Umeå kommun

Plan för flerbostadshus i närheten av ICA i Täfteå förs vidare till kommunfullmäktige

Dela

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus i närheten av ICA-butiken i Täfteå. Byggnadsnämnden gör bedömningen att behovet av lägenheter är stort i Täfteå. Detaljplanen visar sex nya flerbostadshus som blir två till tre våningar höga. Den godkända planen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Illustration över ny bebyggelse
Illustration över ny bebyggelse

– Det här är en plan där vi fått många synpunkter om ianspråktagandet av jordbruksmark och hur kulturmiljön påverkas. Anledningen till att vi väljer att godkänna detaljplanen är att vi ser ett stort behov av att kunna komplettera med den här typen av boende i Täfteå. Platsen är väl vald med närhet till service och kommunikationer. När det gäller kulturmiljöfrågan så är det något vi alltid tar hänsyn till när något nytt ska byggas. Den tillkommande bebyggelsen får underordna sig det befintliga, bland annat har antalet våningar anpassats, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Det bedrivs inget aktivt jordbruk på jordbruksmarken och just kvalitén och möjligheterna till modernt jordbruk blev en viktig fråga.

– Det här kommer aldrig att bli en bra yta för livsmedelsproduktion. Ställer vi det mot att vi kan skapa 48 lägenheter i ett bra läge i Täfteå så väger det tyngre. Det här ger möjlighet till generationsväxling, en möjlighet för äldre att bo kvar i Täfteå, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Beslut efter votering

Miljöpartiet ville gå på tjänstemannaförslaget som var att avslå planen. Votering begärdes som slutade med 10-1 till fördel för att godkänna detaljplanen.

– Vi är bekymrade över att man tar marken i anspråk. Börjar vi nagga i kanterna på jordbruksmark så försvinner den och blir svår att återställa, säger Jennifer Forssell (MP), ledamot i byggnadsnämnden.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Jennifer Forssell (MP)
ledamot
byggnadsnämnden
073-726 90 62
jennifer.forssell@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration över ny bebyggelse
Illustration över ny bebyggelse
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum