Sveriges Byggindustrier

Regeringens lagförslag om entreprenörsansvar hotar svensk företagsamhet och nyföretagande

Dela

Sveriges Byggindustrier är starkt kritiska till regeringen Löfvens planerade lagförslag om entreprenörsansvar som förväntas presenteras på en pressträff idag, tisdag 13 februari. – Seriösa byggföretag ska inte betala för oseriösa aktörers dåliga beteende. Det är ett ekonomiskt hot mot främst små- och medelstora företag som riskerar slås ut på grund av osäkra förutsättningar. Lagförslaget hotar legitimiteten i den svenska modellen, samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och snedvrida konkurrensen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Liknande lagar om entreprenörsansvar finns i Norge och Tyskland. Men systemen skiljer sig åt på avgörande punkter, vilket gör att ett entreprenörsansvar i svensk lag skulle vara skadlig för svensk företagsamhet.

– Tyskland har lagstadgad minimilön som reglerar nivån på kraven i ett ansvar. Sverige har inte lagstadgad minimilön. Här är det upp till parterna att komma överens om lön. Dessutom har vi redan en statlig lönegaranti, säger Mats Åkerlind och fortsätter:

– Norge har allmängiltigförklarat stora delar av byggmarknaden vilket även påverkar nivån. Norge har även infört poseplikt som en del av entreprenadansvaret, vilken innebär rätt till insyn i underentreprenörens ekonomi. Detta tror jag är mycket negativt för konkurrensen och affärsstrukturen.

Den svenska bygg- och installationssektorn består av cirka 100 000 företag och 350 000 arbetstagare. Svensk byggmarknad består till största del av små byggföretag, ofta med specialiserad verksamhet. Förslaget om entreprenörsansvar kommer att generera en ny affärsrisk som varje uppdragsgivare måste ta hänsyn till i sitt affärsupplägg vid anlitande av underentreprenörer.

Senja Ljung, vd på anläggningsföretaget SM Entreprenad AB i Söderköping, oroas av regeringens planerade lagförslag:

– Huvudentreprenören kommer förmodligen att välja bort oprövade underentreprenörer för att minimera sina ekonomiska risker, även om deras anbudspris är lägre. Alternativt bygger huvudentreprenören ut sin egen organisation och anställer personal istället för att anlita underentreprenörer. Det innebär alltså att mindre, nystartade och specialiserade företag får det svårare att etablera sig på marknaden. Följden blir minskad konkurrens, vilket leder till ökade byggkostnader och hämmar branschens utveckling, säger Senja Ljung.

Även Pether Fredholm, vd på byggföretaget JSB, tror lagförslaget kommer få stora konsekvenser för sysselsättningstillväxten i byggbranschen:

– Det kommer att leda till ett ändrat inköpsbeteende där vi blir mer restriktiva mot nya, okända underentreprenörer oavsett deras erbjudande. Det kommer bli svårare att starta byggföretag i Sverige, vilket missgynnar sysselsättningstillväxten som ju huvudsakligen sker i små och medelstora företag. Underentreprenörer får räkna med längre betalningstider och sämre kassaflöden för att vi inte ska riskera att krävas på en löneskuld. Detta medför också en ökad administration som kunderna får betala i slutänden, säger Pether Fredholm.

Lagförslaget är andra gången under en två-årsperiod som regeringen Löfven försöker anpassa svensk lag till ett EU-direktiv från 2014 om utstationerad arbetskraft. Dagens lagförslag har utsträckts till att omfatta samtliga arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen, de vill säga såväl svenska som utstationerade arbetstagare.

Regeringens planerade lagförslag undantränger det huvudentreprenörsansvar som redan finns reglerat mellan Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads inom Byggavtalets område

Företagarna i pressmeddelandet nås på telefon:

Senja Ljung, vd SM Entreprenad AB, 070 – 689 30 61
Pether Fredholm, vd JSB Gruppen AB, 070 – 831 02 55 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Följ Sveriges Byggindustrier

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Byggindustrier

Förstatligande av järnvägsunderhåll är fel väg att gå16.8.2018 16:30Pressmeddelande

Regeringen har idag utsett Erland Olauson till att utreda järnvägsunderhållets framtida organisering. Sveriges Byggindustrier och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer är starkt kritiska till regeringens planer på ett förstatligande av det svenska järnvägsunderhållet. "Jag välkomnar Olauson till uppdraget att leda utredningen och ser fram emot ett nära samarbete. Men realiseras regeringens tankar på det sätt som föreslagits av infrastrukturminister Tomas Eneroth riskerar järnvägsunderhållet att försämras kraftfullt. Att Trafikverket ska bygga upp en omfattande egenregiverksamhet skulle förflytta fokus och kosta mer skattepengar än det skulle ge effekt," säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Ny vägledning för små- och medelstora byggföretag gör det lättare att hållbarhetsredovisa27.6.2018 13:00Pressmeddelande

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, har finansierat en vägledning för hållbarhetsredovisning med särskilt fokus på små och medelstora företag. - Sedan 2017 finns ett lagkrav på hållbarhetsredovisning i samband med årsredovisningen för större företag. Nu stödjer vi små och medelstora företag, som inte alltid omfattas av lagkravet. Målet är en fossilfri och konkurrenskraftig byggsektor till år 2045, säger Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier.

Byggavtalet fredat trots ny lag om entreprenörsansvar19.6.2018 16:16Pressmeddelande

Idag tisdag röstade riksdagen ja till regeringens proposition Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Det är väl känt sedan tidigare att Sveriges Byggindustrier anser att lagförslaget kan komma att bli en börda för Sveriges småföretagare. Under våren har vi fört intensiva samtal med regeringen kring lagförslaget och vad det innebär för vårt kollektivavtal. Vi kan nu konstatera att regeringen lyssnat på oss och låter de kollektivavtal i sektorn som innehåller ett entreprenörsansvar vara fredade, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum