Åklagarmyndigheten

Riksåklagaren vill att HD fastställer penningbotens storlek vid utebliven mönstring

Dela

Sedan värnplikten återinfördes har riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot vid brott mot totalförsvarsplikten upphävts. En genomgång visar att domstolarna dömer ut olika belopp, allt mellan 500 kr och 2000 kr. Nu vill riksåklagaren att Högsta domstolen fastställer ett enhetligt belopp.

Den som kallats till mönstring men uteblir uppsåtligen eller av oaktsamhet behöver sällan få sitt ärende prövat av domstol eftersom brottet erkänns. Då beslutar polisen om penningbot istället. Därför är det av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen fastställer nivån på penningboten.

I det aktuella ärendet som riksåklagaren vill få prövat yrkas att påföljden ska fastställas till penningböter om minst 2000 kronor.

Överklagande

Kontakt

Byråchef My Hedström 010-562 50 27

Presstjänsten
010-562 50 20

Nyckelord

Om

Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndighetenhttps://www.aklagare.se/

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Följ Åklagarmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Åklagarmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum