Sida

Rekordmånga i behov av humanitärt stöd under pandemin

Dela

Antalet människor i behov av humanitärt stöd har nått nya rekordnivåer. På bara ett år har behoven av humanitärt stöd och skydd ökat med 40 procent, från 168 miljoner människor under 2020 till 235 miljoner människor i år. Fler drabbas av konflikt och naturkatastrofer men ökningen beror kanske framför allt på covid-19 som drabbat människor hårt över hela världen. Däremot följer inte finansieringen denna branta behovskurva, under förra året var bara hälften av FN:s appeller finansierade. Sida fördelar nu stöd till drabbade ur en rekordstor humanitär budget på drygt 4,2 miljarder.

Internflyktingar och andra boende i värdbyar i Nigeria får tillgång till vatten, här pumpas vatten upp med hjälp av solcellsdrivna pumpar. Foto: NRC, 2021
Internflyktingar och andra boende i värdbyar i Nigeria får tillgång till vatten, här pumpas vatten upp med hjälp av solcellsdrivna pumpar. Foto: NRC, 2021

– Vi på Sida följer världens kriser och utvecklingen mycket noga, och i år kan vi tack vare en rekordstor budget bistå de många drabbade med bland annat tillgång till mat, hälsa, vatten, skydd, nutrition och skolgång för barn, säger Jakob Wernerman, chef för humanitära enheten på biståndsmyndigheten Sida.

Sidas budget för de humanitära stöden ökar för varje år och är nu på 4 225 miljoner kronor.

– Behoven är enorma och med en rekordstor budget kan vi göra en stor skillnad för de människor som är mest i behov av humanitärt stöd och skydd. Men detta är trots det långt ifrån tillräckligt, nu måste andra och fler givare bidra i högre utsträckning.

2021 ser ut att bli ett svårt humanitärt år. Under många år i rad har antalet flyktingar och andra som är i stort behov av humanitära stöd och skydd ökat stadigt och trenden fortsätter. I år räknar man med 235 miljoner drabbade i 56 länder, enligt FN:s Global Humanitarian Overview 2021.

Allt fler är beroende av stöd från andra för att överleva och få sina basala behov tillgodosedda. Under 2020 behövde 1 av 45 människor i världen humanitärt bistånd och i år kommer enligt FN:s prognoser behoven att öka ytterligare, till 1 av 33 personer. Redan utsatta människor har drabbats hårdast på grund av ökad arbetslöshet, matbrist och stigande matpriser och den extrema fattigdomen har ökat kraftigt. Hungern ökar i världen, med konflikt som en av de huvudsakliga orsakerna till akut hungersnöd. Enligt en rapport av FN:s livsmedelsorgan World Food Programme (WFP) och Food and Agriculture Organization (FAO) larmar man om att 174 miljoner lider av akut hunger i 58 länder. I 20 av dessa kriser är risken högre då situationen är så pass allvarlig att om tillräckligt humanitärt stöd inte ges kommer man att få svältliknande tillstånd i flera länder såsom Sydsudan, Nigeria och Jemen.

Finansieringen har inte följt med i samma takt som behoven ökat, och under 2020 var knappt hälften, 49,6 procent, av appellerna täckta. För 2019, var 63,5 procent finansierade. För att hjälpen ska nå ut så snabbt som möjligt till behövande, har Sida som rutin att betala ut stöden så tidigt på året som möjligt.

– Situationen är oerhört tuff för de många redan utsatta. De som tvingats fly sina hem på grund av krig och konflikt, drabbats av naturkatastrofer och som inte har några resurser kvar för sin överlevnad, säger Jakob Wernerman.

Sida har nu beslutat om stöd till 33 kriser världen över, 17 större och 16 medelstora kriser. De större kriserna får ett sammanlagt stöd på 2 604 miljoner och de medelstora får 225 miljoner nu i början av året. Dessa så kallade medelstora kriser, inkluderar även ”bortglömda kriser” då de inte rapporteras om i media och får sällan den uppmärksamheten och finansiering som behövs.

En fjärdedel av anslaget, 1 079 miljoner, behålls i beredskap för hastigt uppkomna eller förvärrade kriser under året som exempelvis jordbävningar, översvämningar, torka, uppblossande eller förvärrade konflikter.

De fem största stöden går till Syrienkrisen, Jemen, Sydsudan, Demokratiska republiken Kongo och Etiopien.

Några exempel från de 33 kriserna som får stöd under 2021 är:

Etiopien: Pandemin och den värsta gräshoppsinvasionen på 25 år har kraftigt försämrat försörjningsmöjligheter och livsmedelstrygghet försämrats kraftigt. Upptrappade konflikter har tvingat människor på flykt i flera delar av landet, vilket lett till omfattande skyddsbehov. 23,5 miljoner människor beräknas vara i behov av humanitärt bistånd i landet under 2021. Den pågående konflikten i Tigrayregionen riskerar att ytterligare förvärra den humanitära situationen.

Afghanistan: Den pågående konflikten och den svåra torkan har lett till en svår matbrist för 11 miljoner människor och samtliga av landets 34 provinser anses vara i stort eller extremt behov av humanitärt stöd och mer än hälften av regionerna bedöms befinna sig i en extrem situation.. Efter år av krig, återkommande naturkatastrofer, ökad fattigdom och covid-19 är en stor del av befolkningen i Afghanistan mycket sårbar för kriser och katastrofer. Över 18 miljoner människor bedöms vara i behov av humanitärt bistånd i år, en siffra som är dubbelt så hög som i början av 2020. 

Moçambique: Sedan 2017 har den humanitära krisen i Cabo Delgado-provinsen i norra i Mocambique eskalerat kraftigt. Ett ökat väpnat våld resulterade i att antalet internflyktingar ökade med över 700 procent under 2020 – från 90 000 människor i januari till 668 000 i december, där nära hälften, 45 procent, är barn. I början av året beräknades 1,3 miljoner människor vara i behov av humanitär assistans under 2021, men situationen har fortsatt förvärrats under året, bland annat på grund av väpnade attacker i Palma-distriktet. Den tryggade livsmedelsförsörjningen väntas också komma att försämras i år.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Internflyktingar och andra boende i värdbyar i Nigeria får tillgång till vatten, här pumpas vatten upp med hjälp av solcellsdrivna pumpar. Foto: NRC, 2021
Internflyktingar och andra boende i värdbyar i Nigeria får tillgång till vatten, här pumpas vatten upp med hjälp av solcellsdrivna pumpar. Foto: NRC, 2021
Ladda ned bild

Dokument

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Svensk tjänstepension investeras i hållbar utveckling16.6.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Genom en garanti från biståndsmyndigheten Sida kan 1,5 miljarder i privata medel investeras i en obligation med fokus på hälsa och social utveckling. Pengarna lånas ut till företag i låg- och medelinkomstländer av tjänstepensionsbolaget Alecta och försäkringsbolaget Afa försäkring. Danske Bank, fondförvaltaren responsAbility och Sida har samarbetat för att göra detta möjligt. Det är första gången som Sida utfärdar en garanti till en hållbarhetsobligation med privata investerare. Målet är förbättrad hälsa, en viktig grundsten för att människor ska ta sig ur fattigdom.

Humanitärt stöd till civilbefolkningen i Gaza och på Västbanken28.5.2021 17:41:25 CEST | Pressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om 53 miljoner kronor i akut humanitärt stöd till drabbade av den senaste tidens strider i Gaza och på Västbanken. Civilbefolkningen har drabbats hårt med många döda och skadade och behoven är stora av sjukvård och mediciner men också av vatten, mat, sanitet, tak över huvudet, bränsle och psykosocialt stöd för traumatiserade barn och ungdomar.

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum, SIF21: Mobilisering för digital motståndskraft – ett fritt, öppet och säkert internet i kölvattnet av pandemin3.5.2021 15:27:00 CEST | Pressinbjudan

Ska internet vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet? Digitaliseringen i samhället har ökat rejält under pandemin. Miljarder människor kan tack vare utvecklade digitala verktyg fortsätta jobba, kommunicera och sköta ärenden trots att samhällen helt eller delvis stängts ner. Men ökad digitalisering har också en mörk baksida: en växande klyfta mellan de som har och de som inte har tillgång till internet, men allra allvarligast är kanske att statsmakter ökat sin kontroll av media, nätaktivister, MR-försvarare och andra med hjälp av övervakningstekniker och nedstängning av internet. Den 10–12 maj arrangeras för sjunde gången Stockholm Internet Forum (SIF). Eventet, som i år är helt digitalt, kommer under tre dagar att samla många intressanta deltagare, med nära tusen personer anmälda. Deltagarna är nätaktivister, demokratiföreträdare och journalister från hela världen. SIF erbjuder en plattfo

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum