If Skadeförsäkring

“Sänkta hastigheter en av de viktigaste åtgärderna för att nå nollvisionen”

Dela

Höga hastigheter är en av de stora utmaningarna för trafiksäkerheten i Sverige, i synnerhet i tätorter och runt trafik- och folkstinna platser som skolor och sjukhus. Åtgärder för hastighetssänkningar är centrala för att nå nollvisionen, bedömer försäkringsbolaget If.

Runt 250 till 300 personer omkommer i trafiken i Sverige varje år. Enligt Trafikverket skulle uppskattningsvis runt 80 av de liven skonas om alla höll hastighetsbegränsningarna. Trafikverkets siffror visar också att risken att omkomma i en trafikolycka tydligt korrelerar med det involverade fordonets körhastighet – oavsett om det rör sig om kollisioner mellan bilar, eller mellan bilar och fotgängare eller cyklister. Risken för svåra till dödande skador är högst på 70–90-vägar.

Just vad gäller säkerheten för fotgängare och cyklister som vistas i trafiken visar Ifs egen statistik också klart och tydligt att de hastighetssänkningar som företagits i tätorter under den senaste tioårsperioden haft en positiv effekt med mindre allvarliga skador på vägar där hastigheten sänkts från 50-60 km/h till 30 eller 40 km/h.

I takt med hastighetssänkningen har exempelvis andelen medelsvåra till svåra skador för cyklister minskat med drygt 20 procent.

- Allt som allt är åtgärder för hastighetssänkningar en av de viktigaste sakerna vi kan göra för att nå nollvisionen. När det gäller fotgängare och cyklister ser vi att allvarlighetsgraden i personskadorna är starkt kopplade till hastigheten, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Trafikmiljön runt skolor särskilt utsatt

Ett särskilt utsatt område är trafiksituationen runt skolor. Enligt Ifs årliga rektorsundersökning är en majoritet av Sveriges rektorer oroliga över trafikmiljön vid deras skolor, och nästan en tredjedel av dem säger sig ha upplevt en trafikincident- eller olycka i sitt arbete.

- If har länge förespråkat åtgärder för att stärka trafiksäkerheten vid skolorna. Det kan handla om trafikskyltar med uppmaningar om att sänka farten eller hastighetsdisplayer, inflikar Irene Isaksson-Hellman, och påpekar därtill att If också försökt stärka trafiksäkerheten på dessa platser ytterligare med en GPS-app som automatiskt växlade till en barnröst när fordonet befann sig i närheten av en skolmiljö.

Även biltillverkarna har uppmärksammat problemet med höga hastigheter. I förra veckan aviserade Volvo Cars att man undersöker hur en kombination av smart hastighetsstyrning och så kallad ”geofencing” automatiskt skulle kunna begränsa hastigheterna i närheten av utsatta platser.

- Det är ett lovvärt initiativ. Om en sådan teknik fanns tillgänglig och om man får det att fungera smidigt vore det såklart ett stort steg i rätt riktning för trafiksäkerheten, avslutar Irene Isaksson-Hellman.

Underlag

Resultat från Ifs rektorsundersökning, 2018. Andel av rektorer som

- Anser att trafiksäkerheten är ett problem, 60 %

- Har varit med om en trafikincident eller olycka, 28 %

- Är oroliga för att något allvarligt ska inträffa, 63 %

- Anser att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö, 38 %

- Anser att föräldrar är den största trafikrisken, 45 %

- Anser att föräldrars attityder till trafikreglerna har försämrats de senaste åren, 23 %

- Anser att föräldrar håller för höga hastigheter utanför skolorna, 36 %

- Anser att föräldrar lämnar sina barn på trafikfarliga platser, 44 %

Enkätundersökningen genomfördes under april-maj 2018 i Ifs regi. 1 053 grundskolerektorer deltog.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Risk att omkomma i trafik, i relation till körhastighet. Källa: Trafikverket
Risk att omkomma i trafik, i relation till körhastighet. Källa: Trafikverket
Ladda ned bild

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

+46 771-43 00 00

Lugn, vi hjälper dig.

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 6 800 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den finska bankkoncernen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Maj mest skadedrabbade månaden för barn i studsmattor19.5.2020 10:02:40 CESTPressmeddelande

Vårtid och härligt väder betyder för många barn tid för lek i trädgården. I maj sker flest skador bland barn som hoppar i studsmattor. Att flera barn hoppar samtidigt är den vanligaste orsaken till olyckor. "Det är givetvis alltid viktigt att måna om barns säkerhet vid lek på studsmatta och på grund av nuvarande läge med pågående covid-19 pandemi så är det extra viktigt att kontrollera att lek på studsmattan går rätt till, för att minimera risken för skador och därmed undvika att belasta vården." säger Ifs specialist.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum