Umeå kommun

Plan går vidare för bostäder i kvarteret Älgoxen

Dela

I kvarteret Älgoxen, Öst på stan, planeras det för fler bostäder. Detaljplanen har nyligen varit på samråd och kommunstyrelsens planeringsutskott är fortsatt positiv till förslaget som nu går vidare i processen. Planen ska ställas ut för att granskas igen efter sommaren.

Planen innebär bland annat att kvarteret förtätas, friliggande tvåvåningshus från 1940-talet ersätts av sammanbyggda flerfamiljshus med fyra till sex våningar och cirka 30–35 lägenheter. Den högsta byggnadshöjden i kvarteret blir 15,5 meter, vilket motsvarar byggnadernas höjd på andra sidan Järnvägsgatan.

Fler boende i stadsdelen kan innebära mer trafik, antalet parkeringsplatser ska till exempel fördubblas. Men, befintliga gator bedöms klara av ökad trafik och kommer inte att byggas om, enligt planen.

Friytan i kvarteret kommer enligt förslaget att öka jämfört med i dag, men når inte en tredjedel av bostadsytan som översiktsplanen föreskriver. Men, det går att göra avsteg från det med åtgärder som höjer utemiljöns kvalitet. Ett exempel är att skapa möjligheter för lek och rekreation för barn, så det kommer att bli en viktig del av den fortsatta planeringen.

Byggnader intill med kulturhistoriska bevarandevärden bedöms inte bli negativt påverkade av detaljplanen. Länsstyrelsen har lämnat synpunkter på att planen ändå kan påverka kvarterets karaktär och det så kallade riksintresset.

– Vi ska titta på det och se vilka kompletteringar vi kan göra för att komma överens med länsstyrelsen, säger Tomas Strömberg, stadsarkitekt.

Detaljplanen för Älgoxen stoppades tidigare, under hösten 2018, på grund av risk för en jävsituation, men arbetet började på nytt efter årsskiftet. Nu kommer synpunkter från samrådet att vägas in i det fortsatta planarbetet och sedan ställs planen ut för att granskas igen någon gång efter sommaren.

Mer information:

Janet Ågren (S)
ordförande
planeringsutskottet
Umeå kommun
090-16 13 36
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
planeringsutskottet
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
Umeå kommun
090-16 14 86
070-611 14 49
tomas.stromberg@umea.se

Malin Nyberger
planarkitekt
Umeå kommun
090-16 64 97
malin.nyberger@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Mästerbotten #3 har siktet inställt på ännu en slutsåld succé12.9.2019 14:47:09 CESTPressmeddelande

Den 12 oktober är det tredje gången gillt för Mästerbotten på Väven. Samarbetet med Random Bastards och Hoopdiggas, Tiljan och Umeå kommun har visat sig vara ett lyckat koncept som gått för fulla hus. Inget Mästerbotten har varit det andra likt och inför årets upplaga har det kreativa kollektivet Random Bastards och Hoopdiggas bland annat utlovat inget mindre än ett niomannaband på scen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum