Fastighetsägarna

Problemfri avfallshantering och bättre klimat är målet för samverkansprojektet Miljörummet

Dela

Fastighetsägarna Stockholm och fastighetsbolaget Olov Lindgren lanserar nu samverkansprojektet Miljörummet – samtal om framtidens avfallshantering. Syftet är att sätta strålkastarljus på dagens avfallshantering och undersöka vilka lösningar som krävs för att förbättra för boende, fastighetsägare och avfallsaktörer på kort och lång sikt. Projektet genomförs i samarbete med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm Exergi samt Miljöförvaltningen i Stockholm.

Miljörummet foto: Hans Alm
Miljörummet foto: Hans Alm

Bakgrunden till initiativet är en gemensam vilja att lösa de utmaningar som ökade krav på sortering, tillgänglighet, digitalisering och brist på utrymme innebär. Det är många aktörer som är involverade i avfallshanteringen i Stockholm, vilket kan bidra till otydlighet kring vem som gör vad. Mycket avfall sorteras fel och kan därför inte återvinnas. För boende är det inte alltid lätt att göra rätt när förutsättningarna saknas. Ökade krav på fler avfallsfraktioner riskerar även att medföra fler transporter med ökad trafikbelastning och utsläpp som följd.

– Utifrån fastighetsägarens perspektiv är det en utmaning att avfallshanteringen tar allt mer plats i fastigheten. De nya reglerna som införs inom kort, som separat insamling av matavfall och bostadsnära insamling, gör att fastighetsägare kan få svårt att på egen hand möta de här kraven. Ett aktivt samarbete mellan alla aktörer i avfallskedjan kan vara en del av lösningen, säger Anni Carpelan, chef hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

För att kunna testa och utvärdera de boendes behov och beteenden kring avfallshantering används ett av fastighetsägaren Olov Lindgrens miljörum på Kungsholmen. Under de månader som projektet pågår rapporterar Stockholm Vatten och Avfall och avfallsentreprenören Urbaser månatligen in mängderna avfall per fraktion. Statistiken gör det möjligt att utvärdera insatser, men också att löpande visa hyresgästerna vad deras förbättrade sortering faktiskt innebär.

– Inom projektet tillhandahåller vi ett miljörum som har sortering för nästan alla typer av avfall, som vi mäter och följer upp. Där testar vi också nudging för att öka sorteringsviljan och påverka i positiv riktning. Vi vill visa hur små insatser kan åstadkomma stora förändringar och samtidigt förmedla budskapet att sopor inte är skräp, säger Joanna Heikkilä, hållbarhetsansvarig på Olov Lindgren.

I förlängningen hoppas Fastighetsägarna Stockholm kunna ta fram förslag som fler fastighetsägare kan implementera för att förbättra för boende, minska avfallet och avlasta sophämtningen. I det stora perspektivet handlar det såklart om att bidra till en bättre situation för såväl fastighetsägare som samhället och vårt klimat, där till exempel utsortering av plast är en enkel klimatinsats.

– Efter projektet kommer vi att utvärdera resultaten. Utifrån det kommer vi att dela lärdomarna med våra medlemmar och ge dem möjlighet att ta del av verktyg och metoder som främjar mer utsorterat hushållsavfall, skapar en grund för ökat samarbete kring avfallshantering och därigenom skapar förutsättningar för en hållbar stadsutveckling, fortsätter Anni Carpelan.

Webbinarium om framtidens avfallshantering

Den 23 november bjuder Fastighetsägarna Stockholm in till ett webbinarium med bland andra Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr om Miljörummet och framtidens avfallshantering. Anmäl dig redan nu här:

Miljörummet (online) - Fastighetsägarna (fastighetsagarna.se)

Kontakt:

Anni Carpelan, chef hållbar utveckling, Fastighetsägarna Stockholm
anni.carpelan@fastighetsagarna.se, 0739-82 66 86

Joanna Heikkilä, hållbarhetsansvarig Olov Lindgren AB
joanna.heikkila@olovlindgren.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Miljörummet foto: Hans Alm
Miljörummet foto: Hans Alm
Ladda ned bild
Miljörummet foto: Hans Alm
Miljörummet foto: Hans Alm
Ladda ned bild

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Fastighetsägarna Stockholm är en medlems- och branschorganisation för fastighetsägare i Stockholms och i Gotlands län med 4 500 medlemmar. Vi strävar efter en väl fungerande
fastighetsmarknad och driver fastighetsbranschens frågor framåt – hållbar stadsutveckling, en välfungerande bostadspolitik, fastighetsägares digitala verklighet. Vi arbetar för en levande stad som utvecklas hållbart, nu och i framtiden.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Kinnas stadskärna stod pall för pandemin19.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Trots pandemiåret behöll Kinna större delen av sin omsättning i stadskärnan under 2020. Med en minskning på endast 0,8 procent klarade sig Kinna bättre är andra jämförbara stadskärnor. Den bransch som har haft det tuffast är modehandeln, medan restaurangnäringen blomstrade i stor kontrast till hur utvecklingen har sett ut i resten av landet. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Våra förslag för bättre folkbokföring och ordning på bostadsmarknaden18.10.2021 10:31:26 CEST | Pressmeddelande

Över 500 adresser misstänks utnyttjas i olika brott genom systematisk felaktig folkbokföring enligt en kartläggning av Skatteverket. Det handlar om bedrägerier, skattebrott och skenäktenskap. En korrekt folkbokföring och effektiv tillsyn är också avgörande för att hindra svarthandel och olaglig andrahandsuthyrning. Nu föreslås skärpta regler mot folkbokföringsbrott. Fastighetsägarna välkomnar förslagen till skärpt lagstiftning men anser att mer behöver göras och lägger fram sex förslag för bättre folkbokföring.

Dagligvaruhandeln stadskärnans vinnare under pandemiåret 202029.9.2021 07:15:00 CEST | Pressmeddelande

Pandemiåret 2020 minskade omsättningen i de svenska stadskärnorna med 17 procent. Stadskärnorna i landets mindre städer klarade sig bäst med ett tapp på en procent, medan storstäderna hamnade på 22 procent. Dagligvaruhandeln visade som enda bransch i stadskärnorna på en positiv omsättningsutveckling. Detta visar årets Cityindex, ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum