Stångåstaden

Samverkan och kreativitet krävs för långsiktiga lösningar på höga råvarupriser och cementkris

Dela

Ingen har nog kunnat undgå den senaste tidens rapporter om ökade kostnader för material som trä och stål eller den allt intensivare diskussionen om cementkris i Sverige. Men hur påverkar det här fastighetsbranschen och hur slår det mot redan överhettade byggpriser?

Foto över nyproduktion Norrskenet, Linköping. Foto Andreas Äija
Foto över nyproduktion Norrskenet, Linköping. Foto Andreas Äija

Vi har följt och arbetat med prisutvecklingen på material under många år då den i många fall har ökat betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen. Under 2021 har prisutveckling eskalerat kraftigt på exempelvis trä, stål, plast och isolering. I vissa fall har priserna ökat med 80%. Den som har varit och köpt virke under sommaren har säkert noterat att det både varit dyrt och svårt att få tag i material. Jag har varit med och träffat företrädare för branschen via Sveriges Allmännyttas Byggherreråd under året för att förstå vilka underliggande faktorer som påverkat utvecklingen. Det är mycket svårt att få klarhet och tydliga förklaringar. Vissa varor som importeras har påverkats av pandemin och svårigheten med frakt från till exempel Asien. Det verkar logiskt. Att trä blivit dyrare förklaras av missade prognoser, en förväntad låg efterfrågan nationellt som blev det motsatta samtidigt som bland annat USA och Asien ökat sin efterfrågan på trä under pandemin. Då har det uppstått en bristsituation som påverkat priset. Vår förhoppning är att många av prisförändringarna är tillfälliga. Vi kan exempelvis notera att priset på trä har sjunkit tillbaka något under den senaste tiden men det är svårt att veta säkert och det är svårt att veta hur lång tid det tar innan marknaden normaliseras. 

Under sommaren och hösten har ytterligare en fråga dykt upp som sannolikt är mer svårlöst. Vi har fått en akut kris kring betong då Cementa inte fått ett nytt miljötillstånd för att bryta kalksten på Gotland. Brytningen av kalksten och cementproduktionen på Gotland står för merparten av produktionen i Sverige. Inte bara fastighetsbranschen påverkas utan även infrastruktursatsningar och gruvindustri påverkas i högsta grad. Även här har jag varit med och träffat olika företrädare på nationell nivå. Frågan är komplicerad och löses inte av den respit på åtta månader som eventuellt kommer att ges. Det är svårt att snabbt växla om och istället börja importera betong och ny brytning som alternativ till kalkbrottet i Slite kräver också miljötillstånd som tar tid.

Både ökade råvarupriser och brist på betong riskerar att slå hårt mot en bransch som redan kämpar med höga byggkostnader. Får vi brist på betong kommer det sannolikt att få stora konsekvenser på vår bostadsproduktion då även ett trähus innehåller mycket betong. Vi på Stångåstaden har redan fått indikationer på att det kan påverka både pågående och framtida entreprenader. Ska våra hyresgäster ha råd att bo i de bostäder vi bygger måste byggpriserna gå neråt, inte uppåt. Det kommer krävas samverkan och kreativitet mellan branscher och beslutsfattare för att hitta bättre långsiktiga och hållbara lösningar framåt.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Nyckelord

Bilder

Foto över nyproduktion Norrskenet, Linköping. Foto Andreas Äija
Foto över nyproduktion Norrskenet, Linköping. Foto Andreas Äija
Ladda ned bild

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 600 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Fredrik Törnqvist blir ordförande för europeiskt bostadsnätverk22.10.2021 13:37:02 CEST | Pressmeddelande

Idag, den 22 oktober, tar Sverige över ordförandeklubban för Eurhonet. Ett nätverk för bostadsbolag vars syfte är att främja kunskapsutbyte mellan europeiska bostadsbolag och bevaka bostadsfrågorna inom EU. Fredrik Törnqvist, vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping, tar över ordförandeskapet för de 38 medlemsbolagen med totalt 1,2 miljoner bostäder.

Spaning mot Europas bostadsmarknad – hur står sig det svenska systemet?22.10.2021 13:24:04 CEST | Blogginlägg

Det blir allt viktigare att lyfta blicken och förhålla sig till EU och ett internationellt perspektiv. Vi på Stångåstaden är medlemmar i en europeisk bostadsorganisation som heter Eurhonet. Ett nätverk med idén att medlemmarna ska få möjlighet att arbeta och lära av varandra, utveckla nya idéer och förnya tillsammans. Medlemmarna är bostadsföretag från Sverige, Tyskland, Italien, Frankrike, England, Österrike och Danmark. Totalt representerar bostadsbolagen 1,2 miljoner bostäder i Europa.

Konst gör våra bostadsområden bättre27.8.2021 13:26:00 CEST | Blogginlägg

Att få njuta av konst är en mänsklig rättighet. Det framhåller FN i artikel 27 i sin allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.” Här har vi som fastighetsägare en viktig roll. Genom att tillföra konstnärliga inslag i våra bostadsområden så gör vi konsten tillgänglig för alla.

Säg hej till gorillan i kvarteret Eddan26.8.2021 09:38:51 CEST | Pressmeddelande

När Stångåstaden genomför ett bostadsprojekt är det inte bara själva husen som kräver noggrann planering och mycket arbete. Det gäller även innergårdar och andra utemiljöer. På innergården i kvarteret Eddan, mellan Drottninggatan och Trädgårdsgatan invigdes igår skulpturen ”Mänskligt möte.”. En sittbänk i brons där du kan slå dig ner en stund hos en gorilla. Konstnärerna bakom verket är Torsten och Anna Molander.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum