Naturskyddsföreningen

Regeringens skogsproposition löser inte naturkrisen i skogen

Dela

Naturskyddsföreningen anser att regeringens nya proposition om skogen inte löser de problem som finns i det svenska skogsbruket. Föreningen är också kritisk till förslaget att områdesskyddet i skogen i huvudsak ska utgå från frivillighet, vilket kan leda till att områden med höga skyddsvärden inte skyddas. Men det finns också några ljuspunkter, som exempelvis flera ersättningsmodeller till markägare. Det som nu krävs är en ny politik och lagstiftning för skogen.

– Vi befinner oss mitt i en naturkris, där den biologiska mångfalden i skogen utarmas i snabb takt. Tyvärr levererar inte regeringens proposition några konkreta förslag på hur skogsbruket ska förändras för att lösa krisen, vilket kan förklaras av att skogsutredningen fick begränsade direktiv. Nu måste regeringen ta ett helhetsgrepp över skogspolitiken och den svenska lagstiftningen om skogen, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen konstaterar att regeringens proposition (2021/22:58) om skogen inte löser de målkonflikter som finns i dagens regelverk för skogsbruket. Inte heller levererar propositionen några konkreta förslag som säkerställer att skogsbruket lever upp till de krav på ett förebyggande och hållbart skogsbruk som EU kräver.

Skogsägarna ska idag följa både skogsvårdslagen och delar av miljöbalken parallellt. Hänsynskraven i skogsvårdslagen är dock lågt ställda och svarar inte upp mot minimikraven i miljöbalken. Detta leder till att många skogsägare upplever oklarhet om vilka krav lagstiftningen egentligen ställer och därmed en otydlighet kring sin brukanderätt av skogen. Det leder i sin tur till äganderätten upplevs som hotad.

Samtidigt uppnår inte det svenska skogsbruket vare sig miljökvalitetsmålen eller EU:s naturvårdsdirektiv, och inte heller kraven i den svenska miljölagstiftningen uppfylls.

–  Samtalet mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet borde ha handlat om hur skogsbruket och myndigheterna ska kunna komma till rätta med otydligheter i lagstiftningen och det faktum att skogsbruket inte lever upp till EU:s direktiv och miljöbalkens krav. Detta gäller inte minst bristerna i implementeringen av miljöbalkens kunskapskrav, något som skogsutredningen tittat på, säger Johanna Sandahl.

Både skogsutredningen och artskyddsutredningen har visat att kunskapskravet i miljöbalken gäller även för skogsbruket. Här presenterade skogsutredningen ett tydligt förslag för att komma till rätta med den bristande implementeringen. Detta har dock inte beaktats i skogspropositionen.

– Rättsläget i denna fråga är glasklart. Kunskapskravet gäller för skogsbruket och det är med detta skogsägaren som har ansvar för att ta fram kunskap om naturvärden i skogen och hur dessa värden påverkas av det skogsbruk som planeras, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen är vidare kritisk till regeringens förslag att arbetet med områdesskydd ska utgå från frivillighet som princip. Enligt föreningen riskerar det att leda till att många områden med höga naturvärden inte skyddas, inte minst eftersom frivilligheten kommer att ställa mycket höga krav på skogsägarna.

–  För att skydda områden med högst naturvärden på ett effektivt och långsiktigt sätt behövs i första hand kunskap om var dessa områden finns samt ett landskapsperspektiv för att de skyddade områdena ska ge mest nytta för naturvården. Det behövs även skyddsformer som anpassas efter olika skogsägares villkor och förutsättningar och som samtidigt garanterar ett långsiktigt, kvalitetssäkrat och transparent skydd. Det kommer bli en enorm utmaning för staten att säkerställa ett effektivt skogsskydd med den föreslagna modellen, inte minst blir det nu upp till bevis för skogsägarna att bidra till detta, säger Johanna Sandahl.

Men det finns några ljuspunkter för skogen i regeringens proposition. Förslagen om olika ersättningsmodeller för skogsägare, förslaget om bildande av nya nationalparker, förslaget att staten ska vara ett föredöme för ett hållbart skogsbruk liksom att regeringen slår fast att inga skyddsvärda skogar ska avverkas välkomnas av Naturskyddsföreningen. 

Kontakter

Bilder

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Ny Sifo-undersökning inför Black Friday – en av tre shoppar onödiga kläder25.11.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det är mycket vanligt med olika knep för att locka till merköp vid köp av skor och kläder on-line. Det visar en granskning som Naturskyddsföreningen låtit göra. Hela 28 olika säljtekniker identifierades hos de tio största modeföretagen i Sverige. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att nära en av tre har köpt nyproducerade kläder eller skor i e-handeln som de i efterhand tyckte var onödiga.

Hälften av svenskarna positiva till fossilförbud till 2030 – men bara ett parti10.11.2021 11:52:11 CET | Pressmeddelande

Hälften av svenska folket är positiva till ett förbud av fossila bränslen till 2030, enligt en ny Sifo-undersökning. Men politikerna har en annan inställning. Bara ett riksdagsparti av åtta ställer sig bakom Naturskyddsföreningens förslag om förbud. Det blev tydligt på Naturskyddsföreningens pressträff för klimatet, där samtliga riksdagspartier även svarat på frågan om vilka konkreta förslag partierna har för hur Sverige ska kunna nå Parisavtalets 1,5 gradersmål.

PÅMINNELSE: Pressträff för klimatet den 10 november – Så vill politikerna minska koldioxidutsläppen9.11.2021 10:51:02 CET | Pressmeddelande

I morgon onsdag den 10 november är det dags för Naturskyddsföreningens fjärde pressträff om klimatkrisen. På träffen deltar klimatpolitiska talespersoner från riksdagspartierna, som kommer att få svara på hur de ska bidra till att stoppa krisen. Deras svar kommenteras av experter på plats. På träffen kommer också generalsekreterare Karin Lexén att uppdatera oss på läget i klimatförhandlingarna i COP26 – direkt från Glasgow.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum