Försäkringskassan

Peter Haglind ny IT-chef på Försäkringskassan

Dela

Den första juni tillträder Peter Haglind som ny IT-chef på Försäkringskassan. Han efterträder Stefan Olowsson som går i pension. Haglind kommer närmast från Svenska Rymdaktiebolaget och tidigare Försvarsmakten.

-          Jag är mycket glad att Peter Haglind tackat ja till jobbet som IT-chef på Försäkringskassan. I Peter får vi en erfaren och mycket kompetent chef som värdesätter lagarbete och som dessutom är genuint intresserad av det uppdrag som Försäkringskassan ansvarar för, säger Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Försäkringskassans IT-avdelning har cirka 1200 anställda. Myndigheten har sedan 2017 regeringsuppdrag om statlig IT-drift. Försäkringskassan sköter även utbetalningarna för exempelvis för Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen.

-          Jag sökte jobbet som IT-chef på Försäkringskassan för att det känns viktigt – på riktigt. Försäkringskassans verksamhet är ett fundament för det svenska samhället. Den stora och väl fungerande IT-avdelningen kommer även framåt få hantera många spännande utmaningar – något som känns riktigt stimulerande att få bli en del av, säger Peter.

Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor. IT är centralt för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera tjänsterna inom den svenska socialförsäkringen.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning31.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer27.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte. Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framfö

Fler får assistansersättning efter lagändringar20.5.2022 09:02:23 CEST | Pressmeddelande

Under 2019 och 2020 genomfördes lagändringar för personlig assistans som innebar justeringar i hur hjälp med andning, samt måltider i form av sondmatning, ska tas med i beräkningen av rätt till assistansersättning. Två nya rapporter från Försäkringskassan visar att det efter lagändringarna har skett förändringar i beviljandet av assistansersättning. Andelen avslag har minskat, och antalet nya mottagare, framförallt små barn, har ökat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum