Sveriges Byggindustrier

Regeringens lagförslag om entreprenörsansvar hotar svensk företagsamhet och nyföretagande

Dela

Sveriges Byggindustrier är starkt kritiska till regeringen Löfvens planerade lagförslag om entreprenörsansvar som förväntas presenteras på en pressträff idag, tisdag 13 februari. – Seriösa byggföretag ska inte betala för oseriösa aktörers dåliga beteende. Det är ett ekonomiskt hot mot främst små- och medelstora företag som riskerar slås ut på grund av osäkra förutsättningar. Lagförslaget hotar legitimiteten i den svenska modellen, samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och snedvrida konkurrensen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Liknande lagar om entreprenörsansvar finns i Norge och Tyskland. Men systemen skiljer sig åt på avgörande punkter, vilket gör att ett entreprenörsansvar i svensk lag skulle vara skadlig för svensk företagsamhet.

– Tyskland har lagstadgad minimilön som reglerar nivån på kraven i ett ansvar. Sverige har inte lagstadgad minimilön. Här är det upp till parterna att komma överens om lön. Dessutom har vi redan en statlig lönegaranti, säger Mats Åkerlind och fortsätter:

– Norge har allmängiltigförklarat stora delar av byggmarknaden vilket även påverkar nivån. Norge har även infört poseplikt som en del av entreprenadansvaret, vilken innebär rätt till insyn i underentreprenörens ekonomi. Detta tror jag är mycket negativt för konkurrensen och affärsstrukturen.

Den svenska bygg- och installationssektorn består av cirka 100 000 företag och 350 000 arbetstagare. Svensk byggmarknad består till största del av små byggföretag, ofta med specialiserad verksamhet. Förslaget om entreprenörsansvar kommer att generera en ny affärsrisk som varje uppdragsgivare måste ta hänsyn till i sitt affärsupplägg vid anlitande av underentreprenörer.

Senja Ljung, vd på anläggningsföretaget SM Entreprenad AB i Söderköping, oroas av regeringens planerade lagförslag:

– Huvudentreprenören kommer förmodligen att välja bort oprövade underentreprenörer för att minimera sina ekonomiska risker, även om deras anbudspris är lägre. Alternativt bygger huvudentreprenören ut sin egen organisation och anställer personal istället för att anlita underentreprenörer. Det innebär alltså att mindre, nystartade och specialiserade företag får det svårare att etablera sig på marknaden. Följden blir minskad konkurrens, vilket leder till ökade byggkostnader och hämmar branschens utveckling, säger Senja Ljung.

Även Pether Fredholm, vd på byggföretaget JSB, tror lagförslaget kommer få stora konsekvenser för sysselsättningstillväxten i byggbranschen:

– Det kommer att leda till ett ändrat inköpsbeteende där vi blir mer restriktiva mot nya, okända underentreprenörer oavsett deras erbjudande. Det kommer bli svårare att starta byggföretag i Sverige, vilket missgynnar sysselsättningstillväxten som ju huvudsakligen sker i små och medelstora företag. Underentreprenörer får räkna med längre betalningstider och sämre kassaflöden för att vi inte ska riskera att krävas på en löneskuld. Detta medför också en ökad administration som kunderna får betala i slutänden, säger Pether Fredholm.

Lagförslaget är andra gången under en två-årsperiod som regeringen Löfven försöker anpassa svensk lag till ett EU-direktiv från 2014 om utstationerad arbetskraft. Dagens lagförslag har utsträckts till att omfatta samtliga arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen, de vill säga såväl svenska som utstationerade arbetstagare.

Regeringens planerade lagförslag undantränger det huvudentreprenörsansvar som redan finns reglerat mellan Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads inom Byggavtalets område

Företagarna i pressmeddelandet nås på telefon:

Senja Ljung, vd SM Entreprenad AB, 070 – 689 30 61
Pether Fredholm, vd JSB Gruppen AB, 070 – 831 02 55 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Följ Sveriges Byggindustrier

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Byggindustrier

Bolund och Eneroth ges nyckelroller när Sverige ska rustas för 11 miljoner invånare21.1.2019 14:58:23Pressmeddelande

Sveriges Byggindustrier gratulerar Per Bolund som idag utsetts till ny bostadsminister. - Att bostadsministern nu flyttar in på Finansdepartementet innebär att bostadsfrågan får större tyngd. Det är bra. Men ska byggandet ta fart igen krävs en fungerande finansiering. Bolunds förändrade portfölj leder förhoppningsvis till en översyn och förändring av de införda kreditrestriktionerna samt att det görs undantag för förstagångsköpare, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Sveriges Byggindustrier.

Det krävs mer och modigare reformer18.1.2019 09:59:50Pressmeddelande

Sveriges Byggindustrier gratulerar statsminister Stefan Löfven till regeringsbildningen. Men den bostadspolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är otillräcklig. - Inga av förslagen sänker trösklarna in till bostadsmarknaden för den som saknar kontakter, kötid och kapital. Det krävs mer och modigare reformer. Höj bolånetaket för förstagångsköpare, inför ett subventionerat bospar för unga och gör en kraftfull sänkning av reavinstskatten för ökad rörlighet, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier: Rätt att trappa av investeringsstödet13.12.2018 12:00:00Pressmeddelande

Riksdagens beslut att släppa fram Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 innebär att investeringsstödet för nyproduktion av hyresrätter trappas av. Sveriges Byggindustrier välkomnar beskedet. - Byggsubventioner stör marknaden och skapar osäkerhet. Fördelningspolitiskt har det inte heller haft önskvärd effekt. Boende i husen har en disponibel inkomst väl över hyresgäster i både de aktuella kommunerna och riket som helhet, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum