Stockholms stad

Prestigefull designtävling avslutad – nya bänkar till Skogskyrkogården

Dela

Nu är det klart hur världsarvet Skogskyrkogårdens nya bänkar kommer att se ut. studio näv med OFFICE Kersten Geers David Van Severen och Artek får det prestigefulla uppdraget att designa nya utemöbler till begravningsplatsen.

Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson

Skogskyrkogården är unik i sitt slag och karaktäriseras av ett sällsynt och in i minsta detalj genomfört samspel mellan landskap, kapell och krematorier. Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad har under en tid sökt efter nya bänkar, men inte funnit några som uppfyller platsens höga krav på verkshöjd, platsanknytning, estetik och funktion.

Kyrkogårdsförvaltningen bjöd i maj 2018 in leverantörer till anbudslämning för att delta i ett innovationspartnerskap med syfte att designa, utveckla och producera nya bänkar som uppfyller kraven på skönhet, tillgänglighet och framtida förvaltning.

– Det är mycket glädjande att världsarvet Skogskyrkogården nu får nya bänkar med bättre tillgänglighetsanpassning. Skogskyrkogården är unik i sitt slag, där det ställs höga designmässiga krav vid varje detalj. Det är en tanke som genomsyrat designen av de nya bänkarna, och man har verkligen sett till att anpassa formgivning efter platsen. Min förhoppning är att de nya bänkarna blir ett uppskattat inslag i den vackra utemiljön under många år framöver, säger kyrkogårdsnämndens ordförande Annette Lundquist Larsson

Det prestigefulla uppdraget att göra nya utemöbler till Skogskyrkogården tilldelas förslaget Constellations av studio näv med OFFICE Kersten Geers David Van Severen och Artek.

Juryn bedömning

Constellations av studio näv, med OFFICE Kersten Geers David Van Severen och Artek har arbetat med en intressant konceptuell arbetsprocess, präglad av uppgiftens särprägel och andakt med kännedom om Asplunds-Lewerentz arbetssätt. Efter att ha brottats med paragraferna i svensk ergonometrisk reglering och uppgiftens målsättningar har de nått en både anspråkslös och sofistikerad form som motiverar att detta förslag kan utgöra underlag för genomförande.

Constellations uppfyller på ett respektfullt och estetiskt moget sätt de här extra högt ställda kraven på verkshöjd, platsanknytning, estetik och funktion ur både användarens perspektiv och förvaltningens perspektiv enligt bedömningskriterierna. Bänkarna har en inkännande nutida utformning som varken tävlar med eller imiterar platsens ursprungliga arkitektur eller möbler. De nya möblerna kan på ett subtilt sätt stödja funktion och den visuella helheten i världsarvet utan att direkt kopiera deras ursprungsarkitekters former

Bänkarna och de små pallarna smälter fint in i den speciella atmosfär som upphöjt Skogskyrkogården till världsarv med väl avvägd detaljering och naturmaterial som vilsamt speglar mönster och färg i tallarnas bark, markens virrvarr av barr och gravstenarnas olika grå toner i landskapet. Den lilla pallens utformning ger möblerna en referens till Asplunds ursprungsbänk på ett poetiskt och charmerande sätt.

Bedömningsgruppen har diskuterat kulör och alternativa material, men menar att de kvaliteter som korken kan tillföra har stor betydelse. Korken manifesterar omsorgen om de sittande med sin inbjudande värme, jämfört med träets relativa kyla. Korken är ett återbrukbart naturmaterial som bedöms åldras vackert och gråna som trä. Korkdelarna är utformade så att de är utbytbara vid behov. Dock finns fortsatt en oro kring korkens beständighet och åldrande över tid. Bedömningsgruppen vill att man i den kommande förhandlingsfasen är öppen för att prova andra material samtidigt som korkens kvalitet, åldrande och beständighet prövas på plats. Någon justering kan också behöva göras för att öka armstödens greppvänlighet och därmed öka tillgängligheten.

Vid placering av bänkarna kan Kyrkogårdsförvaltningens möbleringsplan behöva utvecklas i syfte att nå den harmoniska helhetsverkan som uppgiften kräver.

Designtävlingens jury 

Göran Höglund, tf direktör Kyrkogårdsförvaltningen
Arkitekt SAR/MSA Karolina Keyzer, OKK+, biträdande ordförande
Arkitekt MSA Karin Söderling Världsarvssamordnare, Kyrkogårdsförvaltningen
Per Westin Förvaltare, Kyrkogårdsförvaltningen
Kieran Long, Överintendent ArkDes
Arkitekt SAR/MSA, Torleif Falk, Stadsarkitekt, Stockholms Stad
Arkitekt MAA, Kristine Jensen, Kristine Jensen Tegnestue
Fredric Bedoire, professor emeritus i arkitekturhistoria, Konstakademien

Bedömningsgruppen biträddes av Johan Örn, intendent, ArkDes och Charlotta Holmer, upphandlingskonsult, Colligio.

Världsarvet Skogskyrkogården

Skogskyrkogården firar i år 100 år – och 25 år som världsarv. 

Skogskyrkogårdens webbplats

Kontakter

KyrkogårdsförvaltningenPresskontakt

Förvaltningen av stadens egna och åt staden upplåtna begravningsplatser, frågor som rör begravningsverksamheten och förvaltning av Världsarvet Skogskyrkogården.

Tel:08-508 29 999redaktion@stockholm.se

Bilder

Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Ladda ned bild
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Ladda ned bild
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Ladda ned bild
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Ladda ned bild
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Ladda ned bild
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Ladda ned bild
Foto: Mikael Olsson
Foto: Mikael Olsson
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Start på klimatprojekt med nya träd, växtbäddar och bättre hantering av dagvatten i Björns trädgård24.9.2021 11:22:54 CEST | Pressmeddelande

Den 28 september startar Stockholms stad ett klimatprojekt i nordvästra delen av Björns trädgård. Sex befintliga träd är inte tillräckligt livskraftiga och behöver tas ned. Alla ersätts med nya träd. Samtidigt anläggs bättre växtbäddar för träden och hanteringen av dagvatten förbättras på platsen. Projektet kommer även att bidra till en förbättrad framkomlighet för gående på platsen.

Tävlingen om en unik tomt i Stockholms city är avgjord20.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den näst sista lediga tomten i Stockholms city – tomten Klara City View. Humlegården är en av de största aktörerna inom Stockholms kontorsmarknad och äger och förvaltar cirka 60 fastigheter i Stockholms innerstad och i Solna. Bolaget är en långsiktig och aktiv fastighetsägare med ett stort fokus på hållbarhet och lång erfarenhet av fastighetsutveckling. Beslut om markanvisningen kommer att tas i exploateringsnämnden den 30 september.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum