Region Örebro län

Riktad satsning mot länets äldre

Dela

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om en satsning motsvarande sex miljoner kronor för att förbättra vården för länets äldre invånare.

Region Örebro län vill fortsätta utvecklingen av hälso- och sjukvården för äldre, och väljer nu att särskilt förstärka omhändertagandet av personer som är 80 år och äldre.

- Den här satsningen ger vårdcentralerna förutsättningar att förstärka omhändertagandet av äldre och multisjuka. Trots att det är en tuff ekonomisk situation i svensk sjukvård så måste vi satsa på att utveckla arbetet kring dessa patienter - det är en nyckelfaktor i omställningen till en effektiv och nära vård, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Satsningen ska mynna ut i äldremottagningar i anslutning till minst en vårdcentral i varje närsjukvårdsområde, det vill säga i Örebro och i länets norra, södra och västra del. Äldremottagningar finns redan i Kumla och i Lindesberg. 

Samverkan med kommunerna

Satsningen rymmer också en utveckling av samarbetet med kommunerna rörande äldres hälsa och hemsjukvård. Det handlar till exempel om att se till att vården fungerar i hemmet efter utskrivning från sjukhusen och om att förebygga besök på akutmottagningarna och återinläggningar.

- Oavsett var i länet du bor eller vilket vårdbehov du har ska du kunna lita på ett jämlikt och jämställt omhändertagande som är effektivt, förebyggande och anpassat efter dina behov, säger Karin Sundin.

Pengarna i satsningen kommer från den höjning av taket i högkostnadsskyddet som regionfullmäktige fattade beslut om i budget för 2019.  Ärendet går nu vidare till regionstyrelsen som fördelar resurserna till länets vårdcentraler. 

Kontakt

Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072-142 06 20

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum