Naturskyddsföreningen

Regeringen låter industrin bygga osäkert slutförvar för kärnavfall

Dela

Regeringens ja till slutförvaret i Forsmark för det extremt farliga kärnavfallet är både beklagligt och oansvarigt. Det anser Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG). Regeringen har fattat sitt beslut utan att kärnkraftsindustrin kunnat visat att de kopparkapslar som ska garantera säkerheten under minst 100 000 år fungerar.

– Regeringen har idag fattat ett historiskt beslut och jag är rädd att de gjort ett historiskt misstag. Det är direkt oansvarigt av regeringen att säga ja till anläggningen för det extremt farliga kärnavfallet. Metoden att slutförvara avfallet med kopparkapslar har fått omfattande forskarkritik. Avfallet kan orsaka betydande miljöskador längs Upplandskusten – kanske redan efter några hundra år, säger Johanna Sandahl ordförande i Naturskyddsföreningen.

Regeringen har valt att säga ja till förvaret av kärnavfallet, trots att det under regeringsprövningen har framkommit ytterligare kunskap om att koppar inte fungerar som kapselmaterial. Kopparkapslarna ska garantera säkerhet för människa och miljö i över 100 000 år. Oberoende forskare vid KTH som är experter på korrosion har vid upprepade tillfällen varnat för att det finns en risk att kapslarna havererar – redan efter några hundra år.

Om kapslarna havererar och det extremt farliga kärnavfallet läcker ut kontaminerar det grundvattnet och hela ekosystemet. Även havsmiljön blir påverkad. Om det sker måste ett stort område spärras av som en zon med tillträdesförbud under mycket lång tid och ingen får äta eller dricka någonting från området.

Regeringen anser att det räcker att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) bedömt att slutförvaret kan bli tillräckligt säkert även om kopparkapslarna inte fungerar som de ska, tack vare de övriga barriärerna av berg och bentonitlera. Regeringen har därmed bortsett från att mark- och miljödomstolen tydligt tog avstånd från det synsättet. Domstolen ansåg att regeringen måste säkerställa att kopparkapslarna verkligen kan hålla.

Både Kärnavfallsrådet, regeringens vetenskapliga stöd i kärnavfallsfrågor, och KTH-forskarna anser att det krävs mer forskning i slutförvarsmiljö för att garantera att kapslarna håller som tänkt.

Naturskyddsföreningen och MKG anser att regeringen genom beslutet både åsidosatt de starka vetenskapliga varningssignalerna och behovet av mer kopparforskning. Eftersom vetenskapen fortsätter att arbeta oberoende av politiska beslut menar föreningarna att det är troligt att projektet ändå kommer att stoppas i framtiden. Risken för att pengarna som behövs för att bygga ett slutförvar förslösas på fel teknik är överhängande.

– Regeringen har beslutat att godkänna ett slutförvar som inte kommer att fungera, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG. Därmed riskerar pengar att slösas bort i byggandet av ett förvar som sedan måste kasseras.

Kontakter

Johan Swahn, kanslichef Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, telefon 070-4673731

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Kraftfulla förslag för effektivare transportsystem19.5.2022 09:24:13 CEST | Pressmeddelande

Naturskyddsföreningen välkomnar Klimaträttsutredningens analys av bristerna i Trafikverkets planering av infrastruktur. Nu föreslås att Trafikverket ska börja arbeta för ökad transporteffektivitet. Med rätt regeländringar kan fler transporter antingen helt effektiviseras bort eller föras över från bil och lastbil till cykel och tåg. Tillsammans med det tidigare förslaget som begränsar industrins utsläpp av växthusgaser har politiker nu förslag som tar ett samlat grepp över två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas18.5.2022 06:05:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan 1988 har Naturskyddsföreningen inför varje riksdagsval granskat vad partierna har gjort och vill göra i miljöpolitiken. I dag lanseras Naturskyddsföreningens granskning av partiernas miljöpolitiska agerande under den gångna mandatperioden. Resultatet visar att Miljöpartiet utses till mandatperiodens miljöbästa parti och att Vänsterpartiet kommer tvåa. S, C och L delar en tredjeplats och uppmanas gå från ord till handling, medan M, KD och SD får underkänt.

PÅMINNELSE: Pressträff 18/5: Mandatperiodens miljöbästa och miljösämsta partier rankas17.5.2022 14:39:10 CEST | Pressmeddelande

Välkommen till en digital pressträff onsdagen den 18 maj om Naturskyddsföreningens granskning av miljöpolitiken under den gångna mandatperioden. Vi presenterar vår rankning av riksdagspartierna – från bäst till sämst utifrån deras miljöpolitiska insatser sedan valet 2018. Vi går också igenom mandatperiodens viktigaste miljöpolitiska segrar och bottennapp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum