VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Så ska mer avfall transporteras sjövägen

Dela

I takt med ökade krav på materialåtervinning ökar också behovet av långväga transporter. Detta eftersom många anläggningar för materialåtervinning ligger i andra länder. Nu startar ett projekt som ska öka möjligheterna att transportera avfall som ska materialåtervinnas utomlands via sjön istället för via väg eller järnväg.

Foto: VTI/Hejdlösa bilder
Foto: VTI/Hejdlösa bilder

En ökad materialåtervinning innebär stora miljöfördelar men kan samtidigt medföra negativa effekter eftersom det innebär mer transporter. För att minimera dessa negativa effekter krävs energi- och klimateffektiva logistiklösningar. Projektet SHREK, Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi, ska utveckla ny kunskap för att möjliggöra att avfall som ska materialåtervinnas utomlands i största möjliga mån transporteras via sjön istället för mindre energieffektiva landbaserade transporter.

Projektet består av tre delar. I den första delen kartlägger projektet storleken på avfallsvolymerna, vad de består av samt förutsättningar för att nyttja sjöfart för svensk export av avfall. Den andra delen av projektet ska utveckla logistiklösningar som gör att en så stor andel som möjligt av de avfallsvolymer som kan materialåtervinnas utomlands går sjövägen. Del tre av projektet ska utvärdera logistiklösningar när det gäller miljöeffekter, tjänstekvalitet, kostnader, kapacitet och kundkrav. Jämförelser med andra transportalternativ, som lastbil och/eller järnväg, kommer också att göras.

– I projektet ingår såväl forskningsorganisationer som representanter för hamnnäringen samt avfalls- och återvinningsbranschen. Projektgruppen har goda förutsättningar att bygga upp energieffektiva logistiklösningar som samtidigt möter ökade krav på cirkulär ekonomi, säger Linea Kjellsdotter Ivert, projektledare och forskare på VTI.

Projektet, som finansieras av Trafikverket, genomförs under 2 år och avslutas den 31 oktober 2022.

Följande aktörer ingår i SHREK: VTI, SSPA, Norrköpings Hamn, Hallands Hamnar, Oslo hamn, Avfall Sverige, Göteborg Stad, Kretslopp och Vatten och Ragn-Sells.

Ytterligare information 

Linea Kjellsdotter Ivert, forskare VTI, linea.kjellsdotter@vti.se, 031-750 26 33

Nyckelord

Bilder

Foto: VTI/Hejdlösa bilder
Foto: VTI/Hejdlösa bilder
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum