Stångåstaden

Samlade krafter för ökad trygghet i Linköping

Dela

Det har väl inte undgått någon att Linköping under året har drabbats av flertalet skjutningar - händelser som självklart skapar en oro bland våra hyresgäster och i staden. Stångåstaden har ett uppdrag att göra Linköping till en bättre stad att bo, leva och verka i och här har trygghetsfrågorna en stor plats.

Trygghetsvärd hos Stångåstaden
Trygghetsvärd hos Stångåstaden

För oss är det självklart att jobba med grundläggande säkerhetsåtgärder så som skalskydd, brandskydd, utemiljöskötsel eller grannsamverkan mot inbrott, men vi ser trygghet som något större än så. För oss börjar tryggheten och trivseln i känslan av gemenskap och delaktighet. Våra områdesansvariga, våra trygghetsvärdar och våra entreprenörer som till vardags rör sig i våra områden har en viktig roll i att skapa relationer, identifiera otrygga platser och fånga upp negativa trender. Vi uppmuntrar även våra hyresgäster att engagera sig, att vara en god granne och medmänniska. Tillsammans hjälps vi åt att skapa trygghet i våra områden. Men arbetet behöver göras på bred front.

Sedan flera år tillbaka så arbetar vi aktivt med stadsdelsutveckling i stadsdelarna Berga, Skäggetorp och Ryd för att öka trivseln och arbeta brottsförebyggande. Vi ser att vårt arbete gör skillnad och att den sociala relationen är en viktig faktor för att minskad brottsligheten och öka tryggheten i våra områden.

Kopplat till alla händelser som har hänt i staden på kort tid så har arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten i bostadsområdena intensifierats. Tillsammans med polis och andra aktörer i Linköping jobbar vi efter modellen EST, Effektiv samordning för trygghet. Metoden innebär att polis, räddningstjänst, fastighetsägare och skola träffas varje vecka för att arbeta fram en gemensam lägesbild över otryggheten i bostadsområdena. Utifrån lägesbilden samordnas sedan trygghetsskapande insatser för den kommande veckan. Enligt metoden ligger fokus på tre geografiska områden, Berga, Ryd och Skäggetorp men det betyder inte att vi glömmer bort andra områden. Varje kvartal görs analyser av vilka områden som är i störst behov av insatser. Vi ser att arbetsmodellen funkar. Vi får en bättre helhetsbild över det som händer i områdena, vilket resulterar i att vi lättare kan möta upp och sätta in rätt åtgärder, i rätt tid. Nyckeln till framgång är informationsutbytet och att kunskap delas mellan samverkansaktörerna. EST är ett bra komplement till andra långsiktiga insatser som görs för att förebygga brott och öka tryggheten.

Vi genomför löpande trygghetsenkäter för att fånga upp hur våra hyresgäster upplever tryggheten i området. Senast genomförda enkät visade att man känner sig trygg i sin bostad, men att man upplever en otrygghet på allmän plats. Via enkäten får vi ofta förslag till lösningar på problemet av våra hyresgäster, så som exempelvis bättre belysning eller otrygga vandringsstråk. Detta är viktig input till arbetet inom EST.

Vi vill att alla våra hyresgäster ska bo i en säker och trygg miljö, därför fortsätter vi att satsa på närvaro ute i våra områden, arrangera områdes- och kundaktiviteter och samverka med andra aktörer. Det skapar trygghet och relationer till våra hyresgäster och vi får värdefull input på hur vi kan fortsätta utveckla arbetet med att göra Linköping till en bättre stad att bo, leva och verka i.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Trygghetsvärd hos Stångåstaden
Trygghetsvärd hos Stångåstaden
Ladda ned bild

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 600 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Ett samarbete med ambitionen att tillföra ett modernt kvarter till centrala Linköping15.11.2021 11:29:51 CET | Nyheter

Både Stångåstaden och Centrum Förvaltning äger fastigheter där Storgatan och Drottninggatan möts, ett kvarter som sedan historisk tid har utgjort en entrépunkt till centrala Linköping. Nu har fastighetsägarna tillsammans lämnat in en planansökan till Linköpings kommun med hopp om en ny detaljplan där de med respekt för historiken vill utveckla kvarteret och sätta fokus på den här delen av innerstaden.

Fredrik Törnqvist blir ordförande för europeiskt bostadsnätverk22.10.2021 13:37:02 CEST | Pressmeddelande

Idag, den 22 oktober, tar Sverige över ordförandeklubban för Eurhonet. Ett nätverk för bostadsbolag vars syfte är att främja kunskapsutbyte mellan europeiska bostadsbolag och bevaka bostadsfrågorna inom EU. Fredrik Törnqvist, vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping, tar över ordförandeskapet för de 38 medlemsbolagen med totalt 1,2 miljoner bostäder.

Spaning mot Europas bostadsmarknad – hur står sig det svenska systemet?22.10.2021 13:24:04 CEST | Blogginlägg

Det blir allt viktigare att lyfta blicken och förhålla sig till EU och ett internationellt perspektiv. Vi på Stångåstaden är medlemmar i en europeisk bostadsorganisation som heter Eurhonet. Ett nätverk med idén att medlemmarna ska få möjlighet att arbeta och lära av varandra, utveckla nya idéer och förnya tillsammans. Medlemmarna är bostadsföretag från Sverige, Tyskland, Italien, Frankrike, England, Österrike och Danmark. Totalt representerar bostadsbolagen 1,2 miljoner bostäder i Europa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum