Konkurrensverket

Region Stockholm gjorde otillåtet köp av bemanningstjänster

Dela

Region Stockholm ska betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling av bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård. Det anser Konkurrensverket som därmed yrkar på högsta möjliga avgift för överträdelsen.

Under våren 2020, vid pandemins inledning, genomförde Region Stockholm en direktupphandling av ramavtal om bemanningstjänster. Upphandlingen genomfördes på grund av synnerlig brådska då det tidigare upphandlade ramavtalet var på väg att löpa ut.

En ny upphandling annonserades som Regionen avbröt under hösten 2021 för att i stället direktupphandla ramavtal om bemanningstjänster till ett värde av 800 miljoner kronor. Ramavtalet tecknades i slutet av förra året och löpte inledningsvis från januari till juni 2022, men förlängdes i ett senare skede till sista december i år. Ramavtalet annonserades inte enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och utgör därför en otillåten direktupphandling, enligt Konkurrensverket.

Regionen motiverar bland annat direktupphandlingen med att den då pågående pandemin ledde till ett mycket stort behov av vårdpersonal och att tillgång till bemanningstjänster var verksamhetskritiskt. Tjänsterna kunde därför direktupphandlas med stöd av upphandlingsreglernas undantag för synnerlig brådska och synnerliga skäl, enligt Regionen.

Konkurrensverket anser att Regionen hade försatt sig i en brådskande situation på grund av sitt eget agerande. Att ett tidigare ramavtal om bemanningstjänster var på väg att löpa ut var en känd omständighet. Beslutet att avbryta den annonserade upphandlingen ledde till brådskan att direktupphandla de aktuella tjänsterna. När beslutet om direktupphandlingen av bemanningstjänster fattades var det dessutom i ett så sent skede av pandemin att den inte längre kunde betraktas som en oförutsedd händelse. Någon synnerlig brådska rådde därmed inte längre.

– Att pandemin förorsakade oväntade påfrestningar i många organisationer är förståeligt, men det finns en bortre gräns för vad som kan anses utgöra en oförutsedd händelse och därmed ligga till grund för synnerlig brådska i upphandlingslagstiftningens mening, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar på 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Region Stockholm har vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till otillåtna direktupphandlingar vilket har påverkat avgiftens storlek. Eftersom 10 miljoner kronor är högsta möjliga upphandlingsskadeavgift är Konkurrensverket förhindrad att ansöka om ett högre belopp. 

För ytterligare information, kontakta:

Anna Görgård, processråd, tfn 08-700 16 67, anna.gorgard.se

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverket avslutar utredning som rör Svensk Mäklarstatistik30.1.2023 15:16:54 CET | Pressmeddelande

Konkurrensverkets utredning har visat att de data som Svensk Mäklarstatistik samlar in är av stor betydelse för många marknadsaktörer, men har inte funnit tydligt stöd för att det skulle vara avgörande för Valueguards kunder att företagets index görs publikt. Mot bakgrund av det, och att Svensk Mäklarstatistik har meddelat att företaget kommer fortsätta leverera data om bostadsaffärer till Valueguard vars kunder kommer ha fortsatt tillgång till statistiken, avslutar Konkurrensverket nu ärendet.

Uppsatser om företags lojalitetsrabatter och auktioner för solceller vinner Konkurrensverkets uppsatstävling8.12.2022 14:59:42 CET | Pressmeddelande

Ämnena för de uppsatser som har tilldelats första pris i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling i juridik respektive ekonomi är företags lojalitetsrabatter och auktionsbaserade subventionsscheman för solceller. Uppsatserna har lagts fram vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Konkurrensverket bötfäller företag i saneringsbranschen1.12.2022 15:52:35 CET | Pressmeddelande

Två företag i saneringsbranschen bröt mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när de delade upp tjänster på marknaden mellan sig. Syftet var att undvika att konkurrera med varandra. Konkurrensverket har beslutat att det ena företaget ska betala cirka 1,2 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket och får därför eftergift från konkurrensskadeavgift, det vill säga att det slipper betala.

Västra Götalandsregionen har gjort flera otillåtna köp av laboratorieanalystjänster7.11.2022 15:26:07 CET | Pressmeddelande

Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är en del av Västra Götalandsregionen, har under perioden 2019 till 2021 anlitat mer än 30 leverantörer för att utföra laboratorieanalystjänster, bland annat Lunds universitet. Inget av avtalen med universitet har annonserats enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att de utgör otillåtna direktupphandlingar och yrkar nu på upphandlingsskadeavgift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum