Qred Holding AB (publ)

Qred expanderar till Norge - första fintechbolaget inom småföretagsfinansiering att finnas i hela Norden

Dela
Qred fortsätter att expandera och lanserar sin populära finansieringsplattform mot fler än 400 000 norska småföretag.

Stockholm, 23 februari 2022 - Sveriges snabbast växande fintechbolag Qred, fortsätter att växa och etablerar sig nu i Norge. Precis som på många andra marknader är norska småföretag mycket förbisedda av traditionella banker. Där många storbanker misslyckas, hjälper Qred småföretag med finansiering med enkla, tillgängliga och prisvärda lösningar.

- Storbankerna har alldeles för länge misslyckats med att stötta småföretag i Norge. Som vi har sett om och om igen, småföretagare har inga eller väldigt begränsade alternativ när det kommer till att införskaffa kapital för tillväxt i sina företag. Vårt uppdrag är att hjälpa de entreprenörerna med finansieringen och det stöd som de behöver för att skapa tillväxt, säger Emil Sunvisson, VD på Qred. 

Qreds tidigare expansioner till nya marknader har varit mycket framgångsrika. Genom att lägga till den norska expansionen till Sverige, Finland och Danmark utökar Qred sin nordiska täckning. I Norge kommer Qred att agera som finansiell agent för Nordiska Financial Partner AS.

Kontakter

Bilder

Om

Qred Holding AB (publ)
Qred Holding AB (publ)
Tulegatan 15
113 53 STOCKHOLM

020-150 333https://qred.com/se/

Om Qred
Qred grundades 2015 av entreprenörer för entreprenörer och är Sveriges snabbast växande fintechföretag enligt Financial Times. Qred är marknadsledare i Norden och har Sverigest nöjdaste kunder enligt Trustpilot. Med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Brasilien, Belgien och Norge har Qred hjälpt över 25 000 företag. Qreds helautomatiserade kreditsystem gör det enklare och snabbare för företagare att få det kapital som behövs för att kunna växa. Just nu skapas tio jobb om dagen, sju dagar i veckan med hjälp av Qred. För att läsa mer, vänligen besök: Om Qred

Qred är finansiell agent för Nordiska Financial Partner AS i Norge

Följ Qred Holding AB (publ)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Qred Holding AB (publ)

Qreds intäkter ökade med 44%28.2.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Stockholm, 28 februari 2022 - Qred fortsätter att växa med lönsamhet. Rörelsens intäkter ökade under delårsperioden med 44% till 105,7 mkr och periodens resultat uppgick till 10,7 mkr. Qred genomförde under kvartalet en riktad nyemission till Nordic Capital Evolution Fund, vilket möjliggör fortsatt expansion och utveckling av nya smarta tjänster och produkter som förenklar livet för småföretagare. Efter nyemissionen uppgår bolagets soliditet till 45,5%. Qred startade tidigt 2022 verksamhet riktat mot norska småföretag och därmed blir Qred det första fintechbolaget inom finansiering och betalning till småföretag med täckning över hela Norden, i tillägg till Nederländerna och Belgien. Värden för samma period föregående år anges inom parentes. Oktober - december 2021 Antalet aktiva månatliga användare ökade med 44% till 13 483 (9 498) Rörelsens intäkter ökade med 44% till 105,7 mkr (73,6) Provisionsintäkterna ökade med 85% till 66,3 mkr (35,8) Ränteintäkterna ökade med 11% till 51,4 mkr (

Qred Holding AB (publ) arrangerar möten med obligationsinvesterare för att utvärdera refinansiering av utestående obligation och publicerar finansiell uppdatering17.2.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. VÄRDEPAPPERNA HÄNVISADE TILL HÄRI HAR INTE, OCH KOMMER INTE ATT, REGISTRERAS UNDER US STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933, SÅSOM ÄNDRAD. DE FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA, FÖRUTOM I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAVEN I SECURITIES ACT. INGET PUBLIKT ERBJUDANDE KOMMER ATT LÄMNAS I USA OCH INFORMATIONEN HÄRI UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER FÖR FÖRSÄLJNING I USA , KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Stockholm, 17 februari 2022 - Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031–0685 ("Bolaget"), har givit Pareto Securites AB i uppdrag att i egenskap av ”sole bookrunner” arrangera en serie möten med obligationsinvesterare med start måndag den 21 februari 2022 och