APPLiAAPPLiA

Pressrelease angående livslängd på hushållsapparater

Dela
APPLiA anser att Sveriges Radio i sin programserie kring dokumenterad livslängd på hushållsapparater tar upp en viktig miljöaspekt som är central att lyfta av flera skäl. I den tyska studien man bl.a. hänvisar till framgår t.ex. att 30 % av de produkter som kasseras är i fungerande skick. Vi har över tiden sett förändrade konsumentbeteenden där en ökande andel ännu fungerande produkter går till återvinning. APPLiA tillsammans med El-Kretsen vill med detta lämna kompletterande information angående livslängder för den svenska marknaden.

APPLiA

APPLiA är branschorganisation för tillverkare av små och stora hushållsapparater i Sverige. Branschen har under lång tid arbetat med hållbarhetsfrågor och är en av de branscher som kommit längst bland annat har vi medlemmar som deklarerat att man nu arbetar för att minska företagets klimatpåverkan på sådant sätt att företagets produktion senast 2030 ska vara helt utan klimatpåverkan. APPLiA är en av 20 branschföreningar som tillsammans bildade El-Kretsen 2001 när producentansvar för uttjänt elektronik infördes.

Tydliga trender i marknaden är att den tekniska livslängden ökar på produkter generellt, men att konsumenterna byter ut sina produkter allt tidigare, även om de fortfarande fungerar. Under den senaste 10 års perioden har vi sett allt fler felfria produkter som kommer in till återvinning utifrån att man t ex renoverar sitt kök i hemmet eller gör s.k. serie-utbyten i större hyreshus, säger Kent Oderud ordförande i APPLiA.

Tack vare teknikutvecklingen, kan vi idag t.ex. följa antalet användnings-cykler en kaffemaskin, diskmaskin och tvättmaskin uppvisar vid service eller när den kommer in till återvinning. Här ser vi att produkterna används betydligt mer intensivt idag. I genomsnitt används produkter uppemot 50 % mer idag än för 20 år sedan, t.ex. går diskmaskinen och tvättmaskinen i ett hushåll inte sällan flera gånger per dag idag.

El-Kretsen

El-kretsen är ett servicebolag med uppdrag att lösa producentansvaret för sina anslutna producenter. Sedan 2001 organiserar El-Kretsen i samarbete med landets samtliga kommuner ett rikstäckande insamlingssystem för uttjänt elektronik och batterier.

Läs mer om El-Kretsen och resultatet av återvinningen i hållbarhetsrapporten

 

Insamlade mängder

Under 2018 samlades över 145 000 ton elavfall in och återvanns i svenska anläggningar specialiserade på elektronikåtervinning. Det elavfall som lämnas in till återvinningen blir allt mindre och lättare, sedan 2011 kan man se en tydlig trend att den totala vikten insamlad elektronik minskar samtidigt som antalet produkter långsamt blir fler. I grova drag kan man säga att insamlingen av elavfall följer teknikutvecklingen men med cirka tio års fördröjning.

 

Livslängd

El-Kretsen gör löpande studier av åldern på de insamlade produkterna. Detta görs i El-Kretsens analysanläggning i Arboga där ett statistiskt säkerställt urval av alla små och medelstora produkter som lämnas in för återvinning passerar och analyseras, samt vid plockanalyser vid landets återvinningscentraler. Under 2018 har El-Kretsen gjort en studie på insamlat elavfall i form av små och medelstora hushållsapparater, medianåldern för produkterna inom gruppen som helhet är 11 år.

För större vitvaror varierar medianåldern för olika typer av produkter och märken, medianåldern för denna hela denna grupp är 9 år. För t.ex. kylskåp är det fortfarande cirka 40 % av produkterna som kommer in till återvinning som innehåller freon och slutade säljas 1993, säger Martin Seeger, VD El-Kretsen.

Produkt

Medianålder

Åldersfrekvens

Torktumlare

13

5-22

Tvättmaskin

8

3-30

Diskmaskin

8

4-24

Spis

10

4-21

Torkskåp

13

8-21

Funktionalitet

Under 2019 har El-Kretsen inlett ett projekt i Skåne för att se om och hur mycket av de vitvaror som lämnas in till de kommunala återvinningscentralerna kan återbrukas. För stora hushållsapparater är det användningsfasen som dominerar miljöpåverkan, och därför kan det vara miljömässigt motiverat att byta ut energislukande produkter, vilket är fallet bl.a. med de kvarvarande 40% CFC-produkterna. Det är därför viktigt att skilja på å ena sidan nyare, effektivare och fungerande produkter, å andra sidan äldre, energikrävande eller trasiga produkter. Att förlänga livet på vitvaror genom återbruk kan i vissa fall vara miljömässigt motiverat. En förutsättning för projektet är dock att varorna ska ha ett kommersiellt värde och vara energieffektiva.

Andelen av det som lämnas in som är fungerande och som har en avsättning på andrahands-marknaden uppskattas ligga mellan 5 och 10 procent. Andelen varierar kraftigt beroende på insamlingsplats (16 procent som högst, 2 till 4 procent som lägst). Betydligt fler produkter fungerar men saknar helt efterfrågan på andrahandsmarknaden.

Nyckelord

Kontakter

Martin Seeger, VD på El-Kretsen, 08–545 216 88
E-post: martin.seeger@el-kretsen.se


Kent Oderud, Ordförande APPLiA, 0704201589
kent.oderud@applia-sverige.se

Länkar

Om

APPLiA
APPLiA
c/o Teknikföretagens Branschgrupper, Box 5510, Storgatan 5
114 85 Stockholm

+46 8 782 08 50http://www.applia-sverige.se

APPLiA

APPLiA (tidigare EHL) grundades år 1966 och har för närvarande 24 medlemmar. Branschsortimentet utgörs av vitvaror och småapparater i huvudsak för konsument.

Medlemsföretagen svarar för den helt övervägande delen av hushållsapparatmarknaden och har en marknadstäckning på drygt 90%. Totalomsättningen i detaljhandelsledet av branschens produkter under 2018 uppgick till ca 14 miljarder kronor.

 

El-Kretsen

 

El-Kretsen är ett nationellt godkänt insamlingssystem för elavfall och batterier, i samarbete med landets samtliga 290 kommuner. El-Kretsen har ca 2000 anslutna kunder, de som omfattas av producentansvaret. Företaget är ett icke vinstdrivande bolag som ägs av 21 branschorganisationer. 

 

Följ APPLiA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från APPLiA

Öppet brev till vår blivande miljöminister14.9.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan elektronikskatten infördes 2017 har vi inom både vitvarubranschen och övriga elektronikbranscher kämpat med dess följdeffekter. Våra kostnader har ökat, administrationen är ohållbar och regelverket är krångligt. Men vår största oro är inte primärt de delar som drabbar oss – vår oro handlar i stället om miljön. Skatten driver inte mot en förbättrad miljö, den riskerar i stället att försämra den. Vi är inte ensamma i vår kritik mot elektronikskatten. Expertmyndigheter har i flera omgångar luftat sin oro och kritik. Trots det har den förra regeringens svar varit att höja skatten vid ett flertal tillfällen. Vi vädjar nu till dig som miljöminister att ta miljöfrågan på allvar och arbeta för att avskaffa skatten – för det finns många åtgärder som skulle få större effekt än en ineffektiv skatt som inte bidrar till den miljönytta den avser att styra mot.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum