Umeå kommun

Planarbete påbörjas för småhusområde i Skravelsjö

Dela

Planarbete påbörjas för ett nytt småhusområde i anslutning till Skravelsjötjärnen. En fastighetsägare har ansökt om en ny detaljplan för småhustomter samt verksamhet och förskola.

– Behovet av småhus är stort inom kommunen därför är den här typen av initiativ på landsbygd och i byar viktiga. I planprocessen ska vi förutom småhus även undersöka om det är lämpligt med särskilt boende och förskola i området, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.

I ansökan föreslås cirka 60 småhustomter med en storlek på mellan 1 500 m2 – 2 000 m2. En så stor exploatering anser inte byggnadsnämnden är lämplig i området.  

– Vi i nämnden är överens om att vi inte vill ha en villamatta i området. Därför har vi gjort medskicket att de nya byggnaderna ska anpassas till kulturlandskapet i utformning och storlek. Detaljplanen ska även innehålla möjligheter och platser för särskilda boenden för kommunens behov, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden anser också att intilliggande fastigheter som kommunen äger bör även de tas med i det kommande planarbetet.

Ett fornminne från en bosättning finns på en grannfastighet. Det är därför möjligt att fler fornminnen eller kulturlämningar finns inom eller i närheten av planområdet. En arkeologisk undersökning bör därför genomföras som en del i arbetet med detaljplanen.

Planen beräknas antas i slutet av 2021

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum