Umeå kommun

Planbesked för fler bostäder på Östteg, Haga och Ersboda

Dela

Planbesked har lämnats för tre nya detaljplaner. Det gäller bostadsprojekt vid Långgatans slut på Östteg, Majorsgatan på Haga och vid pizzeria Kärnan på Ersboda. Att planbesked har lämnats innebär att fastighetsägarna får besked om när planläggning kommer att påbörjas och när det ska vara klart. Planarbetet för dessa planer påbörjas 2024 och ska vara klar 2026.

Planområdet på Östteg markerat i rött.
Planområdet på Östteg markerat i rött.

– Vi har lämnat planbesked för tre projekt som är enligt plan för hur Umeå ska kompletteras med fler bostäder. Där är bra lägen med närhet till centrum eller närhet till kollektivtrafik. I två av projekten är det befintliga hus som ska rivas och ersättas med nya, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Nya flerbostadshus vid pizzeria Kärnan på Ersboda

På fastigheten Töreln 6, öster om pizzeria Kärnan på Ersboda, vill sökande riva befintlig bebyggelse och bygga nya flerbostadshus i tre till fyra våningar. Det kan ge cirka 50 lägenheter.Sökande har gjort en tomtutredning som visar deras planer för området. Hur exploateringen ska anpassas för att få till en kvalitativ friyta och lösa behovet av parkeringar kommer utredas i planarbetet.

Utökat planområde på Östteg

På fastigheten Österteg 2:31, mellan Norra Obbolavägen och Långgatans, slut vill sökande planlägga för nya bostäder i form av flerbostadshus och eventuellt verksamheter samt särskilt boende. Sökande är intresserad av en högre exploatering med minst sex våningar. Den högre exploateringen ska ligga mot den trafikled som planeras i området och som ska ansluta till IKEA. Fastigheten som angränsar i väster, Österteg 2:133, har tidigare fått planbesked. Fastigheterna kommer att planläggas som en detaljplan.

74 nya lägenheter på Haga

Sökande vill riva befintliga bostadshus och garage på Norra Majorsgatan 19 och 21 och ersätta dessa med två nya hus i fem våningar. I ansökan anges att projektet ger 74 nya lägenheter. I planläggningen kommer det bland annat undersökas hur en husen ska placeras för att skapa förutsättningar för en så stor och ljus friyta som möjligt. Parkeringar är tänkt att lösas i ett underjordiskt garage.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Planområdet på Östteg markerat i rött.
Planområdet på Östteg markerat i rött.
Ladda ned bild
Illustration från tomtutredning för Töreln 6 på Ersboda. White.
Illustration från tomtutredning för Töreln 6 på Ersboda. White.
Ladda ned bild
Illustration från tomtutredning för Töreln 6 på Ersboda. White.
Illustration från tomtutredning för Töreln 6 på Ersboda. White.
Ladda ned bild
Illustration från ansökan om planbesked för Kruthornet på Haga.
Illustration från ansökan om planbesked för Kruthornet på Haga.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum