Europaparlamentet

Parlamentet stöder en klimatneutral byggsektor senast 2050

Dela
På tisdagen antog Europaparlamentet ett förslag till åtgärder för att öka renoveringstakten och minska energikonsumtionen och växthusgasutsläppen.
  • Alla byggnader ska vara utsläppsfria senast 2028
  • Satsningar på att minska energikostnaderna och bekämpa klimatförändringarna
  • Stöd till utsatta hushåll
  • Byggnader står för 36 procent av EU:s växthusgasutsläpp

Tanken med den föreslagna omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda är att rejält minska växthusgasutsläppen och energiförbrukningen i EU:s byggsektor till 2030 och göra den klimatneutral till 2050. Renoveringstakten för byggnader med låg energiprestanda ska också ökas och informationsutbytet om energiprestanda förbättras.

Mål för minskade utsläpp

Alla nya byggnader bör vara utsläppsfria från 2028, men nya byggnader som används, drivs eller ägs av offentliga myndigheter ska vara utsläppsfria redan 2026. Alla nya byggnader bör vara utrustade med solceller senast 2028, där det är tekniskt lämpligt och ekonomiskt genomförbart. Bostadshus som genomgår större renovering har fram till 2032 på sig att installera solcellsteknik.

Bostadshus måste minst uppnå energiprestandaklass E senast 2030 och D senast 2033 – på en skala från A till G, där G motsvarar de 15 procent av byggnaderna med sämst prestanda i det nationella beståndet. Byggnader som inte är bostäder samt offentliga byggnader måste uppnå samma prestandaklass senast 2027 respektive 2030. Uppgraderingen i energiprestanda (efter till exempel isoleringsarbeten eller installation av bättre värmesystem) kan ske när en byggnad säljs eller genomgår en större renovering eller, om byggnaden hyrs, när ett nytt kontrakt undertecknas.

EU-länderna fastställer själva de åtgärder som krävs för att uppnå dessa mål i sina nationella renoveringsplaner.

Stödinsatser mot energifattigdom

De nationella renoveringsplanerna bör omfatta åtgärder som underlättar tillgången till bidrag och finansiering. EU-länderna måste inrätta kostnadsfria informationspunkter och kostnadsneutrala renoveringssystem. Finansieringssystemen bör premiera totalrenoveringar, särskilt av de sämst presterande byggnaderna, och riktade bidrag och subventioner bör finnas tillgängliga för utsatta hushåll.

Undantag

Kulturminnen kan undantas från reglerna och EU-länderna kan själva undanta kulturmärkta byggnader med arkitektoniskt eller historiskt värde, tekniska byggnader, byggnader som bara används periodvis samt kyrkor och andra platser för religionsutövning. EU-länderna får också undanta offentliga subventionerade bostäder, där renoveringar skulle leda till hyreshöjningar som inte kan kompenseras genom energibesparingar.

Ledamöterna vill också att EU-länderna ska kunna anpassa de nya målen för specifika delar av byggnadsbeståndet, av skäl som rör ekonomisk och teknisk genomförbarhet och tillgången till kvalificerad arbetskraft.

Citat

Ciarán Cuffe (De gröna/EFA, Irland), föredragande för energiprestandadirektivet, sa så här: ”De skyhöga energipriserna har satt fokus på energieffektivitet och energibesparande åtgärder. Genom att förbättra prestandan i Europas byggnader kan vi minska räkningarna och vårt beroende av energiimport. Vi vill att direktivet ska minska energifattigdomen och utsläppen samt skapa bättre inomhusmiljöer för människors hälsa. Detta är en tillväxtstrategi för Europa som kommer att skapa hundratusentals lokala arbetstillfällen av god kvalitet inom byggnads-, renoverings- och förnybarhetsbranschen, samtidigt som det förbättrar välbefinnandet för miljontals människor som bor i Europa.”

Nästa steg

Parlamentet antog i dag sin ståndpunkt med 343 röster för, 216 röster emot och 78 nedlagda röster. Europaparlamentets företrädare ska nu inleda förhandlingar med EU-ländernas representanter i rådet om den slutliga lydelsen av lagen.

Bakgrund

Enligt EU-kommissionen står byggnaderna i unionen för 40 procent av vår energikonsumtion och 36 procent av växthusgasutsläppen. Den 21 december 2021 antog EU-kommissionen ett lagförslag om att omarbeta energiprestandadirektivet som en del i det så kallade 55-procentspaketet (”Fit for 55”). EU:s nya klimatlag från juli 2021 gjorde både målen för 2030 och 2050 till bindande EU-lagar.

Mer information

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Ledamöterna vill att företag ska minska sin negativa påverkan på människor och planeten1.6.2023 15:28:49 CEST | Pressmeddelande

Företag måste integrera tillbörlig aktsamhet i sin styrning Ta itu med barnarbete, slaveri, exploatering av arbetskraft, föroreningar, miljöförstöring och förlust av biologisk mångfald Böter på minst 5 procent av ett företags globala nettoomsättning om de inte följer reglerna Företag måste ta hänsyn till hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter och miljön © AdobeStock/Tinnakorn På torsdagen antog parlamentet sin ståndpunkt inför förhandlingarna med EU:s medlemsländer om nya regler för att integrera mänskliga rättigheter och miljöpåverkan i företagens styrning. Enligt de nya reglerna skulle företagen vara skyldiga att identifiera, och om nödvändigt förebygga, mildra eller sätta stopp för den negativa påverkan som deras verksamhet har på mänskliga rättigheter och miljön, till exempel med anledning av barnarbete, slaveri, föroreningar eller förlust av biologisk mångfald. De skulle också behöva utvärdera hur deras partner i värdekedjan, till exempel leverantörer eller aktörer so

Parlamentet stöder plan för att tillhandahålla mer ammunition till Ukraina1.6.2023 12:44:37 CEST | Pressmeddelande

Ökad europeisk produktion av ammunition och missiler Leveranserna till Ukraina ska påskyndas 500 miljoner euro i finansiering Ledamöterna vill se på en snabb överenskommelse med rådet enligt det brådskande förfarandet Den föreslagna lagen syftar också till att öka EU:s produktionskapacitet © Lionel Bonaventure/AFP På torsdagen ställde sig Europaparlamentet bakom ett lagförslag om att öka den europeiska produktionen av ammunition och missiler. Den föreslagna akten till stöd för ammunitionstillverkning (ASAP) syftar till att påskynda leveransen av ammunition och missiler till Ukraina och att hjälpa EU-länderna att fylla på sina arsenaler. Genom att införa riktade åtgärder, inklusive 500 miljoner euro i finansiering, syftar ASAP till att öka EU:s produktionskapacitet för att hantera den nuvarande bristen på försvarsprodukter, särskilt mark/mark- och artilleriammunition, missiler och deras komponenter. EU-kommissionen kommer att identifiera, kartlägga och kontinuerligt övervaka tillgången

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum