Värmdö Kommun

Samsyn kring barn- och ungdomsidrotten är nu antagen!

Dela

Värmdö har nu en överenskommelse kring barn- och ungdomsidrotten i kommunen. Förhoppningen är att samsynen bidrar till att fler barn stannar inom föreningsidrotten genom att idrottsföreningarna i större utsträckning samverkar i frågorna samsynen behandlar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 13 februari att anta riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten i Värmdö. Samsynen är ett resultat av projektet Idrottsresan som pågått under ett års tid, tillsammans med Stockholms idrottsförbund. Utgångspunkten till de nya riktlinjerna är riksidrottsförbundets Strategi 2025, men även att Barnkonventionen blir lag år 2020. Arbetet i sig har också tagit avstamp i fakta som visar att allt fler barn slutar i föreningsidrotten i allt yngre åldrar, där siffror från Riksidrottsförbundet (RF) visar att medlemskurvan pekar nedåt redan från 11-års ålder. Förhoppningen är att barn- och ungdomsidrotten via samsynen fortsätter att utvecklas till att bli en än mer inkluderande och sammanhållande kraft, där föreningar samverkar för barns och ungas bästa.

- Syftet med detta unika samarbetsprojektet är att skapa en samsyn kring hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas för att nå målet med att fler ska idrotta längre. Den stora utmaningen har varit att allt fler barn slutar i föreningsidrotten i allt yngre åldrar. Genom att arbeta med gemensamma riktlinjer som ska vara vägledande för föreningsidrotten är förhoppningen att projektet Idrottsresan resulterar i att barn och unga framöver i större utsträckning ägnar sig åt ett livslångt idrottande, säger Jasmin Farid (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

För att skapa en bred förståelse för idrottens utmaningar samt vägen framåt har projektet initialt riktat sig till alla barn- och ungdomsledare i kommunen. Genom inspirationsföreläsningar och workshops kopplat till statistik och forskning kring barnidrott har projektet skapat en grundförståelse för de förändringar som måste till för att nå målet; att fler ska idrotta längre. Utifrån det arbete som gjorts under året där ledare, föräldrar och barn deltagit och delat erfarenheter och synpunkter fick ordföranden från Värmdös bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar i uppgift att jobba fram ett förslag till överenskommelsen för barn- och ungdomsidrottsföreningarna i Värmdö. En samsyn som nu alltså är antagen av kultur- och fritidsnämnden. Först ut att skriva på samsynen var Gustavsbergs IF Bandy.

- Samsynen kring barn- och ungdomsidrotten i Värmdö kommun ligger helt i linje med vad vi tror på som förening. Vi vill att så många som möjligt ska spela bandy så länge som möjligt, för att på så sätt nå sin fulla potential som bandyspelare. Vi strävar också efter ha låga trösklar för att börja med bandy och göra det enkelt att kombinera bandyn med andra idrotter. Tränings- och tävlingsverksamheten ska präglas av glädje, gemenskap och trygghet, med fokus på långsiktig utveckling och inte kortsiktig resultatjakt, något som också samsynen slår fast, säger Mattias Dungmar, Gustavsbergs Bandy Ungdom.

Projektet Idrottsresan fortsätter nu med att konkretisera samsynen tillsammans med idrottsföreningarna.

Läs gärna mer om projektet Idrottsresan via varmdo.se/idrottsresan

Nyckelord

Kontakter

Fredrik NornvallKontorschef - Kultur- och fritidskontoret

Fotograf: Lars Åke Holst, Gustavsbergs Bildatelje.
Fotografens namn ska anges vid användning av bilderna.

Tel:0857047448fredrik.nornvall@varmdo.se

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 46 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum