Qred Holding AB (publ)

Qred Holding AB (publ) arrangerar möten med obligationsinvesterare för att utvärdera refinansiering av utestående obligation och publicerar finansiell uppdatering

Dela

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. VÄRDEPAPPERNA HÄNVISADE TILL HÄRI HAR INTE, OCH KOMMER INTE ATT, REGISTRERAS UNDER US STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933, SÅSOM ÄNDRAD. DE FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA, FÖRUTOM I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAVEN I SECURITIES ACT. INGET PUBLIKT ERBJUDANDE KOMMER ATT LÄMNAS I USA OCH INFORMATIONEN HÄRI UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER FÖR FÖRSÄLJNING I USA , KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Stockholm, 17 februari 2022 -
Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031–0685 ("Bolaget"), har givit Pareto Securites AB i uppdrag att i egenskap av ”sole bookrunner” arrangera en serie möten med obligationsinvesterare med start måndag den 21 februari 2022 och med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en emission av ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 40-50 miljoner euro komma att följa (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att refinansiera Bolagets utestående 2019/2022 obligationslån med ISIN SE0012507267, för generella företagsändamål, inklusive utgivning av nya lån samt finansiera transaktionsrelaterade kostnader. 

I samband med den förväntade Obligationsemissionen publicerar bolaget härmed viss oreviderad konsoliderad finansiell information för tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2021.

  • Rörelseintäkterna uppgick till 373 mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 16 mkr
  • Provisionsintäkerna uppgick till 225 mkr
  • Ränteintäkterna uppgick till 188 mkr
  • Eget kapital, skulder och likvida medel uppgick till respektive 374 mkr, 448 mkr och 105 mkr
  • Nordic Capitals investering i Bolaget har nu erhållit samtliga sedvanliga myndighetsgodkännanden

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari, kl 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Andrea Romander, Head of Investor Relations
+46 730 92 66 07, andrea.romander@qred.com

Emil Sunvisson, CEO
+46 708 109 735, emil.sunvisson@qred.com

Om

Qred Holding AB (publ)
Qred Holding AB (publ)
Tulegatan 15
113 53 STOCKHOLM

020-150 333https://qred.com/se/

Om Qred
Qred grundades 2015 av entreprenörer för entreprenörer och är Sveriges snabbast växande fintechföretag enligt Financial Times. Qred är marknadsledare i Norden och har Sverigest nöjdaste kunder enligt Trustpilot. Med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Brasilien, Belgien och Norge har Qred hjälpt över 25 000 företag. Qreds helautomatiserade kreditsystem gör det enklare och snabbare för företagare att få det kapital som behövs för att kunna växa. Just nu skapas tio jobb om dagen, sju dagar i veckan med hjälp av Qred.

För att läsa mer, vänligen besök: Om Qred 

Följ Qred Holding AB (publ)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Qred Holding AB (publ)

Qreds intäkter ökade med 44%28.2.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Stockholm, 28 februari 2022 - Qred fortsätter att växa med lönsamhet. Rörelsens intäkter ökade under delårsperioden med 44% till 105,7 mkr och periodens resultat uppgick till 10,7 mkr. Qred genomförde under kvartalet en riktad nyemission till Nordic Capital Evolution Fund, vilket möjliggör fortsatt expansion och utveckling av nya smarta tjänster och produkter som förenklar livet för småföretagare. Efter nyemissionen uppgår bolagets soliditet till 45,5%. Qred startade tidigt 2022 verksamhet riktat mot norska småföretag och därmed blir Qred det första fintechbolaget inom finansiering och betalning till småföretag med täckning över hela Norden, i tillägg till Nederländerna och Belgien. Värden för samma period föregående år anges inom parentes. Oktober - december 2021 Antalet aktiva månatliga användare ökade med 44% till 13 483 (9 498) Rörelsens intäkter ökade med 44% till 105,7 mkr (73,6) Provisionsintäkterna ökade med 85% till 66,3 mkr (35,8) Ränteintäkterna ökade med 11% till 51,4 mkr (