Solna stad

Pilotprojekt med ombyggda förskolor minskade barngruppernas storlek

Dela

Ett pilotprojekt med ombyggnation av två förskolor möjliggjorde mindre barngrupper. Kommunstyrelsen har nu beslutat om en handlingsplan för minskad storlek på barngrupperna i förskolan och en satsning på två till tre ombyggda förskolor per år. Parallellt fortsätter arbetet med ökad personaltäthet och kompetensutveckling.

Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Arbetssätt, organisation och lokalernas utformning är faktorer som på olika sätt påverkar barngruppernas storlek i förskolan. Till grund för planen ligger bland annat en inventering av de lokaler som stadens förskolor vistas i och två lyckade pilotprojekt som har genomförts under 2019.

– Med den nya handlingsplanen och investeringen i ombyggda förskolor ser vi till att såväl planerade nya förskolor som stadens befintliga förskolor får bästa möjliga lokalmässiga förutsättningar för mindre barngrupper, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

 För att minska barngruppernas storlek måste vi göra flera saker samtidigt. Vi ser över organisation och arbetssätt – ett arbete som är i full gång – och vi behöver även ha funktionella lokaler. Därför kommer vi nu att bygga om ett tiotal förskolor. Parallellt fortsätter vi satsa på ökad personaltäthet och kompetensutveckling, vilket är minst lika viktiga för att nå målen i vår strategi för ökad kvalitet i förskolan. säger Anna Lasses, barn- och förskolenämndens ordförande, Solna stad.

Typförskola – för mindre barngrupper

Planeringen av nya förskolor i Solna utgår från en så kallad ”typförskola”, där lokalerna ger förutsättningar till mindre barngrupper. Detta beslutades i kommunstyrelsen 2018. Men för att se över vilka förutsättningar som finns på befintliga förskolor genomfördes en inventering av de 35 kommunala förskolorna i Solna. Ett tiotal förskolor identifierades då som möjliga att bygga om för att skapa lokalmässiga förutsättningar för mindre barngrupper.

Lyckat pilotprojekt minskade barngruppernas storlek

Två förskolor har byggts om i ett pilotprojekt: Tunet och Rågen. På förskolan Rågen öppnades väggar upp vilket skulle göra det möjligt att skapa ytterligare en avdelning och förutsättningar för att minska barngruppens storlek från 18 barn/grupp till 12 barn/grupp. På förskolan Tunet frigjordes ytor för ytterligare en möjlig barngrupp, vilket skulle minska storleken från 19 barn/grupp till 15 barn/grupp. De slutliga effekterna av pilotprojektet kommer att utvärderas under våren 2020.

Två till tre förskolor ska byggas om per år

Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober om handlingsplanen för att minska barngruppernas storlek. De cirka tio förskolor som inventeringen identifierade som möjliga för ombyggnation ska byggas om – en investering som omfattar två till tre förskolor per år.

Personaltäthet och kompetensutveckling

Parallellt med handlingsplanen fortsätter arbetet med att personaltäthet och kompetensutveckling enligt strategin för ökad kvalitet i förskolan som beslutades i kommunstyrelsen i december 2017.

Uppdrag i verksamhetsplan och budget för 2019

Kommunfullmäktige gav i verksamhetsplan och budget för 2019 kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram en handlingsplan för att minska barngruppernas storlek samt se över behov av finansiering.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum