånd - och från ett tredjeland.

Dessutom föreslår ledamöterna att de nuvarande reglerna för säsongsarbetare ändras så att de kan vara arbetslösa i upp till tre månader - för att kunna söka ett nytt jobb - utan att deras befintliga tillstånd dras in.

Citat

Efter omröstningen sade Abir Al-Sahlani: ”Europa står inför demografiska och ekonomiska utmaningar. För att hantera dessa utmaningar och se till att Europa kan vara starkt och konkurrenskraftigt behöver vi arbetskraftsinvandring. Det är ett faktum. Vi måste göra det mer attraktivt för arbetskraftsinvandrare att komma till Europa och vi måste städa upp i systemet för att se till att reglerna följs”.

Nästa steg

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har kommissionen fram till den 31 januari 2022 på sig att lägga fram förslag för att underlätta och främja inresa till och rörlighet inom EU för arbetstagare från tredje land som lagligen migrerar.

Mer information

Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här (25.11.2021)

Videoinspelning med debatten (23.11.2021)

Pressmeddelande: “Laglig migration: fler möjligheter för företagare från tredjeländer” (27.10.2021)

Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen

Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial för journalister

Ledamöterna efterfrågar ett ambitiöst inreseprogram för arbetstagare från tredjeland med låg eller medelhög utbildning

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum