SBAB Bank

Privatekonomi hindrar separationer

Dela

Ekonomin är främsta anledningen till att skjuta på en separation. Stigande bostadspriser, kontantinsats och amorteringskrav försvårar för de som vill separera, i synnerhet för kvinnor. Det visar en färsk undersökning från SBAB.

Fler kvinnor än män hindras av ekonomin
En ny undersökning från SBAB visar att den vanligaste orsaken till att skjuta upp en separation är på grund av ekonomin. Fler kvinnor än män anger ”svårt att få ihop ekonomin” som främsta orsak till att en separation blir framskjuten eller uteblir, 61 procent av kvinnorna och 43 procent av männen. På andra plats hamnar ”att man inte vill ge avkall på sin levnadsstandard”. Tredje vanligaste orsaken är ”att det är svårt att hitta två bostäder inom samma geografiska område”.

Stor omställning
En separation är en stor omställning på många plan, inte bara känslomässigt. Även om omständigheterna varierar från fall till fall visar undersökningen att vissa delar av en separation upplevs som mer besvärliga än andra. Ekonomin, geografiska begränsningar och tidsaspekten är de tre faktorer som bedöms ha störst påverkan.

- Har man väl bestämt sig för att bryta upp innebär det i de allra flesta separationer att man varken kan eller vill vänta på att flytta. Tidsaspekten blir viktig för många, beslutet är fattat och flytten ska gärna ske snabbt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

De par som har gemensamma barn behöver ta hänsyn till geografiska begränsningar i större utsträckning. Många vill efter separationen bo kvar i det område där barnen har vuxit upp och har sitt sociala liv. Att leta efter två bostäder inom samma geografiska område kan vara en utmaning om utbudet är litet där man letar. Många får nöja sig med en mindre bostad. Trångboddheten har ökat, framför allt i storstadsregionerna. Enligt Boverkets definition av trångboddhet lever nästan var tionde hushåll i Sverige i ett trångbott hem, de flesta i storstadsregionerna.

- Vår undersökning visar med sorglig tydlighet att det är mycket svårt att få ihop ekonomin vid en separation. Jag tolkar det som att det finns par som fortsätter att hålla ihop, trots att relationen är över, för att de helt enkelt inte har råd att komma vidare. Vi har en bostadsmarknad som i tillväxtregionerna underlättas av två ekonomier och inte en, trots att vi har flest singelhushåll i hela världen. Det här bidrar till att trångboddheten ökar, om man inte har råd med en trea köper man en tvåa. Vem har inte hört om ensamstående som sover i vardagsrummet och barnen får dela på det enda sovrummet, säger Claudia Wörmann.

Västerås är undantaget – här har männen råd
SBAB:s uträkningar visar att en som separerar och bor i någon av Sveriges 10 största kommuner och efter separationen vill köpa en trea åt sig själv och sina barn (varannan vecka) har det mycket svårt att få ihop ekonomin. Faktum är att kalkylen inte går ihop för en kvinna med medelinkomst i någon av kommunerna. En man får ihop kalkylen i Västerås, det är också den enda kommunen, av de 10, där kalkylen går ihop.

Uträkning vid en separation

 

Medelpris trea

Kontantinsats

Medelinkomst

Man

Medelinkomst

Kvinna

Stockholm

4 215 000

632 250

44 700

34 458

Göteborg

3 427 500

514 125

36 758

29 008

Malmö

2 325 000

348 750

29 291

25 225

Uppsala

2 745 000

411 715

37 408

30 616

Linköping

2 445 000

366 750

37 400

29 466

Örebro

2 077 500

311 550

33 575

26 733

Västerås

1 702 500

255 375

36 350

28 658

Helsingborg

1 995 000

299 250

34 766

26 775

Norrköping

1 995 000

299 250

33 800

26 525

Jönköping

2 235 000

335 250

36 550

28 141

Källa: Booli, SCB, SBAB.

Boolis siffror baseras på medelpriset senaste halvåret. Utgångspunkten är att man efter en skilsmässa söker en trea på 75 kvadrat med en månatlig avgift på 3 500. Vi har räknat på att man är varannan veckas förälder med två barn på 5 respektive 10 år. Utgångspunkten är också en medelinkomst för sin åldersgrupp 40 till 44 år. Källa SCB. I Västerås har männen råd att köpa en trea, givet ovan förutsättningar. I alla andra kommuner går inte kalkylen ihop varken för kvinnor eller män.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Synoint på uppdrag av SBAB.1005 personer besvarade en webbenkät den 4 till 6 juni 2021.

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 289 000 och 386 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2021). Antal medarbetare (FTE) är 777. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Ny boränteprognos från SBAB: Nästa reporäntehöjning sker i februari 2023 - medför stigande rörliga boräntor tidigare än väntat22.10.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Risken för att den senaste tidens inflationsuppgång leder till höjda inflationsförväntningar och lönekrav har ökat. Det i kombination med stigande långräntor och att flera andra centralbanker redan nu indikerat kommande räntehöjningar sätter press på Riksbanken. Reporäntan kan komma att höjas redan i februari 2023 vilket medför stigande rörliga boräntor tidigare än väntat. Det är nu, givet prognosen, förmånligare än någonsin att binda räntan på längre tid än tre månader. Det är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt nr. 5, 2021 som publiceras idag.

Mäklarbarometern: Stillastående priser avslutar 202119.10.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Om fastighetsmäklarnas prognos slår in är stillastående priser att vänta på både bostadsrätter och småhus under fjärde kvartalet 2021. Fler fastighetsmäklare i Stor- Stockholm jämfört med i Stor-Malmö och Stor-Göteborg gör prognosen att priserna kommer att falla, speciellt på småhus. I Stor-Malmö bedöms utbudet av bostadsrätter öka och efterfrågan samtidigt minska, vilket lokalt kan påverka såväl förmedlingstid som pris.

Ännu inga höstmoln över bostadsmarknaden - priserna steg på bred front i september1.10.2021 11:52:54 CEST | Pressmeddelande

Den prisuppgång på bostäder som skedde i augusti efter nedgången under sommarmånaderna fortsatte även under september i samtliga regioner i Sverige, med undantag för småhus i Södra Sverige. Trots tappet under sommaren är lägenhetspriserna nu åter på ”all time high” i alla regioner med undantag för i Stormalmö. För villorna gäller samma sak med undantag för Storstockholm och Södra Sverige. Ännu syns därmed ingen höstavmattning. Detta visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under september.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum