Europaparlamentet

Parlamentet stöder ökad användning av förnybar energi och energibesparingar

Dela

Europaparlamentet vill att förnybar energi ska användas i mycket större utsträckning och att energiförbrukningen ska minska kraftigt fram till 2030.

  • Andelen förnybar energi ska höjas till 45 procent till 2030
  • Målen för energibesparingar höjs till 40 procent för den slutliga energianvändningen och 42,5 procent för den primära energianvändningen
  • Översynen av de två lagarna kommer att bidra till att bekämpa klimatförändringarna och öka energisäkerheten

På onsdagen röstade Europaparlamentet för en översyn av direktivet om förnybar energi som ska öka andelen förnybar energi i EU:s slutliga energianvändning till 45 procent år 2030. Detta mål stöds också av EU-kommissionen inom ramen för dess REPowerEU-plan.

I lagstiftningen fastställs också delmål för sektorer som transport, byggnader samt fjärrvärme och fjärrkyla. Enligt det godkända förslaget ska utbyggnaden av förnybara energikällor inom transportsektorn leda till en minskning av växthusgasutsläppen med 16 procent. Det ska möjliggöras genom att använda högre andelar avancerade biobränslen och en mer ambitiös kvot för förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung, som till exempel vätgas. Industrin bör öka sin användning av förnybara energikällor med 1,9 procentenheter per år, och fjärrvärmenäten med 2,3 procentenheter.

Varje EU-land måste utveckla två gränsöverskridande projekt för att bygga ut grön el. Medlemsländer med en årlig elförbrukning på mer än 100 TWh måste utveckla ett tredje projekt senast 2030.

Ledamöterna antog också ändringsförslag som uppmanar till en gradvis minskning av andelen primära träresurser som får räknas som förnybar energi.

Texten antogs med 418 röster för, 109 röster emot och 111 nedlagda röster.

Energibesparingar

Ledamöterna godkände också i en separat omröstning en översyn av direktivet om energieffektivitet, den lag som fastställer energibesparingsmål för både primär- och slutlig energianvändning i EU. Genom lagen kommer EU-länderna tillsammans att behöva säkerställa en minskning av energianvändningen med minst 40 procent till 2030 när det gäller slutlig energianvändning och 42,5 procent i primär energianvändning, jämfört med 2007. Detta motsvarar 740 och 960 miljoner ton oljeekvivalenter för slutlig respektive primär energianvändning. EU-länderna bör fastställa bindande nationella bidrag för att uppnå dessa mål.

Målen ska uppnås genom åtgärder på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, inom olika sektorer - till exempel offentlig förvaltning, byggnader, företag och datacenter.

Texten antogs med 469 röster för, 93 röster emot och 82 nedlagda röster.

Citat

”Endast en utbyggnad av förnybar energi innebär ett verkligt oberoende” sade Markus Pieper (EPP), tysk kristdemokrat och föredragande för direktivet om förnybar energi. "Vi stöder starkt det höjda 2030-målet på 45 procent. Vi bekräftar behovet av mer gränsöverskridande samarbete för att utöka utbyggnanden av förnybar energi och efterlyser en diversifierad importstrategi för vätgas. Vi har också höjt kraven på hållbarhet för biomassa och biobränslen och visat hur biogena material kan ge ett verkligt ekonomiskt bidrag till energiomställningen", fortsatte han.

Niels Fuglsang (S&D), dansk socialdemokrat och föredragande för direktivet om energieffektivitet, sade: ”Vi befinner oss i en kris där Vladimir Putin stänger av gasen. Ett av våra mest effektiva svar på detta är energieffektivitet. Det är avgörande att Europaparlamentet i dag har röstat för ambitiösa och bindande energieffektivitetsmål för EU och för enskilda medlemsländer".

Nästa steg

Ledamöterna och representanter för det tjeckiska rådsordförandeskapet kommer nu att inleda förhandlingar om de aktuella ärendena. Rådet antog sin ståndpunkt i juni.

Bakgrund

EU-kommissionen antog EU:s klimatpaket ”Fit for 55” den 14 juli förra året. Paketet ska anpassa befintlig klimat- och energilagstiftning till EU:s nya mål att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030. En del av paketet utgörs av översynen av direktivet om förnybar energi som ska bidra till EU:s mål att uppnå det nya utsläppsmålet för växthusgaser. Enligt det nuvarande direktivet är EU skyldigt att se till att minst 32 procent av dess energiförbrukning kommer från förnybara energikällor senast 2030.

”Fit for 55” -paketet omfattar också en omarbetning av direktivet om energieffektivitet för att anpassa dess bestämmelser till det nya 55 procentmålet för växthusgasutsläpp. I direktivet fastställs nivån på de energibesparingar som EU för närvarande måste göra för att uppnå det överenskomna målet om 32,5 procent förbättrad energieffektivitet fram till 2030.

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum