VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Regeringsuppdrag till VTI - Hur får vi fler att börja cykla?

Dela

VTI får i uppdrag att ta fram mål för att fler ska cykla. Syftet med regeringsuppdraget är bland annat att främja cyklandet inom alla åldrar och socioekonomiska grupper. I uppdraget ingår även att föreslå ett system för uppföljning av de föreslagna målen.

Foto: Katja Kircher/VTI
Foto: Katja Kircher/VTI

– Jag vill att fler ska cykla. Cykling är klimatsmart, hälsosamt och ett utmärkt sätt att transportera sig. Men cykel måste bli ett alternativ för fler, inte för några få. Därför tar nu regeringen ytterligare steg för att fler ska välja cykeln, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth på regeringens hemsida.

VTI har redan idag ett annat regeringsuppdrag, att vara värd för Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling, Cykelcentrum, och det nya uppdraget passar väl för den breda forskningsbas som finns på institutet, men förutsätter samtidigt ett brett samarbete med branschen i övrigt och det påpekar även regeringen.

–  Det är naturligtvis både spännande och hedrande att vi har fått det här uppdraget av regeringen, säger Anna Niska, föreståndare för Cykelcentrum. Det behövs specifika mål som alla aktörer kan sikta mot för att utvecklingen ska gå tillräckligt snabbt. Vi kommer att samla representanter för viktiga aktörer för att förankra arbetet, precis som regeringen föreslår.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022.

Läs regeringens pressmeddelande

Nyckelord

Kontakter

Anna Niska
Forskningsledare
anna.niska@vti.se
013 - 20 40 48

Bilder

Foto: Katja Kircher/VTI
Foto: Katja Kircher/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Unik och omfattande genomgång av möjligheter att minska miljöbelastningen av mikroplast från vägtrafiken1.10.2021 12:28:33 CEST | Pressmeddelande

VTI har kartlagt och prioriterat potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Den nya rapporten är den mest omfattande genomgången av olika möjligheter att minska belastningen av mikroplast från vägtrafiken som har gjorts. Utsläpp från däck beräknas uppgå till drygt 11 000 ton per år vilket är mer än hälften av alla utsläpp av mikroplaster i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum