Skogsstyrelsen

Produktion av contortaplantor halverad sedan 2012

Dela

Intresset för att plantera contortatall i Sverige fortsätter minska. Sedan 2012 har antalet producerade contortatall-plantor mer än halverats, visar statistik som Skogsstyrelsen tagit fram.

Gran är vanligaste trädslaget i plantproduktionen visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen
Gran är vanligaste trädslaget i plantproduktionen visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen

– Minskningen av contortatallplanteringen är något förvånande eftersom skogsbruket i andra sammanhang lyfter fram värdet av contortatall som skogsträd. Sannolikt beror minskningen på hänsyn till rennäringen som ogillar contortatall men också dåliga erfarenheter av senare års skador av stormar och snöbrott som trädslaget tycks vara mer känsligt för, säger Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Produktionen av contortatallplantor har minskat från 18 miljoner plantor 2012 till knappt 7 miljoner 2018.

Skogsstyrelsens statistik över plantproduktionen 2018 visar också att det vanligaste trädslaget är gran som utgör 51 procent av produktionen. Tall står för 46 procent och övriga trädslag för 4 procent. Produktion av andra barrträd än gran, tall och contortatall har ökat till cirka 5,5 miljoner. Lövträdsplantor har en mycket liten andel av produktionen.

Produktionen av tallplantor ökade med åtta procent under 2018 jämfört med året innan. Den ökade produktionen av tallplantor ligger i linje med Skogsstyrelsens och skogsbrukets strävan att öka andelen tall och därmed dämpa problematiken med att gran sätts på marker som bättre lämpar sig för tall.

– Samtidigt minskar andra metoder att föryngra tall som sådd och naturlig föryngring. Detta balanserar delvis ut den ökade planteringen av tall, säger Jonas Bergkvist.

Inräknat alla trädslag levererades förra året totalt 384 miljoner skogsplantor, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2017.

Täckrot, där plantans rötter omges av en jord- eller torvklump, är det dominerande produktionssättet med 82 procent av produktionen. Barrot, utan jordklump, utgör 18 procent. Barrotsplantor förekommer framförallt för gran, övriga barrträd och lövträd och används huvudsakligen i södra Sverige.

De flesta plantfröerna har sin härkomst i svenska plantager eller svenska bestånd, totalt 80 procent, vilket är en minskning med 8 procentenheter jämfört med 2017. Minskningen beror på att det saknas granfrö från plantager.

Statistiken avser skogsplantor för användning i Sverige.

Mer information:

Jonas Bergkvist, skogsskötselspecialist, Skogsenheten, Skogsstyrelsen, 036-35 93 25, 070-231 74 44, jonas.bergkvist@skogsstyrelsen.se

Om statistiken: Karin Östberg, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 0640-175 43, 070-395 11 21, karin.ostberg@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Gran är vanligaste trädslaget i plantproduktionen visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen
Gran är vanligaste trädslaget i plantproduktionen visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

Unik studie: Möjligt räkna älgar med drönare och värmekamera3.4.2019 09:17:35 CESTPressmeddelande

Med hjälp av en förprogrammerad drönare som utrustats med värmekamera går det att få en bättre koll på antalet älgar i skogen. Det visar ett unikt försök som Skogsstyrelsen gjort inom det stora brandområdet i Västmanland. Den nya inventeringsmetoden kan bli ett viktigt redskap för att få ned antalet skador av viltbete på skogen som årligen orsakar miljardförluster för skogsnäringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum