Umeå kommun

Planbesked för 10-15 villatomter i Sörmjöle

Dela

I östra Sörmjöle, längs Norrmjölevägen i närheten av järnvägen, kommer det att planläggas för 10-15 nya villatomter. Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2022 och planen beräknas antas första kvartalet år 2023.

Planområdet markerat i rött
Planområdet markerat i rött

– Det är åt det här hållet som Sörmjöle har möjlighet att växa eftersom vi har E4:an på andra sidan. Med det här området finns möjlighet att skapa en sammanhållen bebyggelse, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Sökande vill stycka av ett antal villatomter för fristående enbostadshus inom planområdet. Området omfattas av översiktsplanens Fördjupning för kusten, men är inte del av något utpekat utvecklingsområde. Området är dock inom ett av de tillväxtstråk som pekas ut i

Översiktsplanens tematiska tillägg för landsbygden. En liten del av planområdet är klassad som jordbruksmark som inte ska bebyggas.

Ett villkor för planläggning är att säkerhetsavstånd till järnvägen respekteras, och VA-utredning och arkeologisk undersökning kommer att krävas. Vilket antal och storlek som är lämplig för tomterna kommer att utreds inom ramen för detaljplanearbetet.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Planområdet markerat i rött
Planområdet markerat i rött
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Delvis distans fram till påsklovet på kommunala högstadieskolor25.2.2021 12:12:24 CETPressmeddelande

Eleverna på de kommunala högstadieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet för att minska trängsel i skolans lokaler. Elever i årskurs 7 och 8 växlar varannan vecka mellan att ha undervisning i skolan och på distans till och med den 1 april. Elever i årskurs 9, elever i grundsärskolan och vissa elever med särskilda behov fortsätter ha undervisning på skolan.

Distansundervisning fram till påsklovet på de kommunala gymnasieskolorna24.2.2021 14:02:26 CETPressmeddelande

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet (till och med torsdag 1 april). Precis som tidigare innebär det att endast en tredjedel av eleverna får närundervisning på skolorna. – Det är tyvärr ett helt nödvändigt beslut. Vi befinner oss i ett kritiskt läge med ökad smittspridning i stora delar av länet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum