Region Örebro län

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om plan för besparingar

Dela

Samhällsbyggnadsnämnden går mot ett förväntat underskott på drygt 16 miljoner kronor i år, och nu vidtar nämnden åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska situationen.

- Vi har gått igenom den verksamhet vi i nämnden ansvarar för, och vi fattade i dag de beslut vi ser är nödvändiga för att vi framöver ska kunna erbjuda en effektiv och bra service samtidigt som vi har en ekonomi i balans, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Den handlingsplan som nämnden i dag fattade beslut om, och som nu ska realiseras, omfattar bland annat den allmänna kollektivtrafiken. Inom det området valde nämnden att fokusera besparingarna till utbudet av parallellgående trafik, skolskjutsar, linjer med lågt resande och servicelinjer.

- Det finns inte ekonomi att köra alla de turer som Länstrafiken kör i dag. Vi behöver därför se hur vi kan minska antalet på ett sätt som påverkar resenärerna så lite som det bara är möjligt. Därför ser vi över de turer som har få resenärer, och de där vi kör tåg och buss parallellt, säger Nina Höijer.

Förutom kollektivtrafiken togs det också en handlingsplan för serviceresor.

- Det är naturligtvis väldigt viktiga områden men vi måste se över hur vi arbetar på det mest effektiva och vägvinnande sättet, säger Nina Höijer.

De sammantagna åtgärderna väntas generera en besparing om cirka 58 miljoner kronor, men Nina Höijer utesluter inte att det kan krävas fler beslut om besparingar för att nå ända fram.

- I dagens beslut fanns en formulering som flaggar för att vi kan behöva vidta ytterligare åtgärder, säger hon.

Kontakt:

Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 072-085 34 10

Kontakter

Bilder

Nina Höijer
Nina Höijer
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Solceller - en lysande investering för BRF Karlavagnen19.11.2019 10:13:00 CETPressmeddelande

Solceller är ett ständigt aktuellt ämne i diskussionen om miljön och klimatet, och intresset har ökat stort i Sverige. Bostadsrättsföreningen Karlavagnen i Örebro installerade solpaneler på två av föreningens fem fastigheter under sommaren 2019. "Med det här visar vi att vi är en förening på alerten, det är ett värde för alla som bor här. Det känns bra att vi bidrar till en bättre miljö", förklarar föreningens ordförande Tomas Ring.

Här är länets mest cykelvänliga arbetsplatser18.11.2019 14:23:00 CETPressmeddelande

Cykelparkering med tak, tillgång till verkstad för cykelservice och cykelaktiviteter med personalen. Det är några exempel på åtgärder som årets deltagare i utmaningen Cykelvänlig arbetsplats nu prisas för. - De här arbetsplatserna är goda förebilder eftersom de underlättar för sina anställda att ta cykeln till jobbet, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen och arrangör av utmaningen.

Tobaksfria veckan: e-cigaretter ett allt större hot mot unga17.11.2019 07:35:00 CETPressmeddelande

Denna vecka är det tobaksfria veckan och Region Örebro län uppmärksammar det tobakspreventiva arbetet lite extra. På vårdcentraler och Folktandvårdskliniker kommer patienter att uppmärksammas på sina rökvanor och få extra råd och stöd. För personal inom hälso- och sjukvården hålls en utbildningsdag med bland annat en föreläsning om e-cigaretter. Användningen ökar bland unga. I Örebro län har drygt var fjärde niondeklassare någon gång rökt e-cigaretter (2017).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum