Kommunal

Personalen lämnar äldreomsorgen

Dela
Personalen i äldreomsorgen upplever att arbetet är för fysiskt och psykiskt påfrestande, allt fler väljer därför att lämna. Det visar en ny undersökning fackförbundet Kommunal har gjort.

Färre än hälften av medlemmarna i Kommunal som arbetar i äldreomsorgen vill stanna kvar i yrket – endast 46 procent uppger att de vill vara kvar i yrket om tre år. 2017 var andelen 60 procent och 2012 var andelen 76 procent.

Andelen har alltså fallit med nästan 25 procent på fyra år och 40 procent sedan 2012. Kommunal varnar nu för en massflykt från äldreomsorgen.

- Att så många inte längre orkar jobba i den svenska välfärden är ett stort underbetyg för alla politiker vi haft de senaste decennierna. En kronisk underbemanning, låga löner, dåliga arbetsvillkor och en urusel arbetsmiljö är på väg att leda till en stor massflykt från svensk välfärd. Är medlemmarna i Kommunal inte värda mer, frågar sig Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.

Rapporten som Kommunal tagit fram visar att de vanligaste orsakerna till att personalen vill lämna är att arbetet är för psykiskt påfrestande och fysiskt ansträngande, men även att personalen inte känner att de kan tillgodose de äldres individuella behov samt att möjligheten för vila och återhämtning är dålig.

- Man ska inte bara överleva på sitt jobb, man ska även kunna leva. Denna rapport vittnar att många inte kan det. Både för att lönerna är för låga och för att påfrestningarna är för höga. Politiker och arbetsgivare har under lång tid inte tagit sitt ansvar. Den kroniska underbemanningen är den stora orsaken till att det ser ut som det gör. Det behövs fler kompetenta välfärdsarbetare, inte färre, säger Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.

Psykisk trötthet är den faktor som har störst påverkan på viljan att lämna. Bland dem som dagligen upplever sig psykiskt trötta, 37 procent av alla svarande, vill bara 27 procent stanna kvar i yrket. Fler än fyra av tio uppger att de är fysiskt trötta varje dag och nästan åtta av tio dagligen eller några gånger i veckan.

Länk till rapporten: https://www.kommunal.se/nyhet/personalen-lamnar-aldreomsorgen

Fakta om rapporten

Rapporten baseras framför allt på en kvantitativ analys av resultaten från den medlemsundersökning som Kommunal genomförde våren 2021. Kommunals medlemsundersökning genomfördes tillsammans med Kantar Sifo mellan den 11 januari och 18 februari 2021. I urvalet ingick barnskötare inom förskolan, samt undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Totalt kontaktades ett slumpmässigt urval om 87 729 medlemmar via telefon (23 923 individer) eller webenkät (63 806 individer). 10 349 medlemmar svarade på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på totalt 12 procent, för telefonintervjuerna var motsvarande siffra 10 procent och för webenkäterna 12 procent. Respondenternas svar har sedan viktats utifrån den totala populationen.

Kontakter

Bilder

Om

Kommunal
Kommunal
Box 190 39
104 32 Stockholm

http://www.kommunal.se

Över en halv miljon människor runt om i hela landet. Med viktiga jobb, värda att älska, dygnets alla timmar. Inom fler än 230 yrken. Det är vi som är Kommunal. Vi bemannar den välfärdsmotor som får Sverige att fungera, de ekonomiska hjulen att snurra och gör människors liv bättre.

Följ Kommunal

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunal

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum