Myndigheten för press, radio och tv

Remissvar: MPRT efterfrågar krav på ljudradio i Tillgänglighetsdirektivet

Dela

Myndigheten har lämnat sitt remissvar över betänkandet Tillgänglighetsdirektivet (2021:44). Vi är i stort positiva till förslagen som rörmyndighetens verksamhetsområde men vi ser dock osäkerheter i vissa delar. Vi anser även att det bör utredas om och i vilken utsträckning det går att ställa krav på tillgänglighet för åtkomst till radio.

Osäkert om förslagen är förenliga med grundlagarna

Det finns en osäkerhet kring om några av förslagen är förenliga med tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Denna osäkerhet gör det svårt att bedöma vilka effekter den föreslagna lagstiftningen får för MPRT:s och övriga myndigheters och aktörers verksamhet både på kort och lång sikt.

Ljudradiotjänster bör omfattas av krav

I betänkandet föreslås att vi ska ha tillsyn över tjänster som ger tillgång till audiovisuella medietjänster.Tjänster som ger tillgång till linjära radiosändningar eller beställradio (exempelvis poddar) omfattas emellertid inte av tillgänglighetsdirektivet. Utredningen har heller inte lämnat några förslag om detta. Både public service-företagen och de kommersiella radioföretagen har webbplatser och applikationer där man kan ta del av programmen linjärt eller som beställradio. Sedan den 1 december 2020 omfattas även public service-företagens beställradio också av radio- och tv-lagen.

-Radio, i olika format, är ett betydelsefullt medium i Sverige. Att kunna ta hitta och ta del av innehållet är viktigt för yttrandefriheten men även ur ett demokratiskt perspektiv. Det skulle exempelvis underlätta för personer med synnedsättning om det ställdes krav på tjänster som gör det lättare att verkligen få tillgång till programutbudet i radio, motsvarande de krav som ska kunna ställas på elektroniska programguider för tv, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för MPRT

MPRT anser att det i den fortsatta beredningen bör utredas i vilken omfattning tjänster som ger tillgång till ljudradiotjänster bör och kan omfattas av lagens krav, vilka konsekvenser en sådan utvidgning skulle kunna få och vilken eller vilka myndigheter som i förekommande fall skulle bedriva tillsyn och ges föreskriftsrätt för sådana tjänster.

Bakgrund Tillgänglighetsdirektivet (2021:44)

I betänkandet lämnas förslag till hur direktivet ska genomföras i svensk lag. Syftet med tillgänglighetsdirektivet, är att skapa en europeisk standard för tillgänglighet och därigenom undanröja hinder på den inre marknaden.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Myndigheten för press, radio och tv tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Dagspressens lönsamhet ökade trots coronakris20.10.2021 14:01:32 CEST | Pressmeddelande

Året 2020 präglades av pandemin och slog hårt mot medborgare och samhälle, men även mediemarknaden. Men trots krisen med vikande annonsintäkter lyckades dagspressen ändå öka sin lönsamhet. Tack vare snabbt utbetalda stödåtgärder så räddades stora delar av tidningsbranschen ur krisen visar den nya rapporten Medieekonomi 2021. Rapporten är skriven av Tobias Lindberg, forskare på Nordicom vid Göteborgs universitet, på uppdrag av MPRT.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum